„Celem jest podnoszenie jakości życia mieszkańców” | Gazeta Bałtycka
Opublikowano: 11.07.2023

„Celem jest podnoszenie jakości życia mieszkańców”

Inwestycje, rozwój, podatki, parkingi oraz plany na przyszłość Gdyni – m.in. o tym rozmawiamy z Agatą Grzegorczyk, rzecznikiem prasowym Urzędu Gdyni.

Ile w 2023 roku wzrosły lokalne podatki w Gdyni? Jaka jest skala wzrostu lokalnych podatków w Gdyni?
Stawki podatku od nieruchomości wzrosły w 2023 w stosunku do roku 2022 w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2022 r. w stosunku do I półrocza 2021 r. (wzrost o 11,8 % – Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2022 r. (MP z 2022 r. poz. 696).

W 2023 r. z uwagi na Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 października 2022 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2023 r. (MP z 2022 r. poz. 1001) wzrosła stawka podatku w jednej kategorii środków transportowych tj. z tytułu ciągnika siodłowego i balastowego, przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 36 ton, w 2022 r. stawka uzależniona była od roku produkcji ciągnika i wynosiła 3.012,00 zł (rok produkcji do 1995 r.) oraz 2.496,00 zł (rok produkcji od 1996 r.) natomiast w 2023 r. wynosi 2.628,00 zł bez względu na rok produkcji ciągnika.

Jakie inwestycje związane z komunikacją miejską są prowadzone przez Miasto Gdyni?
Trwają różne przebudowy ulic, którymi kursują autobusy komunikacji miejskiej, m.in. Chwarznieńska, Wielkopolska, Chwaszczyńska, Nowowiczlińska i Pucka (budowa wiaduktu), a w planach jest modernizacja ul. Unruga. W ciągach wielu tych ulic powstają buspasy, co ułatwi przejazd autobusom i trolejbusom.

Jakie to są koszty związane z komunikacją miejską są prowadzone przez Miasto Gdynia?
Na zakup usług u operatorów zaplanowano w 2023 r. kwotę 181 mln. Kwota ta zostanie jednak zwiększona – w celu waloryzacji stawek operatorów. Trwają ustalenia o ile.

Czy są plany zamykania, jakiś linii w Gdyni?
Aktualnie nie ma takich planów.

Czy są plany rozwoju komunikacji Miejskiej w Gdyni? Budowa nowych linii?
W sytuacji zmiany polityki rządu w stosunku do samorządów oraz poprawy ich sytuacji finansowej, taki rozwój nastąpi, w tym zakłada się przywrócenie przynajmniej części połączeń zlikwidowanych z potrzeby oszczędności.

Czy są realizowane zakupy nowego taboru dla komunikacji miejskiej Gdyni w 2023 roku?
W trakcie produkcji są 2 trolejbusy przegubowe. Ponadto operatorzy komunalni starają się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych zakupu 9 trolejbusów standardowych i 8 elektrycznych autobusów przegubowych – trwa weryfikacja złożonych wniosków.

Ile zakupiono w Gdyni nowego taboru w 2022 roku?
W 2022 r. wprowadzone zostały do eksploatacji 24 fabrycznie nowe elektrobusy marki Mercedes-Benz eCitaro – 16 standardowych i 8 przegubowych.

Ile lokali socjalnych wybudowało miasto Gdynia w 2022 roku?
W ubiegłym roku nie realizowaliśmy takiej inwestycji.

Ile lokali socjalnych wybuduje miasto Gdynia w 2023 roku?
W tym również nie jest planowana.

Ile powstanie nowych dzielnic w Gdyni w 2023 roku?
Nie ma planów tworzenia w Gdyni kolejnych dzielnic.

Jakie są plany związane z remontami przestrzeni miejskiej w Gdyni?
Prace awaryjno-naprawcze planowane są przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni w zależności od potrzeb. W zakresie prac na sieci kanalizacji deszczowej w najbliższym czasie w planie jest między innymi:
– regulacja elementów kanalizacji deszczowej w ulicy Wiśniewskiego,
– regulacja wpustów na Estakadzie Kwiatkowskiego,
– remont kanału deszczowego w ul.Witomińskiej,
– częściowy remont studni i wpustów w ul.10 Lutego,
– przygotowujemy się do remontu piaskownika przy ul. Hutniczej oraz fontanny na Skwerze Kościuszki.

W zakresie utrzymania siłowni i placów zabaw na terenie Gdyni planujemy między innymi budowę/przebudowę placów zabaw przy ulicach:
– Miłej, Makuszyńskiego, Podgórskiej, Chabrowej, Cylkowskiego (w trakcie). To inwestycje realizowane w ramach BO,
– Hozjusza/Skłodowskiej. To inwestycja realizowana w ramach środków z Rad Dzielnic.
W zakresie sygnalizacji świetlnej i projektu TRISTAR planujemy między innymi:
– remont sygnalizacji świetlnej Hutnicza – Estakada Kwiatkowskiego,
– remont sygnalizacji świetlnej Płk. Dąbka – Zielona,
– remont sygnalizacji świetlnej Zwycięstwa – Przebendowskich,
– czy remont systemu PPOŻ w serwerowni TRISTAR.
W zakresie utrzymania dróg i obiektów inżynierskich, w najbliższym czasie planujemy między innymi:
– remont nawierzchni ul. Frezerów
– remont ul. Kwiatowej
– remont zatok autobusowych na ul. J. Wiśniewskiego
– budowa buspasa na odcinku ul. Morskiej
– remont ul. Sieradzkiej
– remont ul. Sojowej
– remont schodów przy ul. Nowowiczlińskiej
– remont chodnika w ciągu ul. Śląskiej
– remont nawierzchni i chodnika ul. Kaliskiej
– remont na ul. Porożyńskiego (1 etap)
– remont ul. Starochwaszczyńskiej
– remont dróg dojazdowych / ul. Bosmańska
– remont ul. Podgórskiej
– remont ul. Żeliwnej
– remont chodnika ul. Świętopełka
– wymiana dylatacji pomiędzy estakadą Kwiatkowskiego a łącznicą oraz naprawa uszkodzonego dźwigara,
– remont podpór przy ul Opata Hackiego,
– remont dylatacji przy ul. Wendy (w trakcie).

Ile postało żłobków w Gdyni 2022 roku? Ile powstanie żłobków w Gdyni 2023 roku?
Obecnie w Gdyni działają dwa żłobki samorządowe z filiami – Niezapominajka i Koniczynka. Żłobek Koniczynka – Siedziba żłobka mieści się przy ul. Uczniowskiej 2 (Witomino). Filia przy ul. Chylońskiej 237 (Cisowa) jest placówką integracyjną. Żłobek Niezapominajka mieści się przy ul. Wójta Radtkego 23. Ma dwie filie: ul. Porębskiego 21 (Pogórze), ul. Wiczlińska 33. Ofertę placówek samorządowych uzupełniają inicjatywy prywatne – na koniec 2023 roku będzie znana ich pełna liczba w tym roku, na dziś, to 26 placówek.

W 2022 roku w mieście było: 58 Dziennych Opiekunów, 11 klubów dziecięcych, 22 żłobki (w tym 5 wspomnianych placówek samorządowych: siedziby i filie). W 2021 roku było: 56 Dziennych Opiekunów, 6 klubów dziecięcych, 18 żłobków (w tym 5 placówek samorządowych: siedziby i filie).

W trakcie są prace związane z utworzeniem kolejnego żłobka z dofinansowaniem z programu Maluch+. W dzielnicy Chwarzno-Wiczlino przy Przedszkolu nr 58 mają powstać kolejne 72 miejsca dla maluchów. To przekłada się na 3 oddziały żłobkowe.

Jaki procent mieszkańców wzięło udział w Budżecie Obywatelskim w 2022 roku?
Na gdyński Budżet Obywatelski 2022 oddało łącznie 20 331 mieszkańców, czyli 9,15% osób uprawnionych do głosowania w BO.

Jakie są plany rozwoju BO w 2023 roku?
W BO 2023 zwiększony został – do maksymalnie 20 000 zł – szacowany koszt realizacji projektu małego w dzielnicy. We wrześniowym głosowaniu mieszkańcy rozdysponują 11 734 360 zł. Pula miejska to 1 583 690 zł, pula na projekty dzielnicowe – 8 022 710 zł.

Jak w Gdyni wygląda system opłat parkingowych?
Podstawą prawną funkcjonowania strefy jest Uchwała Nr XXI/443/12 Rady Gdyni z 27.06.2012 r. (z późn. zm.), a także Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych, tj.: Dz.U. z 2016r. poz. 1440 (z późn. zm.) Korzystający z dróg publicznych są zobowiązani do ponoszenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania (SPP) oraz do przestrzegania wymogów wynikających z ww. przepisów. Zgodnie z powyższymi uregulowaniami prawnymi, i opłaty dodatkowe pobierane przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni.

Opłaty za postój pojazdów samochodowych pobierane są na drogach publicznych w wyznaczonych miejscach, w których dozwolony jest postój tych pojazdów na podstawie ustawy oraz zatwierdzonej organizacji ruchu.

Opłaty są pobierane:
• na obszarze Śródmiejskiej Strefy codziennie w godzinach od 8.00 do 20.00, przy czym opłaty w dniach 24 grudnia oraz 31 grudnia pobierane są do godziny 14:00, zaś w dniach: 1 i 6 stycznia, niedzielę i poniedziałek Świąt Wielkanocnych oraz 25 i 26 grudnia opłat się nie pobiera.
• na obszarze Strefy Płatnego Parkowania w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 20:00, przy czym opłaty w dniach 24 grudnia oraz 31 grudnia przypadające w dni robocze pobierane są do godziny 14:00.
Na wszystkich ulicach wjazdowych do Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania i Strefy Płatnego Parkowania znajdują się znaki drogowe „strefa płatnego parkowania” lub „śródmiejska strefa płatnego parkowania” (D-44), informujące kierowcę, iż wjeżdża w obszar, w którym należy wnieść opłatę za postój pojazdu. W strefie oznakowanej znakiem D-44 miejsca dla postoju pojazdów są wyznaczone przede wszystkim znakiem pionowym „parking” D-18.
Postój można opłacić:
• w parkomacie: monetami o nominałach: 5 zł, 2 zł, 1 zł, 50 gr; kartą płatniczą lub płatnością BLIK,
• za pomocą aplikacji mobilnych: SkyCash, Mobilet, FlowbirdApp

Ile wynosi bezrobocie w Gdyni w 2023 roku?
Na koniec kwietnia 2023 roku stopa bezrobocia w Gdyni wynosiła 2,1 procenta.

Jakie plany rozwoju ma Gdynia na następne 10 lat?
Kierunki i cele strategiczne dotyczące dalszego rozwoju Gdyni zawarte są w dokumentach strategicznych takich jak m.in. Strategia Rozwoju Miasta Gdyni 2030, Strategia rozwoju elektromobilności Gminy Miasta Gdyni do roku 2035, Plan Adaptacji miasta Gdyni do zmian klimatu do roku 2030. Strategia Rozwoju Miasta Gdyni 2030 odpowiada na nowe trendy i uwarunkowania wpływające na rozwój miasta, takie jak globalizacja gospodarki, rosnące tempo zmian technologicznych czy też zmiany społeczno-kulturowe, w tym procesy demograficzne. Głównym celem jest podnoszenie jakości życia mieszkańców, stworzenie warunków do rozwijania pasji zawodowych i indywidualnych zainteresowań, spędzania czasu z rodziną i przyjaciółmi czy mieszkania w czystym, zielonym i przyjaznym miejscu. Te potrzeby mieszkańców są niezmienne i na te potrzeby gdynian wszystkich pokoleń odpowiadają ww. dokumenty.

Rozmawiał: Bronisław Waśniewski-Ciechorski

Autor

- Zastępca Redaktora Naczelnego Gazety Bałtyckiej, dziennikarz śledczy. Specjalizuje się w tematyce społeczno-prawnej. Archiwista II stopnia (kursy archiwalne w Archiwum Państwowym w Gdańsku), Członek stały Stowarzyszenia Archiwistów Polskich (prawo do prowadzenia badań historycznych), miłośnik Gdyni, członek Towarzystwa Miłośników Gdyni. Hobby – prawo. Jest członkiem Związku Harcerstwa Polskiego.

Wyświetlono 1 Komentarz
Napisano
  1. Photopolis pisze:

    Świetny artykuł. Naprawdę dobrze napisane. Wielu autorom wydaje się, że posiadają odpowiednią wiedzę na poruszany przez siebie temat, ale tak nie jest. Stąd też moje zaskoczenie. Muszę podziękować za Twój trud. Będę rekomendował to miejsce i regularnie wpadał, by zobaczyć nowe posty.

Dodaj komentarz

XHTML: Można użyć znaczników html: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>Moto Replika