Mały poradnik wyborcy (cz. 2): Służba zdrowia | Gazeta Bałtycka
Opublikowano: 10.09.2014

Mały poradnik wyborcy (cz. 2): Służba zdrowia

W pierwszej części poradnika przytoczyłem kilka przykładowych pytań na temat straży miejskich, które możemy i powinniśmy zadawać kandydatom na radnych, burmistrzów, prezydentów miast, starostów powiatowych. Dziś temat, temat służby zdrowia.

Kolejka przed jedną z gdańskich przychodni zdrowia. (Fot. Ewelina Ośmiałowska)

Kolejka przed jedną z gdańskich przychodni zdrowia. (Fot. Ewelina Ośmiałowska)

Niektórzy jeszcze pamiętają, do jakich skandalicznych sytuacji dochodziło na tym polu w czasie ostatniej kadencji na terenie Trójmiasta, w jakiej atmosferze odchodziła ze stanowiska szefowa Pomorskiego Oddziału NFZ. Nie wszystkie z tych spraw można załatwić z poziomu radnego miejskiego czy nawet prezydenta miasta. Jednak pozycja radnego np. w rozmowie z posłem jest nieporównywalnie silniejsza niż pozycja szeregowego obywatela. Poza tym po ostatnich reformach wiele placówek służby zdrowia przeszło „w ręce samorządowców”, a więc stawianie pytań tym, którzy będą kandydować do tych zaszczytnych funkcji ma, przynajmniej moim zdaniem, pełne uzasadnienie.

Oto kilka propozycji.

Czy zgadza się Pani (Pan) z tym, że czas oczekiwania na wizytę u lekarza, zwłaszcza specjalisty, mimo działań ministra (na razie: Arłukowicza) jest zbyt długi? Jeśli tak, to jakie ma Pani (Pan) propozycje, aby ten czas uległ znaczącemu skróceniu? Czy zdaniem Pani (Pana) ilość lekarzy w Trójmieście jest wystarczająca? Czy ma Pani (Pan) jakiś pomysł, aby ta ilość lekarzy uległa zwiększeniu? Zdarza się, że lekarze zatrudniani w trójmiejskich przychodniach pracują po kilkanaście godzin na dobę. Przyjmując pacjentów bardzo często są przemęczeni. Czy widzi Pani (Pan) możliwość zmiany tego stanu rzeczy? Jakie konkretne działania zaproponuje Pani (Pan) w tym zakresie, jeśli w wyniku wyborów zostanie radną (radnym)? Czy widzi Pani (Pan) potrzebę przywrócenia gabinetów lekarskich (dentystycznych) w placówkach oświatowych? Jakie ma Pani (Pan) propozycje w tym zakresie? W jaki sposób Pani (Pana) zdaniem powinny być finansowane takie gabinety? Czy wie Pani (Pan), jakie są w Trójmieście warunki opieki nad pacjentkami na oddziałach porodowych? Czy ma Pani (Pan) jakieś propozycje w tym zakresie? Jak ocenia Pani (Pan) działalność pogotowia ratunkowego na terenie Trójmiasta? Czy ma Pani (Pan) jakieś propozycje zmieniające obecny stan rzeczy? Jakie one są?

To kilka pytań, które mogą zainteresować i wyborców, i kandydatów ubiegających się o mandaty. Przyznam, że na niektóre z tych pytań mógłbym odpowiedzieć, myślę, że nawet interesująco. Na inne, raczej nie podejmowałbym się dyskusji. Ale na szczęście, to kandydaci powinni się do wyborów przygotować. Kampania to nie tylko zabieganie o pieniądze na plakaty i ulotki. To także konkretyzowanie programów. Mały może być w tym pomocny.

Autor

- publicysta, komentator i felietonista.

Dodaj komentarz

XHTML: Można użyć znaczników html: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>Moto Replika