"Polityczny akt zgonu". Prokuratura nie widzi związku z zabójstwem | Gazeta Bałtycka
Opublikowano: 19.01.2019

„Polityczny akt zgonu”. Prokuratura nie widzi związku z zabójstwem

Mamy najnowsze informacje z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku dotyczące śledztwa w sprawie zabójstwa Prezydenta Pawła Adamowicza.

Rozmowa z prokurator Grażyną Wawryniuk, rzecznikiem prasowym Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

Czy Urząd Gdańska złożył zawiadomienie o przestępstwie w sprawie publikowanego w przestrzeni publicznej „aktu zgonu” Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza wystawionego przez Młodzież Wszechpolską?

W odniesieniu do sprawy „politycznych aktów zgonu” informuję, że postępowanie zostało zainicjowane zawiadomieniem Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Postępowaniem tym objęto wszystkie opublikowane „akty politycznego zgonu”.

Czy gdańska policja podejmie śledztwo w sprawie wspomnianego „aktu zgonu”?

Przedmiotem postępowania były niżej wymienione czyny:

  1. stosowanie groźby bezprawnej, poprzez publikację za pośrednictwem portali internetowych  „aktów zgonu politycznego” wobec 1 Prezydentów Miast Polski, z powodu ich przynależności politycznej, tj. o przestępstwo z art. 119 § 1 k.k.,
  2. znieważanie godła Rzeczypospolitej Polskiej poprzez umieszczenie go na „aktach zgonu politycznego”, tj. o czyn z art. 137 § k.k.,
  3. publiczne nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych poprzez opublikowanie „aktów zgonu politycznego”, tj. o przestępstwo z art. 256 § k.k.,
  4. publiczne znieważenie grupy ludności z powodu ich przynależności narodowej, etnicznej, rasowej lub wyznaniowej poprzez opublikowanie „aktów zgonu politycznego”, tj. o przestępstwo z art. 257 k.k.,
  5. znieważanie za pośrednictwem środków masowego przekazu, poprzez kierowanie słowa powszechnie uznawanego za obelżywe, tj. o przestępstwo z art. 26 § 2 k.k.

Umarzając postępowanie w tej sprawie w odniesieniu do czynów z art.  19 § 1 k.k., art. 137 § 1 k.k., art. 256 § 1 k.k. oraz z art. 257 k.k., prokurator uznał, że nie doszło do wyczerpania  znamion tych czynów. Natomiast w odniesieniu do czynu z art. 216 § 2 k.k., który jest czynem ściganym z oskarżenia prywatnego, prokurator uznał, że brak jest interesu społecznego w objęciu jego ścigania z urzędu.

Jakie były przesłanki do umorzenia postępowania w sprawie „aktu zgonu”?

W ocenie prokuratora opublikowane „akty zgonu politycznego” nie zawierają w swej treści groźby bezprawnej, to jest  groźby zapowiedzi popełnienia przestępstwa na czyjąkolwiek szkodę, groźby spowodowania postępowania karnego lub rozgłoszenia wiadomości uwłaczającej danej osobie lub osobie dla niej najbliższej. Treść tych aktów nie zawierała również sformułowań, które należałoby uznać za obelżywe oraz nie zawierały treści nawołujących do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych. Umieszczone na „aktach” godło Rzeczypospolitej Polskiej nie zostało zniekształcone i nie zostało  użyte w celu ośmieszenia lub wyrażenia pogardy.

Jakie były ustalenia w tracie tego postępowania?

Ustalono, że intencją osób, które zamieściły akty było wyrażenie niezadowolenia, sprzeciwu  wobec podjętej przez Prezydentów inicjatywy, wyrażenia odmiennych poglądów, wyraz subiektywnej, ale dozwolonej oceny zachowań  polityków/samorządowców.

Czy decyzja jest prawomocna?

Decyzja o umorzeniu postępowania w tej sprawie  jest nieprawomocna. Pokrzywdzeni mają prawo złożyć zażalenia. Aktualnie brak jest  podstaw do podjęcia postępowania z umorzenia.

Czy istnieje związek miedzy opublikowaniem „aktu zgonu”, a zabójstwem Prezydenta Gdańska?

Brak jakichkolwiek podstaw do łączenia sprawy opublikowania „politycznych aktów zgonu”,  ze sprawą zabójstwa Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.

Na jakim etapie jest obecnie śledztwo w sprawie zabójstwa Prezydenta Pawła Adamowicza?

Postępowanie toczy się. Nie jest prowadzone odrębne śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa Prezydenta. Jest to samo, jedno postępowanie. Śmierć Prezydenta skutkowała zmianą zarzuconego podejrzanemu czynu  z usiłowania zabójstwa, na zabójstwo.

Jaka jest treść zeznań sprawcy zabójstwa Prezydenta?

Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu przestępstwa. W złożonych wyjaśnieniach nie odniósł się w żaden sposób do czynu i nie wyjaśnił  motywów swojego zachowania.  Ustalamy motywy  jakimi kierował się  podejrzany dokonując ataku  na Prezydenta.

Jaka jest bezpośrednia przyczyna zgonu Prezydenta Adamowicza?

Jak wynika z wstępnej opinii biegłych sporządzonej po przeprowadzonej sekcji zwłok, bezpośrednią przyczyną śmierci Prezydenta Pawła Adamowicza był wstrząs krwotoczny najprawdopodobniej współistniejący z niewydolnością wielonarządową będącą następstwem krwotoku wewnętrznego z uszkodzonych narządów wewnętrznych  w obrębie  kanałów  dwóch głębokich ran kłutych. Jedna zlokalizowana w obrębie klatki piersiowej, druga  brzucha. Jak podali biegli, jednoznaczna opinia dotycząca mechanizmu śmierci zostanie opracowana po wykonaniu badań histopatologicznych oraz po zapoznaniu się z dokumentacją medyczną z czasu hospitalizacji z okresu poprzedzającego zgon.

Jakie są obecnie przeprowadzane czynności procesowe w sprawie zabójstwa Prezydenta Gdańska?

W sprawie tej prowadzone są intensywne czynności procesowe, w tym przesłuchiwanie  świadków  R1; do dnia dzisiejszego przesłuchano  ponad 70 świadków.  Zlecono sporządzenie szeregu opinii, w tymi dotyczących zabezpieczonych w mieszkaniu podejrzanego komputerów i telefonów, badań toksykologicznych krwi  podejrzanego na obecność środków odurzających,  opinii sądowo –psychiatrycznej po jednorazowym badaniu podejrzanego. Prowadzone są czynności  mające na celu  ustalenie okoliczności w jakich doszło do  zabójstwa oraz  tego, co podejrzany robił i z kim się kontaktował po opuszczeniu zakładu karnego. W  tym po ustaleniu, że był  w Warszawie,  przed Pałacem Prezydenckim,  zwrócono się do Służby Ochrony Państwa, Kancelarii Prezydenta oraz Urzędu Warszawa o udostępnienie  monitoringów sprzed pałacu.

Pytania i wątpliwości

W odniesieniu się do uzyskanych informacji należy stwierdzić, że decyzja Prokuratury Okręgowej w Gdańsku o umorzeniu śledztwa w sprawie publikowania „aktu zgonu” nie jest do końca zrozumiała. Wszak opublikowane treści sugerowały czyjąś śmierć – choć tylko polityczną – to jednak dotyczyło to osób pełniących urzędy publiczne.

W sprawie zabójstwa Prezydenta Adamowicza przed gdańskimi śledczymi stoi duże wyzwanie, ponieważ będą oni musieli wyjaśnić nie tylko bezpośrednie przyczyny zgonu Pawła Adamowicza, ale przede wszystkim motywy sprawcy.

Będzie to niewątpliwie jedno z trudniejszych postępowań gdańskiej prokuratury, gdyż opinia publiczna nie zostawi tej sprawy bez kontroli i będzie szczegółowo dociekać przyczyn zabójstwa Prezydenta Gdańska.

Autor

- dziennikarz śledczy Gazety Bałtyckiej, kierownik redakcji ds. rozwoju. Specjalizuje się w tematyce społeczno-prawnej. Archiwista II stopnia (kursy archiwalne w Archiwum Państwowym w Gdańsku), Członek stały Stowarzyszenia Archiwistów Polskich (prawo do prowadzenia badań historycznych), miłośnik Gdyni, członek Towarzystwa Miłośników Gdyni. Hobby – prawo. Jest członkiem Związku Harcerstwa Polskiego.Moto Replika