Czy będzie dożywocie dla Stefana W.? | Gazeta Bałtycka
Opublikowano: 6.02.2023

Czy będzie dożywocie dla Stefana W.?

Sprawa zabójcy prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicz na finiszu. Możliwe, że 13. marca br. zapadnie wyrok.

Kolejna rozprawa w sprawie zabójcy prezydenta Gdańska zaplanowana została na 13. marca. Posiedzenie rozpocznie się o godzinie 09:30, w sali 101. To wówczas strony mają wygłosić mowy końcowe.

– Sąd nie zaplanował żadnych nowych czynności dowodowych – mówi Tomasz Adamski, rzecznik prasowy ds. karnych Sądu Okręgowego w Gdańsku. – Wyrok może zapaść 13. marca albo w ciągu kolejnych 14 dni (istnieje możliwość odroczenia publikacji).

Wszystko wskazuje, że właśnie w marcu poznamy wyrok. Otwartym zagadnieniem pozostanie to, co orzeknie sąd i czy strony odwołają się od orzeczenia w pierwszej instancji. Bez względu na treść wyroku, opinia publiczna będzie wiedziała i znała treść wyroku.

Stefanowi W. grozi od 12 lat do dożywocia. Problem w tym, że opinie biegłych co do stanu poczytalności w momencie popełnienia czynu są sprzeczne, a to może mieć kluczowe znaczenie dla całej sprawy. Pierwsza opinia stwierdza, że Stefan W. w momencie popełniania czynu był niepoczytalny, natomiast dwie następne mówią o ograniczanej poczytalności, co niewątpliwie będzie mieć wpływ na wymiar kary.

Bardzo ciekawym aspektem tej sprawy z punktu widzenia obrony Stefana W., jest fakt, że w składzie orzekającym są sędziowie mianowani przez tak zwaną neoKRS, tym samym wyrok może być obarczony bardzo poważnym argumentem pozwalającym podważyć cały przewód sądowy i może wywołać konieczność powtórzenia procesu.

Od obrońcy Stefana W. należy oczekiwać, że złoży on apelację od wyroku, w której to podniesie właśnie natury formalnej.

Warto dodać, że zbrodnia, której dopuścił się Stefan W., należy na budzących najwyższe społeczne potępienie. Gdyby nie problem z neosędziami to należałoby oczekiwać najsurowszego wymiaru kary. W aktualnej sytuacji – wiele innych scenariuszy dotyczących jej rozstrzygnięcia wchodzi w grę

Autor

- Zastępca Redaktora Naczelnego Gazety Bałtyckiej, dziennikarz śledczy. Specjalizuje się w tematyce społeczno-prawnej. Archiwista II stopnia (kursy archiwalne w Archiwum Państwowym w Gdańsku), Członek stały Stowarzyszenia Archiwistów Polskich (prawo do prowadzenia badań historycznych), miłośnik Gdyni, członek Towarzystwa Miłośników Gdyni. Hobby – prawo. Jest członkiem Związku Harcerstwa Polskiego.

Wyświetlono 2 komentarze
Napisano
  1. Krzysztof pisze:

    Sędziów w RP mianuje od 1989r. Prezydent RP a nie KRS czy jak Pan woli neoKRS

  2. Anna pisze:

    Ciekawe jaki wyrok zapadnie

Dodaj komentarz

XHTML: Można użyć znaczników html: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>Moto Replika