Osłona transportu morskiego - ćwiczenia Okrętowej Grupy Zadaniowej na Bałtyku | Gazeta Bałtycka
Opublikowano: 14.04.2014

Osłona transportu morskiego – ćwiczenia Okrętowej Grupy Zadaniowej na Bałtyku

Osłona szlaków żeglugowych, zabezpieczenie własnego transportu morskiego, utrzymanie panowania na morzu i niedopuszczenie do blokady morskiej państwa – to główne zadania jakie realizować będą okręty 3. Flotylli Okrętów w ramach rozpoczynających się dzisiaj (14 kwietnia) ćwiczeń Okrętowej Grupy Zadaniowej na Bałtyku.

Ćwiczenie Okrętowej Grupy Zadaniowej na Bałtyku.

Ćwiczenie Okrętowej Grupy Zadaniowej na Bałtyku. (fot. M. Kluczyński)

W trakcie pięciodniowych manewrów okręty 3. Flotylli Okrętów we współdziałaniu z lotnictwem morskim prowadzić będą działania w ramach tak zwanej Okrętowej Grupy Zadaniowej (OGZ). Celem ćwiczenia jest doskonalenie umiejętności w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa morskich szlaków komunikacyjnych, którymi dostarczane są do kraju surowce i towary o znaczeniu strategicznym. Okręty otrzymały zadanie utworzą swoistego rodzaju „parasola” bezpieczeństwa dla poruszającego się po morzach transportu.

Ćwiczenie Okrętowej Grupy Zadaniowej na Bałtyku.

Ćwiczenie Okrętowej Grupy Zadaniowej na Bałtyku. (fot. M. Kluczyński)

W pierwszych, w tym roku, manewrach Okrętowej Grupy Zadaniowej obok fregaty ORP „Gen. T. Kościuszko” uczestniczą okręty: podwodny ORP „Sokół”, ratowniczy ORP „Lech”, hydrograficzny ORP „Arctowski” oraz zbiornikowiec ORP „Bałtyk”, a także komponent lotniczy: śmigłowce ZOP Mi-14PŁ i oraz samolot patrolowy Bryza Bis.

Ćwiczenie Okrętowej Grupy Zadaniowej na Bałtyku.

Ćwiczenie Okrętowej Grupy Zadaniowej na Bałtyku. (fot. M. Kluczyński)

Podczas manewrów OGZ załogi okrętów prowadzić będą monitoring żeglugi oraz sytuacji powietrznej. Przećwiczą osłonę transportu morskiego przed atakami z powietrza oraz atakami okrętów nawodnych. Prowadzone będą strzelania artyleryjskie oraz operacje poszukiwania i zwalczania okrętów podwodnych (ZOP). W trakcie działań okręty wspierane będą przez zbiornikowiec, dzięki czemu będą mogły zaopatrywać się w morzu bez konieczności powrotu do portu. Równolegle do działań bojowych ćwiczone będą akcje ratownicze z udziałem między innymi grup nurkowych. Przećwiczone zostaną także umiejętności i procedury udzielania pomocy uszkodzonej jednostce. Załogi okręty doskonalić będą także umiejętności manewrowanie w szykach oraz procedury łączności.

Ponadto załogi śmigłowca będą realizowały treningowe operacje startów i lądowań na pokładzie fregaty oraz realizację procedur w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych. Będą także doskonalić zwalczanie celów nawodnych przy wykorzystaniu pokładowej broni strzeleckiej oraz wspierać działania komandosów morskich. Do zadań załóg samolotów patrolowych będzie należało rozpoznanie jednostek nawodnych na akwenach znajdujących się poza zasięgiem środków radiolokacyjnych okrętów, naprowadzanie samolotów Su-22 na cele nawodne a także symulowanie naruszenia powietrznej strefy bezpieczeństwa okrętu i zagrożeń asymetrycznych.

Na Bałtyku codziennie przebywa od 2 do 3 tysięcy jednostek. Prowadzona jest wymiana handlowa, transfer surowców oraz ruch pasażerski. W ubiegłym roku w polskich portach przeładowano aż 70 milionów ton ładunków. Tylko jeden kontenerowiec jest w stanie dostarczyć jednorazowo już ponad 15 tysięcy kontenerów, a na jednym wycieczkowcu może być ponad 3 tysiące pasażerów To tylko wybrane przykłady rosnącego znaczenia transportu morskiego, a tym samym potrzeby obecności okrętów pod biało-czerwoną banderą. Z powyższej sytuacji w dużej mierze wynikają scenariusze ćwiczeń Marynarki Wojennej, które skupiają się m.in. na operacjach związanych z osłoną i obroną morskich szlaków komunikacyjnych, utrzymaniem panowania na morzu i niedopuszczeniem do blokady morskiej kraju, która oznaczałaby odcięcie od źródeł zaopatrywania. Dużo ćwiczeń obejmuje zatem działania okrętów i lotnictwa morskiego na rzecz osłony transportu morskiego i bezpieczeństwa żeglugi. Chodzi głównie o przeciwdziałanie atakom z wody i powietrza oraz atakom okrętów podwodnych. Prowadzone są działania przeciwminowe, antyterrorystyczne, antypirackie, a także operacje stabilizacyjne, wymuszania pokoju i humanitarne. Ćwiczenia o takim charakterze są także kluczowe dla tworzenia atmosfery bezpieczeństwa na morzu koniecznej dla niezakłóconego rozwoju transportu i handlu morskiego.

Autor

- dziennikarz Gazety Bałtyckiej.

Dodaj komentarz

XHTML: Można użyć znaczników html: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>