Niepełnosprawni zaprotestują | Gazeta Bałtycka
Opublikowano: 4.05.2024

Niepełnosprawni zaprotestują

Kolejny osób niepełnosprawnych odbędzie się w dniu 21.05.2024 roku w Sejmie RP, będzie on powiązany z podkomisją do spraw osób niepełnosprawnych, która ma rozpoznać obywatelski projekt ustawy o rencie socjalnej. Przypomnijmy koalicja „15 Października” szła do wyborów parlamentarnych w 2023 roku z obietnicą uchwalenia obywatelskiego projektu ustawy o rencie socjalnej. Mimo pięciu miesięcy trwania koalicyjnego rządu Premiera Donalda Tuska, postulat osób niepełnosprawnych uchwalenia obywatelskiego projektu ustawy o rencie socjalnej nie został spełniony.

W międzyczasie pojawiło się Świadczenie Wspierające uchwalone w IX kadencji Sejmu RP. Wokół tego świadczenia jest bardzo dużo kontrowersji dotyczących między innymi:
– skali oceny osoby niepełnosprawnej uprawniającej do tego świadczenia.
– decyzji o świadczeniu wspierającym na okres nie dłuższy niż 7 lat, ten zapis jest niezgody Konstytucją RP.

USTAWA z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym, art. 6b&3 (Decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia, o którym mowa w art. 4b ust. 3, wydaje się na okres, na który osoba została zaliczona do osób niepełnosprawnych na podstawie ostatecznego orzeczenia, ustalającego stopień niepełnosprawności, albo orzeczenia, o którym mowa w art. 5 albo art. 62, o których mowa w art. 6b4 ust. 1 pkt 2, jednakże na okres nie dłuższy niż 7 lat.) – ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, 173, 240, 852 i 1234). – w/w artykuły są niezgodne z art. 2, 30, 64, 67, 69 Konstytucji RP.
– Ustawodawca przewidział okres wydawania decyzji o świadczeniu wspierającym na okres nie dłuższy niż 7 lat, ten zapis jest niezgody Konstytucją RP. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane na czas nieokreślony są ochronione Konstytucją RP, natomiast decyzje o poziomie wsparcia są wydawane na nie dłuższy niż 7 lat, na podstawie tych samym dokumentów i określania stanu zdrowia tym samym zapis w/w ustaw jest niezgodny z art. 2, 30, 64, 67, 69 Konstytucji RP, gdyż budzi poważną wątpliwość zaufania o państwie i prawa a w szczególności praw nabytych, zawartych w orzeczeniach o stopniu niepełnosprawności i orzeczeń o grupie inwalidzkiej wydawanych przez orzeczników ZUS na okres stały.

Stan prawny

– Ochrona praw nabytych osób niepełnosprawnych poprzez:
– Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydanych na stałe oraz orzeczeń o grupie inwalidzkiej wydawanych przez orzeczników ZUS na okres stały poprzez wystąpienie do Ministra Pracy o znowelizowanie w/w ustaw poprzez prowadzenie zapisu o w przedmiocie uznania tego, że decyzje świadczeniu wspierającym, są wydawane na okres stały.
– Naruszenie praw nabytych:
Obecny okres ważności 7 lat decyzji o potrzebie wsparcia przy zakresie świadczenia wspierającego jest sprzeczne z art. 62&1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, które to zalicza osoby posiadające orzeczenie ZUS o I grupie inwalidzkiej do stopnia znacznego niepełnosprawności, tym samym zalicza je do grupy najbardziej chorych – całkowicie niezdolnych do samodzielnej egzystencji i całkowicie niezdolnych do pracy.

– Konstytucja RP: art. 2, 30, 64, 67, 69 Konstytucji RP, gdyż budzi poważną wątpliwość zaufania o państwie i prawa a w szczególności praw nabytych, zawartych w orzeczeniach o stopniu niepełnosprawności i orzeczeń o grupie inwalidzkiej wydawanych przez orzeczników ZUS na okres stały. W tym miejscu zaznaczam, że kwoty świadczenia wspierającego są ściśle powiązana z kwotą socjalnej, a wypłata renty socjalnej jest ściśle powiązana z okresem ważności orzeczenia ZUS i o stopniu o niepełnosprawności, zaznaczam, że decyzje ZUS o przyznaniu renty na konkretny okres są powiązane z okresem wydawanych orzeczeń. Np. osobie posiadającej orzeczenie o stopniu niepełnosprawności na czas nieokreślony, ZUS wydaje decyzję o przyznaniu renty na czas stały. Tym samym decyzje o świadczeniu wspierającym powinny być wydane na okres stały. Obecny stan prawny w zakresie okresu wydawanych decyzji jest niezgodny z:
art. 2, 30, 64, 67, 69 Konstytucji RP, gdyż budzi poważną wątpliwość zaufania o państwie i prawa a w szczególności praw nabytych, zawartych w orzeczeniach o stopniu niepełnosprawności i orzeczeń o grupie inwalidzkiej wydawanych przez orzeczników ZUS na okres stały.

USTAWA z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym, art. 6b&3 ( Decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia, o którym mowa w art. 4b ust. 3, wydaje się na okres, na który osoba została zaliczona do osób niepełnosprawnych na podstawie ostatecznego orzeczenia, ustalającego stopień niepełnosprawności, albo orzeczenia, o którym mowa w art. 5 albo art. 62, o których mowa w art. 6b4 ust. 1 pkt 2, jednakże na okres nie dłuższy niż 7 lat.) – ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, 173, 240, 852 i 1234). – jest niezgodny z art. 2, 30, 64, 67, 69 Konstytucji RP.

Osoby podsiadającą orzeczenia ZUS i o stopniu o niepełnosprawności na okres stały poprzez: przez zapis USTAWY z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym, art. 6b&3 są pokrzywdzeni poprzez -Decyzje ustalającą poziom potrzeby wsparcia, o którym mowa w art. 4b ust. 3, poprzez nie wydanie ich, na ten sam okres, na który osoba została zaliczona do osób niepełnosprawnych na podstawie ostatecznego orzeczenia, ustalającego stopień niepełnosprawności, albo orzeczenia, o którym mowa w art. 5 albo art. 62, o których mowa w art. 6b4 ust. 1 pkt 2, jednakże na okres nie dłuższy niż 7 lat.), gdyż jest on sprzeczny z: – art. 2, 30, 64, 67, 69 Konstytucji RP. Ten stan rzeczy budzi poważną wątpliwość zaufania o państwie i prawa a w szczególności praw nabytych, zawartych w orzeczeniach o stopniu niepełnosprawności i orzeczeń o grupie inwalidzkiej wydawanych przez orzeczników ZUS na okres stały.

Jak powinno być

Decyzje o poziomie wsparcia przy orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności i orzeczeń o grupie inwalidzkiej wydawanych przez orzeczników, powinny być wydawane na ten sam okres co orzeczenie o stopniu niepełnosprawności tj. jeśli osoba ma wydane orzeczenie na okres, stały to decyzje w potrzebie wsparcia powinny być wydane również na okres stały.

Konstytucyjne rozwiązanie

Czyli na ten sam okres co przedmiotowe orzeczenia wydane przez ZUS o grupie inwalidzkiej. Jest to najlepsze rozwiązanie klinczu wokół, ustawy o rencie socjalnej, gdyż powiązanie okresów decyzji o potrzebie wsparcia z okresem orzeczenia o niepełnosprawności, rozwiąże problemy egzystencjalne osób niepełnosprawnych.

Tło polityczne

Lewica wchodząca w skład obecnej koalicji rządowej, blokuje obywatelski projekt ustawy o rencie socjalnej, kierując go do podkomisji do spraw osób niepełnosprawnych, jest to działanie, wbrew zapowiedzą w trakcie kampanii wyborczej w 2023 roku. Jest to działanie niezrozumiałe ze względu na wizerunek rządu i potrzeby osób niepełnosprawnych.

Autor

- Zastępca Redaktora Naczelnego Gazety Bałtyckiej, dziennikarz śledczy. Specjalizuje się w tematyce społeczno-prawnej. Archiwista II stopnia (kursy archiwalne w Archiwum Państwowym w Gdańsku), Członek stały Stowarzyszenia Archiwistów Polskich (prawo do prowadzenia badań historycznych), miłośnik Gdyni, członek Towarzystwa Miłośników Gdyni. Hobby – prawo. Jest członkiem Związku Harcerstwa Polskiego.

Wyświetlono 3 komentarze
Napisano
 1. Chcę zauważyć, że zostało złamane prawo ustawodawcze przez Pełnomocnika Rządu DS. Osób Niepełnosprawnych Łukasza Krasonia, przez skierowanie Obywatelski Projekt Ustawodawczy.

 2. Radek W. pisze:

  Na milosc Boska, byliscie tak glupi czy naiwni ze mysleliscie iz Tusk spelni obietnice…?

  Jestescie potrzebni tylko jako „wyborcze mieso armatnie”, glosujacy : tak jest za kazdym razem przeciez…

  POLITYK OBIECA WAM TO WSZYSTKO CO CHCECIE USLYSZEC, a ile faktycznie wypelni z obietnic ??

  POZA TYM : czy to jest portal dla niepelnosprawnych ???

  Kolejny artykul w ten sam desen…

  W dodatku w poprzednim dziwne sformulowanie 'osoby niepelnosprawnej’ : to juz nie mozna normalnie napisac ze chlopiec albo dziewczynka ??

 3. Aleksandra pisze:

  Znowu rząd zakpił sobie z niepełnosprawnych wspomniany dodatek dostaną tylko te osoby które mają orzeczoną niezdolność do samodzielnej egzystencji czyli dostają świadczenie 500+. Renta socjalna nie oznacza ustalenia niezdolności do samodzielnej egzystencji. Jest spore grono osób które otrzymują rentę socjalną a nie mają ustalonej niezdolności do samodzielnej egzystencji. Z poprawek wynika że te osoby nie dostaną tego dodatku. Wprowadzone poprawki wykluczają sporą grupę rencistów którzy ciężko dorabiają żeby się utrzymać też borykając się z kosztami życia i naprawdę potrzebują wsparcia finansowego. Te poprawki to cały obraz tego jak rząd traktuje osoby niepełnosprawne. Sama na sobie odczuwam jak osoby niepełnosprawne są marginalizowane upokarzane i traktowane jak ciężar społeczny a to też są osoby które chcą poprostu godnie żyć. Dlatego nikt nigdy nie przekona mnie do zakazu aborcji jeśli dalej osoby niepełnosprawne najsłabsze schorowane będą tak traktowane jak są.

Dodaj komentarz

XHTML: Można użyć znaczników html: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>Moto Replika