Muzeum Kryminalistyki na Uniwersytecie Gdańskim. Prof. Jarosław Warylewski, dr Małgorzata Żołna | Gazeta Bałtycka
Opublikowano: 25.01.2013

Muzeum Kryminalistyki na Uniwersytecie Gdańskim

mieszczące się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

muzeum_kryminalistyki_43

To unikatowa i jedyna tego rodzaju placówka w Polsce.

W muzeum znajdują się eksponaty związane z medycyną sądową, dokumentacja kryminalistyczna głośnych spraw, zbiory z zakresu fotografii kryminalistycznej, przedmioty służące do popełniania czynów zabronionych oraz pochodzące z przestępstw m.in. narzędzia włamań, przyrządy i sprzęt kryminalistyczny służący do ujawniania i zabezpieczania śladów na miejscach zdarzeń oraz urządzenia do pomiaru prędkości, sfałszowane banknoty i monety polskie oraz zagraniczne i bogata kolekcja broni. Część zbiorów poświęcona jest jednemu z bardziej znanych przestępców związanych z Gdańskiem – „Skorpionowi”.

Zbiory gromadzone są od 30 lat. Wcześniej znajdowały się w Wieży Więziennej i Katowni na Targu Węglowym w Gdańsku, gdzie wówczas funkcjonowała Pracownia Kryminalistyki Uniwersytetu Gdańskiego.

Później zostały przeniesione na Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, gdyż służyły przede wszystkim w procesie dydaktycznym studentom UG.

Zadaniem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego jest gromadzenie, przechowywanie, konserwacja, udostępnianie i upowszechnianie zbiorów z zakresu kryminalistyki, medycyny sądowej oraz dziedzin pokrewnych.

Muzeum prowadzi w tym zakresie działalność edukacyjną oraz naukową.
Zbiory Wydziału Prawa i Administracji i Uniwersytetu Gdańskiego ze względu na swoje funkcje, wartość historyczną oraz materialną są unikalne w skali kraju.

W muzeum znajduje się dział broni i amunicji, gdzie zgromadzono m.in. broń palną, zabytkową, sportową, gazową, alarmową, sygnałową, broń pneumatyczną, broń białą, przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, broń samodziałową, broń wojskową i wyposażenie wojskowe, umundurowanie.

Zbiory Pracowni Kryminalistyki zostały zgromadzone dzięki pomocy m.in. Sądu Okręgowego w Gdańsku, Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, pracowników Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku oraz Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. W wieloletnim zgromadzeniu zbiorów nie do przecenienia są zasługi dr. Jerzego Wnorowskiego.

Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego jest otwarte dla szerszej publiczności. Podstawową formą udostępniania muzeum będzie grupowe zwiedzanie wystaw z przewodnikiem. Z takiej formy zwiedzania będą mogli korzystać studenci Uniwersytetu Gdańskiego, młodzież szkolna oraz inne zorganizowane grupy po uprzednim ustaleniu daty oraz liczebności grupy.


(Fot. Gazeta Bałtycka)

Autor

- Gazeta Bałtycka

Wyświetlono 2 komentarze
Napisano
  1. Jan pisze:

    W języku polskim po skrócie „dr” nie pisze się kropki.

    • Jan Głupek pisze:

      Jak piszesz np. w dopełniaczu to już stawia się kropkę. Poczytaj trochę więcej na ten temat zanim zaczniesz się produkować „naukowo”, bo wiedzę to masz mizerną. W tym wypadku „dr. Jerzego Wnorowskiego” jest poprawnie.

Dodaj komentarz

XHTML: Można użyć znaczników html: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>Moto Replika