Po sprawie TW "Bolek". Co tak naprawdę kryją archiwa? | Gazeta Bałtycka
Opublikowano: 24.02.2016

Po sprawie TW „Bolek”. Co tak naprawdę kryją archiwa?

Dokumentacja archiwalna (materiały archiwalne) to dokumentacje posiadająca trwałą wartość historyczną, naukową, kulturalną, dowodową lub praktyczną dla gospodarki narodowej. Oznaczana jest symbolem „A” i podlega obowiązkowi przechowywania wieczystemu w Archiwum Państwowym.

archiwum-2

Natomiast dokumentacje niearchiwalna to dokumentacja posiadająca bieżącą wartość praktyczną – przeznaczona do czasowego przechowania w archiwach zakładowych i składnicach akt. Po upływie terminu ich przechowywania może zostać wybrakowana. Oznaczana jest symbolem B – z wyznacznikiem cyfrowym (np. B5, B10,B15,B50 – oznaczającym ilość pełnych lat kalendarzowych, przez które należy daną dokumentacje przechować.

Główną instytucją przechowującą dokumenty w Polsce jest Archiwum Państwowe powołane do gromadzenia, zabezpieczania, opracowywania, trwałego przechowywania i udostępniania materiałów archiwalnych społeczeństwu. Należy nadmienić, że w Polsce mamy jeszcze kilka ważnych instytucji, które przechowują dokumenty o historycznej np. Instytut Pamięci Narodowej jak i archiwa gminne są też archiwa prywatne. Częstym zjawiskiem jest, że osoby zajmujące się badaniem historii mają swoje domowe archiwa.

W prowadzeniu badań historyczny najważniejszym elementem jest być krytycznym w stosunku do źródła będącego podstawą analizy danego wydarzenie lub zdarzeń historycznych, dlatego tak niezmiernie ważne są archiwa.

Badanie archiwalne w codziennym życiu jest mało widoczne, choć praca archiwisty może nieco przypominać pracę detektywa.

Jak zostać archiwariuszem? Można być nim z powołania, po skończeniu kursów kancelarryjno-archiwalnych I i II stopnia przeprowadzanych np. przez no i oczywiście po ukończeniu studiów historycznych, na których jest specjalizacja z archiwistyki.

Najczęściej jednak zainteresowanie tą dziedziną przychodzi wraz z prowadzeniem np. tworzenia genealogicznego i poszukiwaniem swojej historii.

Najważniejsze jednak jest to, aby poczuć tę niezwykle ciekawą pasję jaką jest archiwistyka.

Autor

- dziennikarz śledczy Gazety Bałtyckiej, kierownik redakcji ds. rozwoju. Specjalizuje się w tematyce społeczno-prawnej. Archiwista II stopnia (kursy archiwalne w Archiwum Państwowym w Gdańsku), Członek stały Stowarzyszenia Archiwistów Polskich (prawo do prowadzenia badań historycznych), miłośnik Gdyni, członek Towarzystwa Miłośników Gdyni. Hobby – prawo. Jest członkiem Związku Harcerstwa Polskiego.

Dodaj komentarz

XHTML: Można użyć znaczników html: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>Moto Replika