Ekshumacje ciał ofiar katastrofy smoleńskiej. Co mają wyjaśnić? | Gazeta Bałtycka
Opublikowano: 17.09.2016

Ekshumacje ciał ofiar katastrofy smoleńskiej. Co mają wyjaśnić?

Nowe ustalania w śledztwie smoleńskim. Będą nowe ekshumacje ciał ofiar katastrofy lotniczej z 0.04.2010 roku. Czy były ślady materiałów wybuchowych, a jeśli tak, to co to może oznaczać?

Katastrofa smolenska - drastyczne zdjecia

Należy przypomnieć, że tzw. trwa od 0.04.2010 roku czyli już ponad 6 lat, niestety stwierdzić należy również, że poprzedni śledczy nie dokonali wymaganych czynności procesowych, które teraz są w toku. Warto jednak zapytać o szczegóły Rzecznika Prasowego Prokuratury Krajowej. O to co nam powiedziała prokurator Ewa Bialik:

Prokuratorzy Zespołu Śledczego Nr I Prokuratury Krajowej kończą zapoznawanie się z zebranym do tej pory, niezwykle obszernym materiałem dowodowym śledztwa PK III Ds 1.2016. Obejmuje ono około 1000 tomów akt jawnych oraz niejawnych, a także liczne załączniki w postaci elektronicznej, w tym kilkaset nośników audio i video. Opracowano nowy plan śledztwa, w którym przyjęto wersje śledcze do szczegółowej weryfikacji w toku postępowania. Zaplanowano czynności procesowe, które będą realizowane po dokonaniu całościowej analizy akt głównych śledztwa. Między innymi nawiązano kontakty ze znanymi ośrodkami naukowymi w Europie, w celu przeprowadzenia dodatkowych badań i ekspertyz. Jednocześnie prokuratorzy dokonali analizy ponad 130 postępowań przygotowawczych prowadzonych przez jednostki prokuratur powszechnych i byłych prokuratur wojskowych, w oparciu o materiały wyłączone ze sprawy głównej, jak również postępowań zainicjowanych przez inne podmioty, a mogących mieć związek z przedmiotem śledztwa PK III 1 Ds. 1.2016. W zakresie tym podjęto stosowne decyzje procesowe.

Po zapoznaniu się z dokumentacją medyczną dotyczącą wszystkich ofiar katastrofy, podjęta została także decyzja o ekshumacji ciał wszystkich ofiar. Nie obejmie ona tych, które zostały ekshumowane wcześniej w toku prowadzonego śledztwa. O terminach czynności zostaną poinformowani przede wszystkim pokrzywdzeni.

Dokonanie całościowych ustaleń co do przebiegu katastrofy i jej przyczyn będzie możliwe dopiero po zakończeniu analizy akt śledztwa, wykonaniu zaplanowanych wszystkich czynności procesowych, uzyskaniu specjalistycznych opinii biegłych, które będą jednym z elementów weryfikacji przyjętych wersji śledczych. Z uwagi na skompilowany charakter postępowania istnieje konieczność uzyskania opinii biegłych z różnych specjalności. Nie jest więc możliwe w aktualnym stanie postępowania podanie terminu jego zakończenia – mówi Rzecznik Prasowy Prokuratury Krajowej Prokurator Ewa Bialik.

Z planowanych czynności procesowych przez Prokuraturę Krajową można przypuszczać, że śledczy chcą ustalić, jakie były przyczyny zgonu wszystkich ofiar, by wykluczyć lub potwierdzić wybuch oraz inne zewnętrzne przyczyny, które mogłyby być powodem tej największej katastrofy lotniczej w powojennej historii Polski.

Przez 5 lat Wojskowa, która prowadziła największe i najważniejsze śledztwo w historii powojennej historii polskiego wymiaru sprawiedliwości skompromitowała siebie poprzez brak przeprowadzenia najważniejszych czynności procesowych, tj.: autopsji ciał ofiar, zbadania ciał ofiar pod kątem przyczyn zgonu oraz czasu zgonu i wiele innych, mających kolosalne znaczenie dla śledztwa.

Miejmy nadzieję, że obecna ekipa Prokuratora Pasionka wyjaśni i rozliczy tę katastrofę w jak najkrótszym terminie, chociaż przyznać należy, że nie jest łatwe nadrobić czas, który został zmarnowany. Trzeba i to wyjaśnić, dlaczego już na wstępie nie przeprowadzono koniecznych i wymaganych prawem ekshumacji.

Autor

- dziennikarz śledczy Gazety Bałtyckiej, kierownik redakcji ds. rozwoju. Specjalizuje się w tematyce społeczno-prawnej. Archiwista II stopnia (kursy archiwalne w Archiwum Państwowym w Gdańsku), Członek stały Stowarzyszenia Archiwistów Polskich (prawo do prowadzenia badań historycznych), miłośnik Gdyni, członek Towarzystwa Miłośników Gdyni. Hobby – prawo. Jest członkiem Związku Harcerstwa Polskiego.

Dodaj komentarz

XHTML: Można użyć znaczników html: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>Moto Replika