Nie milkną echa po emisji filmu braci Sekielskich | Gazeta Bałtycka
Opublikowano: 15.05.2019

Nie milkną echa po emisji filmu braci Sekielskich

Dokument braci Sekielskich pt. „Tylko nie mów nikomu” wstrząsnął całą Polską, natomiast hierarchia kościelna wydaje się nie dostrzegać problemu. Czy orany Państwa, w szczególności prokuratura podejmie sprawy ujęte w filmie?

O to zapytaliśmy Łukasz Łapczyński – rzecznika Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Czy przeprowadzi czynności sprawdzające w kwestii ujawnionych informacji w filmie braci Sekielskich?

Pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów w Warszawie prowadzone jest dochodzenie w sprawie nie stosowania się do orzeczonego przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie wyrokiem z dnia 9 lipca 2012 r. zakazu wykonywania zawodu nauczyciela oraz wykonywania działalności związanej z wychowywaniem, edukacją oraz opieką nad małoletnimi poprzez prowadzenie w grudniu 2018 r. rekolekcji, w tym mszy świętej dla dzieci z nauką w Parafii Św. Józefa w Malborku, tj. o przestępstwo określone w art. 244 kk.

Przedmiotowe dochodzenie zostało wszczęte w dniu 10 kwietnia 2019 r. Zostało zainicjowane zawiadomieniem pełnomocnika jednej z pokrzywdzonych małoletnich w sprawie Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów, a następnie Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, zakończonej wyrokiem skazującym i orzeczeniem zakazu, o którym mowa wyżej.

Jakie czynności śledcze planuje prokuratura w opisanej sprawie?

Postępowanie dowodowe jest w toku; Policja realizuje wskazane przez prokuratora czynności procesowe zmierzające do pełnego wyjaśniania okoliczności zdarzeń objętych postępowaniem.

Wcześniej – w maju 2010 r. Prokuratura Rejonowa Warszawa Mokotów w Warszawie skierowała do Sądu akt oskarżenia przeciwko Dariuszowi O. Ww. postępowanie zostało zakończone wyrokiem skazującym z lipca 2012 r.

***

Jednocześnie warto tu wspomnieć, że Zbigniew Ziobro powołał zespół prokuratorów, którego zadaniem jest przeprowadzenie analizy zdarzeń przedstawionych w filmie Tomasza Sekielskiego „Tylko nie mów nikomu” – przekazała PAP rzeczniczka Prokuratury Krajowej prokurator Ewa Bialik.

Autor

- dziennikarz śledczy Gazety Bałtyckiej, kierownik redakcji ds. rozwoju. Specjalizuje się w tematyce społeczno-prawnej. Archiwista II stopnia (kursy archiwalne w Archiwum Państwowym w Gdańsku), Członek stały Stowarzyszenia Archiwistów Polskich (prawo do prowadzenia badań historycznych), miłośnik Gdyni, członek Towarzystwa Miłośników Gdyni. Hobby – prawo. Jest członkiem Związku Harcerstwa Polskiego.Moto Replika