Program uroczystości pogrzebowych prezydenta Adamowicza | Gazeta Bałtycka
Opublikowano: 18.01.2019

Program uroczystości pogrzebowych prezydenta Adamowicza

W piątek o godz. 16.00 drzwi do ECS zostaną zamknięte, by można było przygotować kondukt, w którym trumna z ciałem prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza wyruszy z budynku ECS do Bazyliki Mariackiej ulicami Gdańska, gdzie będzie mijał miejsca związane z życiem i działalnością prezydenta Pawła Adamowicza. Trasa, która została nazwana trasą sentymentalną wiedzie ulicami: Doki, Łagiewniki, Stolarską, Podwale Staromiejskie, Pańską, Węglarską, Piwną.

– Kondukt żałobny minie I Liceum Ogólnokształcące, do którego uczęszczał prezydent, przejdzie obok ul. Miniszki, na której znajduje się mieszkanie, gdzie się wychował – mówiła pełniąca obowiązki prezydenta Gdańska – Przejdzie w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 50, do której również uczęszczał. Minie kościół św. Mikołaja, gdzie został ochrzczony oraz skręci przy Baszcie Jacek, w pobliżu placu z Pomnikiem Jana III Sobieskiego, gdzie prezydent Adamowicz uczestniczył w manifestacjach Ruchu Młodej Polski. Następnie ulicą Piwną podejdzie pod wejście główne Bazyliki.

Wzdłuż trasy konduktu dla pieszych będą dostępne tylko chodniki, zaś jezdnią będzie poruszał się kondukt żałobny. Po wniesieniu trumny do bazyliki Mariackiej zostanie odprawiona msza święta i trumna zostanie wystawiona do godziny 24.00

SOBOTA

Od godziny 6.00 zostanie wyłączony z ruchu kołowego obszar Głównego Miasta ograniczony ulicami Podwale Staromiejskie i Podwale Przedmiejskie. Zakaz dotyczył będzie także możliwości wjazdu z Targu Drzewnego na ul. Szeroką, Św. Ducha, Targ Węglowy oraz na ul. Bogusławskiego z ul. Okopowej. Ulice Szeroka, Złotników, Grobla I i Świętego Ducha stanowić będą tzw. drogę życia czyli główną trasę dojazdową i ewakuacyjną. Dlatego też na ulicach tych obowiązywać będzie bezwzględny zakaz zatrzymywania się. W rejonie wymienionych wyżej ulic wprowadzone zostaną ograniczenia w ruchu pieszym. Wejście w ten obszar będzie możliwe dla mieszkańców i osób posiadających stosowne akredytacje.

Bazylika Mariacka zostanie otwarta o godz. 10.00

Msza rozpoczyna się o godzinie 12.00.

Od godz. 12.00 przez około minutę włączone będą syreny alarmowe.

Informujemy, że w sobotę na terenie Głównego Miasta obowiązuje całkowity zakaz używania dronów. Agencja Żeglugi zamknęła przestrzeń powietrzną nad Głównym Miastem do wysokości 550 m.

Osiem telebimów plus ERGO ARENA

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w Bazylice Mariackiej, dla wszystkich gdańszczan, którzy nie dostaną się do kościoła, a chcieliby wspólnie uczestniczyć w ceremonii, będzie przeprowadzona transmisja z uroczystości. Nabożeństwo pogrzebowe będzie transmitowane na specjalnych ekranach ustawianych w kilku miejscach na terenie Głównego Miasta. Ekrany zainstalowane będą na Długiej i Długim Targu (łącznie 5 ekranów), Targu Węglowym, Placu Świętopełka oraz na Wyspie Ołowianka. Dodatkowo będzie możliwość uczestniczenia w ceremonii za pośrednictwem transmisji wyświetlanej na ekranach zainstalowanych w ERGO ARENIE. Hala zostanie otwarta o godz. 10.00, wejście przez bramę A1.

  1. i Długi Targ. Dojście będzie możliwe ze wszystkich kierunków z wyłączeniem: Bramy Zielonej (Most Zielony), ul. Powroźniczej i ul. Pocztowej;
  2. Targ Węglowy: Bez ograniczeń w zakresie dojścia;
  3. Park Świętopełka: Bez ograniczeń w zakresie dojścia;
  4. Ołowianka: Bez ograniczeń w zakresie dojścia.
  5. ERGO ARENA: Bez ograniczeń w zakresie dojścia. Otwarte będą parkingi przy hali, będzie również możliwość parkowania wzdłuż ulicy Łokietka.

Wsparcie i pomoc psychologiczna

Podczas pogrzebu potrzebujący będą mieli zapewnioną profesjonalną pomoc psychologiczną. Będzie ona udzielana w budynku Instytutu Kultury Miejskiej przy ul. Długi Targ 39/40.

W pobliżu Bazyliki Mariackiej wsparcia udzielać będą również pracownicy socjalni, ubrani w pomarańczowe kamizelki, z plakietkami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. W razie potrzeby np. odprowadzą do psychologa, wyprowadzą z tłumu itd.

–  Nie wstydźmy się swojej słabości, emocji wywołanych tragedią, nie udawajmy silnych w tak trudnym momencie – mówi Piotr Kowalczuk. Zachęca osoby uczestniczące w sobotniej uroczystości pogrzebowej do korzystania z pomocy specjalistów MOPR.

W sobotę, w godzinach od 10.00 do 16.00 w budynku Instytutu Kultury Miejskiej przy ul. Długi Targ 39/40 do dyspozycji potrzebujących będzie sześciu psychologów MOPR. Z pomocy można skorzystać bezpośrednio lub telefonicznie, pod numerem: 58 347 82 82.

W budynku IKM zorganizowany będzie również punkt medyczny.

Wszystkie osoby potrzebujące pomocy w trakcie uroczystości, prosimy o zgłaszanie się do komisariatu policji na ulicy Piwnej. Przyprowadzanie tu będą dzieci, które zgubią się podczas uroczystości.

Organizacja ruchu:

Ulica św. Ducha, Grobla I, Szeroka – zostały wyznaczone jako droga życia i przejazd dla karetek, więc będą na nich wydzielone ciągi piesze, tylko którymi będzie można się poruszać.

Dojście do ulic i Długi Targ będzie od ulicy Piwnej, Garbary, Ławniczej i Powroźniczej.

Nie będzie możliwości wejścia od strony Zielonej Bramy – będzie to droga wyjścia dla osób opuszczających ul. Długą i Długi Targ.

Brak możliwości wnoszenia zniczy do stref.

Na terenie stref będą również ustawione przenośne toalety.

Bezpłatne przejazdy środkami gminnego transportu zbiorowego. Zasada ta obowiązuje w dniach od piątku 18.01.2019 godz. 00:00 do soboty, 19.01.2019 godz. 23:59.

Spodziewany jest bardzo duży ruch drogowy na obszarze całego miasta, w szczególności Śródmieścia. Prosimy nie odkładać dojazdu na uroczystości pogrzebowe na ostatnią chwilę, tylko zaplanować podróż nawet na godziny poranne.

Zmiany w funkcjonowaniu poszczególnych linii:

  • PIĄTEK, 18.01.2019

Linia 100: nie funkcjonuje przez cały dzień.

Linia 130: w godzinach popołudniowych, w czasie formowania i przejścia konduktu pogrzebowego z ECS do Bazyliki Mariackiej, trasa tej linii zostanie skrócona do Dworca Głównego. Autobusy tej linii nie będą kursować na odcinku Dworzec Główny-Wałowa.

Wszystkie pozostałe linie autobusowe i tramwajowe funkcjonują wg stałych powszednich rozkładów jazdy, ważnych w okresie nauki szkolnej. Po godzinie 24.00 (po zamknięciu Bazyliki Mariackiej) w razie potrzeby zostaną uruchomione dodatkowe linie nocne.

  • Sobota, 19.01.2019

Linia 100: nie funkcjonuje przez cały dzień.

Wszystkie pozostałe linie autobusowe i tramwajowe funkcjonują wg stałych sobotnich rozkładów jazdy z zasileniami na wybranych liniach. W godzinach 08:00-18:00 zwiększona zostanie częstotliwość funkcjonowania linii tramwajowych 8, 9, 12 i autobusowych 154, 167 i 210. Uruchomiona zostanie linia tramwajowa 7:

– linie 7, 8, 9, 12: co 10 minut

– linia 154: co 7,5 minut

– linia 167: co 15 minut

– linia 210: co 20 minut.

W przypadku dużej frekwencji, zostaną uruchomione dodatkowe kursy na innych liniach tramwajowych i autobusowych – w zależności od potrzeb.

Przypominamy, że dojazd do Śródmieścia jest możliwy również pociągami , która w tym dniu będzie funkcjonować wg sobotniego rozkładu jazdy, tj. co 10 minut.

W piątek w godzinach popołudniowych i w sobotę ZKM Gdynia również uruchamia własną linię autobusową 101 na trasie z dworca kolejowego Gdynia przez Oliwę –Wrzeszcz do Śródmieścia w Gdańsku. Linia jest również bezpłatna. Rozkład jazdy dostępny na stronie www.zkmgdynia.pl i www.ztm.gda.pl

Uwaga. Darmowa komunikacja dotyczy wyłącznie linii tramwajowych i autobusowych organizowanych przez oraz linii autobusowej 101 z Gdyni z Dworca Głównego do Gdańska Śródmieście.

Prosimy o nie przynoszenie na uroczystości wieńców ani zniczy. Nie będzie możliwości wejścia ze zniczami do miejsc, w których będą ustawione ekrany. Osoby, które zdecydują się na przyjście do miejsc oglądalności ze zniczami, będą proszone o pozostawienie ich u służb porządkowych. Zdeponowane znicze po zakończeniu uroczystości będą przeniesione, ustawiane i zapalone w ustalonym miejscu miejscu. Najprawdopodobniej będzie to Cmentarz Nieistniejących Cmentarzy.

Bardzo prosimy o korzystanie z komunikacji miejskiej!

źródło: UMG

Autor

- Gazeta BałtyckaMoto Replika