Jaki model komunikacji miejskiej jest najlepszy? | Gazeta Bałtycka
Opublikowano: 4.05.2019

Jaki model komunikacji miejskiej jest najlepszy?

Jaki model komunikacji miejskiej jest najbardziej pożądany? Rozmawiamy z Marcinem Gromadzkim, Rzecznikiem Prasowym ZKM w Gdyni.

Sercem każdego miasta jest jego sprawna komunikacja. Czy są Państwo za modelem komunikacji typu od punktu A do punktu B, czy jest Państwu bliższy model oparty na priorytecie częstotliwości z koniecznością przesiadkową?

Od wielu lat w Gdyni prowadzona jest polityka zapewniania komunikacją miejską wszystkich istotnych statystycznie połączeń bezpośrednich i nie są planowane w tym zakresie zmiany. Pogarszające się warunki ruchu drogowego powodują jednak spore opóźnienia pojazdów komunikacji miejskiej i w związku z tym coraz częściej pojawiają się postulaty zmniejszenia liczby połączeń (skrócenia tras niektórych linii), aby poprawić punktualność kursowania autobusów i trolejbusów. Ewentualne zmiany dotkną tylko tych połączeń, w których w skracanych relacjach bezpośrednich podróżuje najmniej osób.

Jakie zalety i wady dla mieszkańców mają te dwa modele?

Wysoka częstotliwość przy mniejszej liczbie linii oznacza wyższą punktualność i niższe koszty obsługi komunikacyjnej, natomiast model połączeń bezpośrednich niweluje uciążliwość przesiadania się i jest znacznie droższy.

Czy jest możliwość połączenia tych dwóch modeli?

Tak, w warunkach możliwości zapewnienia wysokiej punktualności kursowania pojazdów komunikacji miejskiej, czyli np. przy długich ciągach buspasów, obejmujących całe trasy poszczególnych linii. Wówczas kilka linii o relatywnie niskich częstotliwościach, wzajemnie skoordynowanych rozkładowo, zapewnia per saldo wysoką częstotliwość kursów na wspólnie obsługiwanych trasach lub relacjach.

Czy miasta planują likwidację linii R i S lub zmianę ich funkcjonowania?

Nie ma obecnie takich planów.

Jakie dokładnie są plany miasta w kontekście zmiany komunikacji miejskiej?

Racjonalne planowanie oferty przewozowej, w możliwie jak największym stopniu spełniające oczekiwania pasażerów, czyli najważniejsze postulaty przewozowe wyrażane przez mieszkańców w reprezentatywnych badaniach marketingowych, prowadzonych w gospodarstwach domowych. Dopóki w tych badaniach postulat bezpośredniości będzie miał wysoką rangę, zmiany systemowe nie będą planowane.

Czy będą szerokie przed prowadzeniem zmian w komunikacji?

Nie są obecnie planowane żadne zmiany w tak dużym zakresie, aby niezbędne były szerokie konsultacje. Zmiany doraźne są konsultowane z zainteresowanymi – np. przy planowanych przesunięciach kursów o kilka minut ich użytkownicy są pytani o stosunek do takiego rozwiązania. Taka praktyka będzie kontynuowana.

Czy jest możliwość referendum w Gdyni w sprawie zmian komunikacji miejskiej?

Referendum jest formą głosowania co do zasady o znaczeniu powszechnym. Referendum lokalne może zostać przeprowadzone na obszarze gminy, powiatu bądź województwa – ale wyłącznie w sprawie samoopodatkowania się mieszkańców bądź wcześniejszego odwołania organu stanowiącego (rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa), bądź organu wykonawczego gminy (wójtów, burmistrzów, prezydentów miast). Referendum lokalne może odbyć się z inicjatywy organu stanowiącego lub na wniosek mieszkańców uprawnionych do głosowania w liczbie 0% mieszkańców gminy. Planowanie szczegółów zmian w ofercie przewozowej komunikacji miejskiej nie jest więc zagadnieniem, które spełnia przewidziane prawem kryterium zorganizowania referendum.

Czy jest możliwość uruchomienia linii trolejbusowej z Gdyni do pętli w Gdańsku-Oliwie?

Tak, pod warunkiem partycypacji finansowej Gdańska (od granicy miasta do Oliwy) i Sopotu (do granicy miasta) w tym przedsięwzięciu, po wcześniejszym uwzględnieniu nowych tras w porozumieniach międzygminnych.

Proszę o podanie szczegółów planowanych zmian w komunikacji miejskiej w Gdyni.

Jest to tak szerokie zagadnienie, że wykracza poza możliwości rozmowy w formie wywiadu.

Informacje o planowanych zmianach w ofercie opublikowane zostały w dwóch dokumentach miasta, dostępnych w odnośnikach poniżej:

https://www.gdynia.pl/bip/komunikaty,2206/analiza-kosztow-i-korzysci-zwiazanych-z-wykorzystaniem-autobusow-zeroemisyjnych-przy-swiadczeniu-uslug-komunikacji-miejskiej-dla-miasta-gdyni,531633

http://www.zkmgdynia.pl/admin/__pliki__/Plan%20transportowy%20Gdynia%20-%202016.pdf

Autor

- dziennikarz śledczy Gazety Bałtyckiej, kierownik redakcji ds. rozwoju. Specjalizuje się w tematyce społeczno-prawnej. Archiwista II stopnia (kursy archiwalne w Archiwum Państwowym w Gdańsku), Członek stały Stowarzyszenia Archiwistów Polskich (prawo do prowadzenia badań historycznych), miłośnik Gdyni, członek Towarzystwa Miłośników Gdyni. Hobby – prawo. Jest członkiem Związku Harcerstwa Polskiego.Moto Replika