Po naszej publikacji. Rzecznik prezydenta Gdańska o: przekręcie, zapytaniu ofertowym i szpitalu na Klinicznej... | Gazeta Bałtycka
Opublikowano: 30.01.2014

Po naszej publikacji. Rzecznik prezydenta Gdańska o: przekręcie, zapytaniu ofertowym i szpitalu na Klinicznej…

W gdańskim urzędzie miejskim urzędnicy wzajemnie sobie przeczą. Co innego twierdzi rzecznik prezydenta, co innego jeden z urzędników w biurze prasowym. Efekt: opinia publiczna jest dezinformowana. Ale od początku.

Urząd Miejski w Gdańsku. (Fot. Gazeta Bałtycka)

Urząd Miejski w Gdańsku. (Fot. Gazeta Bałtycka)

W publikacji pt. Gdańsk wyda 69 tys. zł na sondaż. Ważniejsze jest jednak to, kto go przeprowadzi… opisaliśmy sytuację, w której Urząd Miejski w Gdańsku zlecił firmie PBS przeprowadzenie badań sondażowych dotyczących osób niepełnosprawnych. W związku z tym artykułem głos zabrał Antoni Pawlak, rzecznik prasowy prezydenta Gdańska. Treść informacji, którą od niego otrzymaliśmy, publikujemy w całości:

Na Waszym portalu ukazał się artykuł pana Waldemara Brzozy „Gdańsk wyda 69 tys. zł na sondaż. Ważniejsze jest jednak to, kto go przeprowadzi…”
Prezes PBS i prezydent Gdańska należeli do tej samej partii. A więc jeśli PBS robi dla jakieś badania, to jest to przekręt. To bardzo szczególna logika. I nie będę z nią polemizował, bo nie ma to sensu. Proponuję sprawdzić, kto z urodzonych w szpitalu na Klinicznej robi z miastem interesy. Bo tak urodził się m.in. Paweł Adamowicz.

Pragnę tylko sprostować dwa podane przez Was fakty.

  • badanie niepełnosprawnych, o którym mowa w artykule było realizowane w listopadzie-grudniu 203 r., zostały już także opracowane wyniki badania – a w artykule jest mowa, że dopiero będą realizowane;
  • badanie to zostało zlecone w trybie zapytania ofertowego (a nie jak podaje artykuł konkursu ofert) R1; zlecał je Wydział Polityki Społecznej, a merytorycznie w przygotowaniu badania pomagał WPS-owi Referat Badań i Analiz Społeczno-Gospodarczych WPG;
  • mowa jest także o badaniach z 203 r., które rzekomo przeprowadził PBS. Nieprawda, badanie to przeprowadziła firma z Warszawy – Quality Watch, w trybie przetargu nieograniczonego. Dotyczyło ono postrzegania oraz zmian rozwojowych zachodzących w Gdańsku przez mieszkańców i było związane z pracami nad nowa Strategią Rozwoju Gdańska 2030.

Prezydenta / Biuro Prasowe
Antoni Pawlak
Rzecznik Prezydenta Gdańska

Odnosząc się do słów Antoniego Pawlaka informujemy, że:

  • w żadnym miejscu nie sugerowaliśmy „przekrętu” i dziwne, że rzecznik prezydenta coś takiego sugeruje
  • w tekście nawiązywaliśmy do badania „Portret Pomorzan 203”, które według wszelkich dostępnych informacji przeprowadziła firma PBS.

I na koniec najważniejsze. Pan Antoni Pawlak twierdzi, że „badanie zostało zlecone w trybie zapytania ofertowego” i pisząc o „konkursie ofert” – pomyliliśmy się. Tymczasem inny urzędnik w UM Gdańsk R1; Dariusz Wołodźko poinformował nas, że „PBS wygrał w konkursie ofert”.

Oto treść informacji otrzymanej z UM:

Witam Pana, koszt badania ankietowego osób niepełnosprawnych to 69 13 złotych. PBS wygrał w konkursie ofert, który ogłasza się, gdy koszt przedsięwzięcia wynosi od 7 do 14 tysięcy euro.

URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU
Biuro Prasowe
Dariusz Wołodźko
inspektor

Na przyszłość proponujemy przygotowywać spójne, jednoznaczne i zgodne z prawdą odpowiedzi.

Autor

- dziennikarz, fotoreporter, podróżnik.

Dodaj komentarz

XHTML: Można użyć znaczników html: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>Moto Replika