NIK w gdyńskim ratuszu | Gazeta Bałtycka
Opublikowano: 29.12.2021

NIK w gdyńskim ratuszu

NIK przeprowadziła kontrolę związaną z pasywnością Urzędu Miasta Gdyni w zakresie braku modernizacji węzła komunikacyjnego: 10 Lutego, Śląska, Morska.

(fot. B. Waśniewski-Ciechorski)

Nasza redakcja dotarła do raportu NIK dotyczącego osób niepełnosprawnych w przestrzeni publicznej w Gdyni „Dostępność zmodernizowanych obiektów infrastruktury miejskiej dla osób niepełnosprawnych oraz osób z ograniczoną możliwością poruszania się w wybranych miastach województwa pomorskiego”.

(fot. B. Waśniewski-Ciechorski)

Z raportu NIK wynika, że władze miasta Gdyni mogły niedopełnić swoich obowiązków w zakresie objętym obszarem kontroli. Najwyższa Izba Kontroli jasno wykazała, że „należy wskazać, że w ramach rozbudowy skrzyżowania ul. 10 Lutego, Dworcowej, i Podjazd nie planowano modernizacji kładki nad ulicą Podjazd w celu jej dostosowania do potrzeb osób z utrudnionym poruszaniem, a realizacja tej inwestycji nie zapewniłoby swobodnego przemieszczania się wszystkim użytkownikom ciągu komunikacyjnego pomiędzy ul. Śląską a Dworcową poprzez kładkę nad ul. Podjazd”.

Można zapytać, czy stosowanie standardów dostępności, jest fikcją i propagandowym hasłem, promującym Gdynię. W rzeczywistości organy miasta nie stosują standardów dostępności. NIK przeprowadziła kontrole po naszych artykułach o braku możliwości swobodnego przejścia ulicy 10 Lutego na ulice Śląską i Morską. Należy zauważyć, że ulica Warszawska jest zupełnie odcięta od ulicy 10 Lutego. Warto wspomnieć, że z raportu NIK, jest wynika, iż brak stosowania standardów przez Zarząd Dróg i Zieleni oraz brak planów realizacji potrzebnych modernizacji, modernizacji ważnych dla mieszkańców, mogą wskazywać na niedopełnianie obowiązków przez terytorialny w Gdyni. A nieprzestrzeganie standardów, przy realizacji najważniejszych inwestycji w Gdyni, może być podstawą do podjęcia postępowania przez prokuraturę. W grę wchodzą duże zaniedbania w planowaniu i realizacji projektów modernizacyjnych inwestycji w Gdyni.

Jaki jest stanowisko Urzędu Miasta Gdyni?

– W wystąpieniu pokontrolnym dot. dostępności zmodernizowanych obiektów infrastruktury miejskiej dla osób z niepełnosprawnością NIK sformułował zastrzeżenia co do sposobu załatwienia wskazanych tam spraw. W czasie trwania czynności kontrolnych upoważnieni pracownicy samorządu gdyńskiego złożyli wyjaśnienia odnoszące się do opisanych przez NIK działań, przywołane w wystąpieniu pokontrolnym. Po zakończeniu czynności kontrolnych NIK przedstawił dwa wnioski: o stosowanie standardów dostępności w sposób zapewniający optymalne osiągnięcie celów oraz o wprowadzenie mechanizmów kontrolnych zapewniających taki sposób odpowiadania na petycje, który zagwarantuje odniesienie się do każdego żądania petycji. Po zapoznaniu się ze stanowiskiem NIK, jak i wyjaśnień pracowników samorządowych Prezydent Miasta podjął stosowne działania wyrażone w piśmie okólnym dot. zaleceń pokontrolnych NIK w przedmiocie petycji oraz w zarządzeniu w sprawie ustalenia instrukcji obiegu dokumentów dot. oceny dostępności przy realizacji inwestycji miejskich – informuje Agata Grzegorczyk rzecznik prasowy UMG

Władze Gdyni od wielu lat otrzymują nagrody za dostępność, Gdynia jest uważana za miasto, w którym „najlepiej się mieszka”. Dziwne, że nagradzane miasto ma problemy najważniejszymi inwestycjami mającymi na celu przystosowania infrastruktury miejskiej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Naczelnik Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni Arkadiusz Trzeciak, w piśmie z dnia 17.07.2021 roku, stwierdził, że „w planach inwestycyjnych na najbliższe lata nie ma zadania polegającego na modernizacji obszaru ulic 10 Lutego – Morska – Śląska”.

Potrzebne inwestycje w ciągu komunikacyjnym ulic 10 Lutego – Morska – Śląska to:
– kompleksowa modernizacja kładki nad ulicą Podjazd w celu jej dostosowania do potrzeb osób z utrudnionym poruszaniem.
– modernizacje schodów przy ulicy Podjazd, prowadzących do ulicy Śląskiej.
– budowa tunelu i kompleksowa przebudowa, ciągu komunikacyjnym ulic 10 Lutego – Morska – Śląska.

Wieloletnie zaniedbania władz Gdyni w zakresie modernizacji ciągu komunikacyjnym ulic 10 Lutego – Morska – Śląska, kładzie się cieniem na dwadzieścia dwa lata Prezydentury Wojciecha Szczurka.

Tematem dla Prokuratury w tej sprawie może być:
– kontrola inwestycji, przeprowadzonej przez miasto tj. modernizacji skrzyżowania ulicy 10 Lutego i Dworcowej, warto, byłoby skontrolować, dlaczego miasto przy realizacji tej inwestycji nie przeprowadziło modernizacji kładki nad ulicą Podjazd w celu jej dostosowania do potrzeb osób z utrudnionym poruszaniem
– z raportu NIK wynika, że miasto nie przestrzega ustanowionych przez siebie standardów dostępności, to również powinno być w zainteresowaniu prokuratury, gdyż chodzi o wydatkowanie środków publicznych.
– wyjaśnienia przez Prokuraturę wymaga fakt, jak to jest, że miasto dostaje nagrody za dostępność, a w rzeczywistości wszystko „skrzypi”. Prokuratura powinna sprawdzić dokumentacji wszystkich komisji, które przyznały nagrody w miasto Gdynia. Sensowność projektów oraz ich realizacja to nie wszystko, w projektach publicznych liczy się przede wszystkim ich kompleksowość, w tej sprawie tego ewidentnie zabrakło.

Szkoda tylko, że przez brak prawidłowego planowania miejskich inwestycji cierpią mieszkańcy. Liczymy, że Prokuratura zainteresuje się raportem NIK i odpowie na zadane w artykule pytania, gdyż mieszkańcy Dzielnicy Działki Leśne i mieszkający wokół węzła komunikacyjnego między ulicami 10 Lutego – Morska – Śląska – Warszawska nie mogą swobodnie korzystać z przestrzeni miejskiej. Głównym problemem jest brak możliwości przejścia z ulicy Warszawskiej na ulicę 10 Lutego, przez ulicę Morską.

Miejmy nadzieje, że ta sytuacja nie długo się zmieni, a odpowiednie organy miejskie oraz państwowe podejmą skuteczne działania w celu poprawy funkcjonalności danego obszaru w Gdyni.

Autor

- dziennikarz śledczy Gazety Bałtyckiej, kierownik redakcji ds. rozwoju. Specjalizuje się w tematyce społeczno-prawnej. Archiwista II stopnia (kursy archiwalne w Archiwum Państwowym w Gdańsku), Członek stały Stowarzyszenia Archiwistów Polskich (prawo do prowadzenia badań historycznych), miłośnik Gdyni, członek Towarzystwa Miłośników Gdyni. Hobby – prawo. Jest członkiem Związku Harcerstwa Polskiego.

Dodaj komentarz

XHTML: Można użyć znaczników html: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>Moto Replika