Rok akademicki 2013/2014 na Uniwersytecie Gdańskim został otwarty | Gazeta Bałtycka
Opublikowano: 2.10.2013
Nauka | Autor: Redakcja

Rok akademicki 2013/2014 na Uniwersytecie Gdańskim został otwarty

Nowy rok akademicki 2013/2014 rozpoczyna na Uniwersytecie Gdańskim prawie 33 tysiące studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych, w tym prawie 12 tysięcy studentów pierwszego roku. Inauguracja roku akademickiego 2013/2014 na Uniwersytecie Gdańskim oraz wręczenie tytułu doktora honoris causa UG prof. Berndowi Baronowi von Maydell odbyła się w wypełnionej po brzegi auli Wydziału Prawa i Administracji UG.

inauguracja_2013_UG-1

Uroczystość, z udziałem przedstawicieli władz państwowych, wojewódzkich, samorządowych, kościelnych, pomorskich parlamentarzystów, korpusu dyplomatycznego, rektorów szkół wyższych, przedstawicieli instytucji naukowych, kultury, biznesu i mediów – poprowadził JM Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. Bernard Lammek.

fot. Michał Narloch/UG

W wystąpieniu inauguracyjnym Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. Bernard Lammek przypomniał o sukcesach uczelni, nagrodach dla akademickiej i studentów oraz przedstawił stan realizacji dotychczasowych inwestycji, szczególnie w ramach Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego:

„Powtórzę to, co mówiłem dwa lata temu: zdaję sobie sprawę jak brzmią i co mogą przypominać słowa o rosnącym w górę kampusie – trudno jednak oprzeć się tej retoryce, patrząc jak szybko przybywa nowoczesnych, pięknych budynków. Pragnę podziękować całej społeczności akademickiej Uniwersytetu Gdańskiego za wytężoną i efektywną pracę w minionym roku akademickim. Bez codziennej, sumiennej pracy wszystkich Państwa niemożliwy byłby rozwój naszej Alma Mater”.

JM Rektor UG podziękował także władzom państwowym i samorządowym za wspieranie rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego i zaznaczył, że wśród największych wyzwań przyszłego roku akademickiego jest ciągłe podnoszenie jakości kształcenia oraz zdobywanie środków na badania naukowe z różnorodnych ministerialnych i europejskich programów.

Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Jacek Guliński zaznaczył, że rozwój inwestycyjny Uniwersytetu Gdańskiego jest imponujący, co jest dużym sukcesem, ale jednocześnie wyzwaniem:

Należy teraz się zastanowić, co zrobić, aby te nowe wspaniałe budynki tętniły życiem przez cały rok, nie tylko akademicki, jak zdobywać pieniądze i prowadzić badania naukowe we współpracy z sektorem gospodarczym, systematycznie podwyższać jakość badań i kształcenia.

W czasie tegorocznej inauguracji roku akademickiego na naszej uczelni prof. Bernd Baron von Maydell, uczony o międzynarodowej renomie, wybitny ekspert z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy i prawa socjalnego odebrał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego. Profesor otrzymał tę najwyższą godność akademicką za szczególny wkład w dostosowywanie prawnych rozwiązań polskich do standardów europejskich i zacieśnianie współpracy naukowej między niemieckimi i polskimi ośrodkami naukowymi w dziedzinie nauk prawno-społecznych. Laudację wygłosiła prof. Urszula Jackowiak z Wydziału Prawa i Administracji UG. Uczelniana inauguracja połączona była z inauguracją na Wydziale Prawa i Administracji UG i z tej okazji Dziekan Wydziału, prof. Jakub Stelina przypomniał sukcesy i dorobek WPiA UG.

Nowy rok akademicki 2013/2014 rozpoczyna na Uniwersytecie Gdańskim prawie 33 tysiące studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych, w tym prawie 12 tysięcy studentów pierwszego roku. W ofercie edukacyjnej UG jest 60 kierunków studiów w zakresie 195 specjalności. Najpopularniejsze kierunki wybierane przez tegorocznych kandydatów to kryminologia (która pobiła rekord Polski – prawie 44 osoby na jedno miejsce), bezpieczeństwo narodowe, sinologia, psychologia, iberystyka, zarządzanie instytucjami artystycznymi, skandynawistyka, filologia angielska i biotechnologia. W nowym roku akademickim 2013/2014 na UG rusza 8 nowych kierunków studiów: bezpieczeństwo narodowe, biznes i technologia ekologiczna, iberystyka, kryminologia, pedagogika wczesnej edukacji, podatki i doradztwo podatkowe, sinologia, zarządzanie instytucjami artystycznymi.

Studenci pierwszego roku po raz pierwszy nie otrzymają indeksów papierowych – Uniwersytet Gdański wprowadza od roku akademickiego 2013/2014 indeks elektroniczny.

Studenci i pracownicy Wydziału Chemii UG po raz pierwszy rozpoczną rok akademicki w nowoczesnym gmachu budynku, który powstał w ramach projektu „Budowa Budynków Wydziałów Chemii i Biologii Uniwersytetu Gdańskiego”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym i Środowisko. Także studenci i pracownicy Wydziału Ekonomicznego po raz pierwszy rozpoczną zajęcia w nowym, dobudowanym do dawnego gmachu wydziału, nowoczesnym budynku (budynek został wybudowany w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego zlokalizowanego w Sopocie przy ul. Armii Krajowej 119/121 poprzez rozbudowę budynku” w sopockim kampusie UG). Trwa budowa nowego gmachu Neofilologii dla Wydziału Filologicznego UG oraz budynku administracji centralnej (studenci i pracownicy rozpoczną tam przyszły rok akademicki) i w końcowej fazie są przygotowania do podpisania umowy na budowę Instytutu Biotechnologii UG (ten nowoczesny gmach o powierzchni prawie 8000 m2 łączyć będzie funkcje nowoczesnego obiektu dydaktycznego ze specjalistycznym laboratoriami) – obie te inwestycje są współfinansowane środków UE.

oprac. Beata Czechowska-Derkacz

Autor

- Gazeta Bałtycka

Dodaj komentarz

XHTML: Można użyć znaczników html: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>