Katastrofa smoleńska. Śledztwo trwa, niczego nowego nie ustalono | Gazeta Bałtycka
Opublikowano: 14.05.2018

Katastrofa smoleńska. Śledztwo trwa, niczego nowego nie ustalono

Kto zna prawdę o katastrofie smoleńskiej? Brak pełnych wyjaśnień w tej sprawie może być przyczyną największej klęski politycznej Prawa i Sprawiedliwości.

Ujawniamy kulisy ustaleń w sprawie smoleńskiej. Wyjaśnienie wszystkich okoliczności katastrofy lotniczej, w której zginęło 96 osób w dniu 10.04.2010 roku, w tym Prezydent RP Lech Kaczyński wraz z małżonką Marią Kaczyńską oraz przedstawiciele wszystkich parlamentarnych partii jest dla polskiego państwa podstawą wiarygodności wewnętrznej i zewnętrznej.

Bez względu na to, co stało się w Smoleńsku, bez względu na to, czy czytamy Gazetę Wyborczą, Gazetę Polską, bez względu na to jakiego radia słuchamy – nam wszystkim powinno zależeć na dogłębnym wyjaśnieniu wszystkich okoliczności jednej z największych katastrof w historii Polski.

Przedstawiamy informacje na temat stanu sprawy smoleńskiej uzyskane od instytucji, które ją badają.

Stanowisko Prokuratury Krajowej

Mimo usilnych próśb, Prokuratura Krajowa prowadząca śledztwa w sprawie katastrofy lotniczej z 10.04.2010 roku nie udzieliła nowych informacji w tej sprawie. Dlatego też przedstawiamy ostatni komunikat prasowy Prokuratury Krajowej:

„Dziś (12 kwietnia 2018 roku) prokuratorzy Zespołu Śledczego nr I Prokuratury Krajowej przesłuchali w charakterze świadka byłego Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego w jednym z tzw. śledztw okołosmoleńskich.

W dzisiejszym przesłuchaniu wziął udział pełnomocnik Bronisława Komorowskiego – Piotr Schramm. Ani były Prezydent RP, ani jego pełnomocnik nie złożyli zastrzeżeń do przebiegu czynności.

Postępowanie, w ramach którego zeznania złożył Bronisław Komorowski, dotyczy niedopełnienia w kwietniu 2010 roku obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych, w tym ówczesnych prokuratorów Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Ma ono polegać na tym, że nie uczestniczyli na terenie Federacji Rosyjskiej w sekcjach 95 ofiar katastrofy smoleńskiej ani nie wnioskowali o ich dopuszczenie do tych sekcji. Nie nakazali również przeprowadzenia sekcji bezpośrednio po przewiezieniu ciał ofiar do Polski.

Zaniechanie sekcji ofiar katastrofy smoleńskie bezpośrednio po przewiezieniu ich ciał do Polski, wbrew obowiązującym w Polsce przepisom kodeksu postępowania karnego (art. 209 kpk), uniemożliwiło wykrycie szeregu błędów związanych z identyfikacją ofiar. Do kwietnia 2018 roku Zespół Śledczy nr I przeprowadził 77 ekshumacji. W przypadku dwóch osób stwierdzono zamiany ciał. Zamianę 6 ciał wykazały ponadto ekshumacje przeprowadzone jeszcze na zlecenie Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie. W toku sekcji znaleziono 69 szczątków ludzkich pochodzących od 26 ofiar, w trumnach innych ofiar katastrofy. W wielu sekcjonowanych zwłokach stwierdzono obecność ciał obcych: sekcyjne, sznurki, worki, butelki, fiolki z substancjami odkażającymi. W wielu dotychczas przedłożonych opiniach stwierdzili, że w toku rosyjskich sekcji opisano obrażenia ofiar, które faktycznie nie zostały ujawnione lub też nie opisano obrażeń, które ujawniono podczas sekcji w Polsce.

W związku z tym postępowaniem konieczne jest więc przesłuchanie szeregu świadków mających wiedzę na ten temat, w tym Bronisława Komorowskiego. Obowiązkiem prokuratury jest bowiem wszechstronne wyjaśnienie okoliczności związanych z nieprzeprowadzeniem sekcji 95 ofiar katastrofy smoleńskiej, w tym dokładne ustalenie przebiegu procesu podejmowania decyzji w tym zakresie.

Dlatego dotychczas w toku tego śledztwa w charakterze świadków przesłuchano między innymi ministrów ówczesnego rządu, w tym jego premiera, pracowników Kancelarii śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, urzędników Ambasady Polski w Moskwie, prokuratorów z ówczesnej Prokuratury Generalnej, Naczelnej Prokuratury Wojskowej i Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie, a także członków rodzin ofiar, którzy byli obecni w Moskwie w celu identyfikacji ciał.  

Wszystkie przesłuchania są prowadzone zgodnie z przyjętym przez Zespół Śledczy nr I planem śledztwa. Wezwanie na przesłuchanie wystosowano do Bronisława Komorowskiego już 18 grudniu 2017 roku, a jego odbiór został pokwitowany 21 grudnia 2017 roku. Przesłuchanie odbyło się w siedzibie prokuratury, co jest regułą postępowań. Ta zasada jest praktykowana bez względu na to, jaką świadek pełnił bądź pełni publiczną funkcję. Wynika m.in. z konieczności bezpośredniego okazywania świadkom pozyskanych w toku śledztwa dokumentów. Również byłemu Prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej Bronisławowi Komorowskiemu prokuratorzy okazywali dziś dokumenty znajdujące się w aktach sprawy, do których świadek odnosił się składając zeznania”.

Brak odpowiedzi

Mimo usilnych próśb, Ministerstwo Obrony Narodowej nie udzieliło odpowiedzi na zadane pytania w sprawie katastrofy smoleńskiej. Podobnie reaguje Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.

Brak informacji od Prokuratury Krajowej, Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Biura Bezpieczeństwa Narodowego jest wbrew pozorom też informacją. Mianowicie analizując treść komunikatu prasowego Prokuratury Krajowej można odnieść wrażenie, że prowadzi ona śledztwa bardziej w celu ustalenia zdarzeń po katastrofie smoleńskiej, niż przyczyn tej katastrofy.

MSZ

Ministerstwo Spraw Zagranicznych informuje: „Informujemy, że od początku kadencji obecnego rządu strona polska domagała się zwrotu wraku prezydenckiego Tu-154M podczas wszystkich spotkań z przedstawicielami strony rosyjskiej, w szczególności: wiceministrów SZ Polski i Rosji (22.01.2016, 12.07.2016), wiceministra SZ z ambasadorem FR (ostatnio 28.12.2015, 17.02.2016, 04.04.2016, 21.09.2016, 30.05.2017, 29.08.2017), dyrektora Departamentu Wschodniego z ambasadorem FR (04.02.2016, 04.04.2016, 31.01.2017, 5.04.2017), konsultacji dwustronnych dyrektorów departamentów terytorialnych MSZ RP i FR (19.04.2017).

7 lutego 2018 r. Jacek Czaputowicz przyjął ambasadora Federacji Rosyjskiej w Polsce Siergieja Andriejewa. W rozmowie szef polskiej dyplomacji podkreślił, że nie widzi podstaw do dalszego przetrzymywania wraku samolotu rządowego pod Smoleńskiem przez stronę rosyjską i oczekuje jego zwrotu. Podkreślił, że Polska oczekuje również zapewnienia swobodnego dostępu do miejsca katastrofy i wznowienia współpracy przy budowie pomnika ofiar.

Strona rosyjska konsekwentnie odrzuca argumenty, na które powołuje się strona polska i prezentuje stanowisko, że wrak samolotu Tu-154M musi pozostać na terytorium Federacji Rosyjskiej z uwagi na prowadzone przez organy tego państwa śledztwo. Strona rosyjska nie wyraziła również zgody na wnioskowane kilkakrotnie przez stronę polską zezwolenie na swobodny dostęp Kierownika Agencji Konsularnej w Smoleńsku do wraku. MSZ FR tłumaczy to brakiem kompetencji do wydania podobnej decyzji uwarunkowanej faktem, że szczątki samolotu znajdują się na terenie lotniska wojskowego, należącego do Ministerstwa Obrony FR, zaś sam wrak pozostaje w dyspozycji Komitetu Śledczego FR”.

Głównym zaniechaniem rządu PiS w sprawie starań w odzyskaniu wraku jest brak podjęcia przez rząd uchwały wzywającej rząd i prezydenta Rosji do zwrotu wraku oraz nie wystąpienie do NATO z wnioskiem o podjęcie międzynarodowego śledztwa w sprawie zbadania przyczyn katastrofy lotniczej z 10.04.2010 roku.

Przyczyny nie podjęcia tych dwóch kroków przez rząd PiS są dwojakie. Pierwszą jest to, że podjęcie stosownej uchwały zmusiłoby rząd do konfekcyjnego działania, drugą jest ryzyko potwierdzenia tez komisji Jerzego Millera.

Raport Antoniego Macierewicza

Prezentacja raportu technicznego, przygotowanego przez Podkomisje ds. Ponownego Zbadania Wypadku Lotniczego ) – prezentacja w dniu 11.04.2018 roku oraz Antoni Macierewicz wypowiedzi w dniu 11.04.2018 roku źródło PAP :

 1. Macierewicz: raport techniczny nie zawiera interpretacji politycznych, sugestii i aluzji, nie dotyczy wskazywania winnych i odpowiedzialnych za katastrofę smoleńską, dotyczy tylko technicznej strony zagadnienia. (PAP).
 2. Macierewicz: raport koncentruje się na kwestiach technicznych, nie jest raportem końcowym (krótka).
 3. Macierewicz: przy braku dostępu do wraku, miejsca zdarzenia, urządzeń nawigacyjnych i oryginałów czarnych skrzynek podkomisja zgromadziła dziesiątki tysięcy zdjęć i filmów; przeprowadzono symulacje; zbadano bliźniaczy samolot Tu 154. (PAP).
 4. Macierewicz: sekcja zwłok ofiar katastrofy smoleńskiej powinna być dokonana natychmiast w kwietniu 2010 r.; polska strona nie uczestniczyła w sekcjach dokonywanych przez Federację Rosyjską. (PAP).
 5. Macierewicz: podkomisja smoleńska podejmowała wysiłki, by odzyskać wrak M (krótka2).
 6. Macierewicz: raport techniczny podkomisji smoleńskiej zawiera skatalogowane fakty, które wskazują na rzeczywistą przyczynę tragedii smoleńskiej. (PAP).
 7. Wprowadzenie do Raportu Technicznego: Podkomisja KBWLLP MON unieważnia klasyfikacje przyczyny katastrofy samolotu Tu-154M w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 roku jako kontrolowany lot ku ziemi spowodowany przez błąd pilota (PAP).
 8. Wprowadzenie do Raportu Technicznego: Samolot Tu-154M uległ destrukcji w powietrzu w wyniku eksplozji. (PAP).
 9. Macierewicz: podkomisja przeprowadziła symulacje, zbadała bliźniaczy samolot Tu 154 (krótka3).
 10. Podkomisja smoleńska: na katastrofę M złożył się szereg świadomych działań: w obszarze remontu samolotu, przygotowania wizyty w Katyniu, świadome, fałszywe sprowadzenie samolotu do lądowania przez rosyjskich kontrolerów, awarie i eksplozje. (PAP).
 11. Wprowadzenie do Raportu Technicznego: Najpierw nastąpiły eksplozje lewego skrzydła więcej niż 900 m przed progiem pasa lotniska Smoleńsk Severny; nad ziemią nastąpiła eksplozja w kadłubie Tu-154M, zanim uderzył on w ziemię (PAP).
 12. Raport techniczny: samolot Tu-154M uległ destrukcji w powietrzu w wyniku eksplozji (krótka7).
 13. Macierewicz: co do natury eksplozji Tu-154M nie ma wątpliwości (krótka8)”.

Czytając to, co mówi Antoni Macierewicz, należy stwierdzić, że jego wypowiedzi dzielą się na kilka sfer tj.: sferę faktu, sferę nieudokumentowanych stwierdzeń oraz polityczne zagospodarowanie tematu katastrofy smoleńskiej.

Sfera faktu to:

– [ 4. Macierewicz: sekcja zwłok ofiar katastrofy smoleńskiej powinna być dokonana natychmiast w kwietniu 2010 r.; polska strona nie uczestniczyła w sekcjach dokonywanych przez Federację Rosyjską. (PAP).]

Sfera nieudokumentowanych stwierdzeń to:

– [ 8. Wprowadzenie do Raportu Technicznego: Samolot Tu-154M uległ destrukcji w powietrzu w wyniku eksplozji. (PAP).]

– [ 11. Wprowadzenie do Raportu Technicznego: Najpierw nastąpiły eksplozje lewego skrzydła więcej niż 900 m przed progiem pasa lotniska Smoleńsk Severny; nad ziemią nastąpiła eksplozja w kadłubie Tu-154M, zanim uderzył on w ziemię (PAP).]

– [ 12. Raport techniczny: samolot Tu-154M uległ destrukcji w powietrzu w wyniku eksplozji (krótka7). ]

Reszta przytoczonych wypowiedzi Antoniego Macierewicza jest politycznym zagospodarowanie tematu katastrofy smoleńskiej. Warte podkreślenia jest to, że dowody bezpośrednich katastrofy to zdjęcia satelitarne z dnia 10.04.2010 roku. Dlaczego jest to tak istotne?

CIA i kilka innych agencji wywiadowczych naszych sojuszników cały czas monitoruje świat poprzez np. robienie zdjęć. Jest to dokonywane online dlatego też CIA dysponuje filmem z momentu katastrofy.

W kwestii spaceru na sopockim molo Tusk – Putin i teorii sugerującej, że obaj panowie mieliby ustalić szczegóły zamachu na Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego – można by tę kwestię szybko wyjaśnić. Ale żaden organ państwowy podający katastrofę tego nie robi.

Jak ustalić, o czym rozmawiali Tusk z Putinem? Spacer ten był obserwowany z oddali przez kamery wielu stacji telewizyjnych, są którzy umieją czytać z ruchu warg. Dlatego nie wykorzystano tego dowodu w sprawie ustalenia, o czym toczyła się rozmowa obu panów?

Skutki polityczne

Po wygranej Prawa i Sprawiedliwości elektorat tej partii liczył na bardzo szybkie wyjaśnienie przyczyn katastrofy, szybkie potwierdzenie zamachu na Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, zatrzymania i postawienia zarzutów byłemu premierowi Donaldowi Tuskowi, tak jednak się nie stało.

Między innymi wygrana PiS w 2015 roku była oparta na założeniu, że trzeba przejąć prokuraturę i inne organy wymiaru sprawiedliwości, by móc wyjaśnić prawdziwe przyczyny katastrofy. Przejęcie wszystkich organów wymiaru sprawiedliwości udało się PiS, jednakże nie udało się nawet wystąpić o międzynarodową komisję do zbadania katastrofy. Jedyną rzeczą która ujawniła się, to rażące nieprawidłowości Rosji przy badaniach ciał ofiar oraz przy pochowkach.

Na tym kończą się realne zasługi obecnego zespołu śledczego w Prokuraturze Krajowej. Środowisko polityczne związane z obozem PiS jest w jakimś sensie związane teorią zamachu na Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. A to powoduje, że po jakimś czasie osoby wyznające teorie o zamachu stają się jej zakładnikami, a tym samym zatracają orientację w sprawie, tracąc dodatkowo możliwości obiektywnej oceny własnego środowiska politycznego.

Dlatego brak skutecznego wyjaśnienia katastrofy dla obozu PiS może być końcem rządów Jarosława Kaczyńskiego, gdyż i on jest zakładnikiem teorii zamachu na swojego brata.

Autor

- dziennikarz śledczy Gazety Bałtyckiej, kierownik redakcji ds. rozwoju. Specjalizuje się w tematyce społeczno-prawnej. Archiwista II stopnia (kursy archiwalne w Archiwum Państwowym w Gdańsku), Członek stały Stowarzyszenia Archiwistów Polskich (prawo do prowadzenia badań historycznych), miłośnik Gdyni, członek Towarzystwa Miłośników Gdyni. Hobby – prawo. Jest członkiem Związku Harcerstwa Polskiego.

Wyświetlono 1 Komentarz
Napisano
 1. Obserwator pisze:

  Znwou ten sam artykul co ponad miesiac temu ?
  Nawet jedna gwiazdka to chyba za wiele.

  Zeby bylo jasne, NIE jestem za pis-em, ale…
  warto zobaczyc bo z pinizszego, i nie tylko, jasno wynika ze to byl zamach, a fakt ze komus to sie nie miesci w glowie naprawde nic nie zmienia :

  „Poniżej znajdziesz 10 faktów. Każdy punkt możesz zweryfikować samodzielnie. Polska elita została 10.04.2010 zamordowana.
  1. Pilot na bezpiecznej wysokości 100 metrów dał sygnał, że odchodzi na drugi krąg w automacie. Mimo to samolot kontynuował zniżanie. Gdy pilot przejął ręczne sterowanie, samolot zaczął się wznosić. Krótko potem następuje seria awarii, po której samolot szybko traci wysokość. Maszyna na piętnastym metrze traci wszelkie zasilanie.
  2. Rząd Tuska oddał tak wrak, jak i czarne skrzynki Rosji, czyli naszą własność i koronny dowód w sprawie.

  3. Kopacz zapewniała, że sekcje miały miejsce i że były przeprowadzone prawidłowo. Ba, że uczestniczyli w nich także polscy lekarze. Dziś wiemy, że kłamała. Ciała ofiar zostały zbezczeszczone, a wszystkie odznaczenia wojskowe wyrwane! Tak jak w Katyniu. Na tym nie koniec. Ciała ofiar umieszczane były w worki na śmieci.

  4. NIKT na prezydenta oraz najważniejszych ludzi w kraju nie czekał. Nie było ani jednego bor-owca czy nawet kierowcy! Za bezpieczeństwo głowy państwa odpowiada premier – wówczas Tusk.
  5. Rosjanie udostępnili nagrania z czarnych skrzynek dopiero po 13 miesiącach od 10.04.2010.
  6. Samolot został rozerwany na 30 tysięcy części (wiadomo, kilka czy kilkanaście metrów to bardzo wysoko), a zaczął się rozpadać na długo przed mityczną brzozą.

  7. Rozrzut szczątków samolotu to ponad półtorej kilometra.

  8. Członkowie platformy – jak ujawnił generał Petelicki (samobójca z kilkoma ranami postrzałowymi) – krótko po tragedii otrzymali esemesa o treści, iż katastrofę spowodowali piloci i należy ustalić, kto ich skłonił, aby zeszli tak nisko.
  9. Samolot, na czas „remontu”, trafił do Samary, gdzie rosyjskie służby miały do niego pełen dostęp. Mało tego, na pokład samolotu weszła nawet ekipa telewizyjna, celem uwiecznienia maszyny po „remoncie”.
  Tak właśnie zadbano o bezpieczeństwo samolotu, w którym miał latać prezydent Lech Kaczyński. Gdy samolot wrócił do kraju, nie został sprawdzony przez polskie służby.

  10. Bezpodstawnie kłamano, iż generał Błasik był w kokpicie i wywierał naciski. Gdy kłamstwo wyszło na jaw, nikt nie przeprosił.

  Z kanalu YT 'Powiedzmy sobie prawdę, przyjacielu.’ :

  https://www.youtube.com/watch?v=maOiPnNhVdA

  …?

  Pozdrawiam,

Dodaj komentarz

XHTML: Można użyć znaczników html: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>Moto Replika