Wybrano zarząd Lotosu | Gazeta Bałtycka
Opublikowano: 21.06.2012

Wybrano zarząd Lotosu

Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Nadzorcza Grupy LOTOS S.A. podjęła decyzję w sprawie powołania Zarządu VIII kadencji spółki.

Decyzją Rady w skład Zarządu weszli: , jako prezes zarządu; Marek Paweł Sokołowski, jako wiceprezes zarządu, dyrektor ds. produkcji i rozwoju; Mariusz Machajewski, jako wiceprezes zarządu, dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych; , jako wiceprezes zarządu, dyrektor ds. handlu oraz Zbigniew Paszkowicz, jako wiceprezes zarządu, dyrektor ds. poszukiwań i wydobycia.

Paweł Olechnowicz

Prezes Grupy LOTOS S.A. Funkcję tę pełni od 2002 roku. Zarządza i kieruje całokształtem działalności Grupy LOTOS S.A. Pełni również obowiązki wiceprezesa zarządu ds. poszukiwań i wydobycia do czasu powołania nowego członka zarządu. Do swoich największych sukcesów w Grupie LOTOS zalicza wprowadzenie spółki na Giełdę Papierów Wartościowych oraz udaną realizację wartego 1,5 mld EUR Program 10+, dzięki któremu gdańska rafineria zwiększyła moce przerobowe do 10,5 mln ton ropy rocznie.

Wcześniej kierował założoną przez siebie firmą konsultingową Paweł Olechnowicz – Consulting. W latach 1999-2000 pełnił funkcję wiceprezesa i zastępcy dyrektora generalnego w ZML Kęty S.A.

W latach 1990-1996 był prezesem zarządu i dyrektorem generalnym ABB Zamech Ltd. Kolejne dwa lata pracował w centrali ABB Ltd. w Zurichu na stanowisku wiceprezesa na Europę Centralną i Wschodnią. W 1977 r. rozpoczął karierę zawodową w Zakładach Mechanicznych „Zamech” w Elblągu (od 1990 r. – ABB Zamech).

Absolwent Wydziału Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ukończył również Podyplomowe Studia na Politechnice Gdańskiej – Organizacja, Ekonomika i Zarządzanie Przemysłem oraz MBA INSEAD w Fontainebleau, a także wiele specjalistycznych szkoleń krajowych i zagranicznych z zakresu zarządzania, w tym organizowane przez ABB kursy dla kadry kierowniczej najwyższego szczebla.

Jest inicjatorem Central Europe Energy Partners oraz przewodniczącym Rady Dyrektorów CEEP, specjalistycznego think tanku, zrzeszającego firmy, instytucje i ekspertów z różnych krajów, którego celem jest wspieranie wiedzą i doświadczeniem procesów legislacyjnych w sektorze energii, w ramach wspólnej polityki UE.

Marek Paweł Sokołowski

Wiceprezes Grupy LOTOS S.A., dyrektor ds. produkcji i rozwoju. Pełni tę funkcję od 2002 roku.

W Rafinerii Gdańskiej S.A. (obecnie Grupa LOTOS S.A.) pracuje od 1973 roku. Zarządza, koordynuje i kieruje całokształtem spraw pionu produkcji, techniki, rozwoju technologii oraz pionu inwestycji.

Od 1990 jako Dyrektor Techniczny i członek Zarządu. Odpowiadał za utrzymanie ruchu rafinerii oraz realizację inwestycji przez kolejne trzy kadencje. Zarządzał również realizacją programu rozbudowy i modernizacji rafinerii gdańskiej w latach 1996-2000. Od połowy 2000 pracował jako Szef Służb Technicznych i Prokurent spółki. W latach 2004-2011 był odpowiedzialny za realizację rozbudowy rafinerii (Program 10+).

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej. Ukończył studia podyplomowe w zakresie realizacji inwestycji w przemyśle oraz wiele specjalistycznych szkoleń krajowych i zagranicznych w zakresie zarządzania.

Mariusz Machajewski

Wiceprezes zarządu, dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych Grupy LOTOS S.A. Pełni funkcję od 2006 roku.

Zarządza całokształtem działalności ekonomiczno-finansowej i rachunkowej.

W latach 1994-1997 pracował w Stoczni S.A. W roku 1997 rozpoczął pracę w Rafinerii Gdańskiej S.A., gdzie od 1999 roku kierował służbami kontrolingu spółki. Od połowy 2002 roku zatrudniony na stanowisku dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych. Od 2005 roku do 2006 roku był również Prokurentem spółki.

Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończył wiele specjalistycznych szkoleń krajowych i zagranicznych w zakresie zarządzania i ekonomii.

Maciej Szozda, wiceprezes zarządu, dyrektor ds. handlu Grupy LOTOS S.A. Funkcję pełni od 2009 roku.

Zarządza całokształtem działalności segmentu handlowego Grupy Kapitałowej LOTOS.

W latach 2002-2009 związał swoją karierę z PKN Orlen. obejmując kolejno stanowiska: Dyrektora Biura Planowania i Rozwoju Sieci Detalicznej, Dyrektora Biura Rozwoju Sieci Detalicznej – Europa, Dyrektora Wykonawczego ds. Sprzedaży Detalicznej. Od października 2008 do lutego 2009 roku sprawował funkcję członka Rady Nadzorczej Orlen Deutschland AG. Od 2007 r. do marca 2009 r. pracował w spółce z grupy kapitałowej PKN Orlen, tj. AB VENTUS z siedzibą w Wilnie, obejmując funkcję Członka Zarządu, a następnie Prezesa Zarządu.

Absolwent Wydziału Handlu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Zbigniew Paszkowicz

Od 2011 roku na stanowisku Zastępcy Dyrektora Generalnego Grupy LOTOS S.A.

Od 1992 roku zatrudniony w Rafinerii Gdańskiej, jako specjalista w Dziale Planowania i Przygotowania Remontów. W latach 2002-2004 kierownik Zakładu Utrzymania Ruchu. W 2004 roku objął stanowisko Dyrektora ds. Techniki Grupy LOTOS S.A., a w 2007 roku został Dyrektorem ds. Rozbudowy Rafinerii, bezpośrednio odpowiedzialnym za realizację Programu 10+, największej inwestycji przemysłowej ostatniego dziesięciolecia w Polsce.

Absolwent francuskiej Ecole Nationale Superievre du Petrole et des Moteurs, gdzie uzyskał dyplom inżyniera w Ośrodku Wyższych Studiów Silników Spalinowych i Techniki Energetycznej.

W 1989 roku ukończył studia w zakresie mechaniki w Instytucie Okrętowym Politechniki Gdańskiej.


Polub Gazetę Bałtycką na Facebooku:

Autor

- Gazeta Bałtycka

Dodaj komentarz

XHTML: Można użyć znaczników html: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>Moto Replika