Poczta Polska istnieje już 460 lat! | Gazeta Bałtycka
Opublikowano: 19.11.2018

Poczta Polska istnieje już 460 lat!

W dniu 8 października 2018 roku, Poczta Polska obchodziła 460. rocznicę istnienia. To największa i najważniejsza spółka infrastrukturalna w kraju z wielokanałowym dostępem do wszystkich firm i obywateli. Infrastruktura, którą zarządza Poczta, obejmuje sieć ponad 7,5 tys. placówek, sortownie w całym kraju, i flotę ponad 5 tysięcy pojazdów. Razem z najważniejszym aktywem jakim jest blisko 80 tysięcy pracowników, tworzy to potencjał infrastrukturalny firmy pozwalający na doręczanie korespondencji tradycyjnej i elektronicznej, realizację usług paczkowo-kurierskich oraz logistycznych.

Poczta Polska jest narodowym operatorem pocztowym oraz jednym z polskich liderów usług komunikacyjnych, paczkowo–kurierskich i logistycznych. Z usług Poczty korzysta ponad 90% Polaków. Zgodnie ze Strategią przyjętą przez nowy Zarząd, konsekwentnie realizowane są projekty mające na celu dbałość o jakość usług, budowanie synergii w procesach sprzedażowych, sukcesywne eliminowanie długu technologicznego poprzez zwiększenia nakładów na inwestycje w obszarze IT oraz logistyki.

Obchodzone 8 października Święto Poczty Polskiej związane jest z wydarzeniami z 1558 roku, kiedy król Zygmunt II August ustanowił stałe połączenie pocztowe między Krakowem a Wenecją przez Wiedeń. Nową instytucje powołano po to, by uniezależnić się od poczty cesarskiej i faktorii rodziny Fuggerów z Augsburga. Chciano także stworzyć stały korytarz informacyjny dla kontaktów dyplomatycznych i handlowych z innymi krajami europejskimi. Zygmunt II August argumentował swoją decyzję w następujący sposób: Mając na oku własną tudzież Naszych poddanych wygodę, abyśmy zarówno My jak i oni mogli do Włoch przesyłać zarówno listy jako też inne tam załatwiać sprawy.

Jednym z największych reformatorów Poczty Polskiej był król Władysław IV Waza. Widział on w administracji pocztowej wielki potencjał i prowadził działania mające na celu rozwój instytucji. Władca upatrywał w poczcie instytucję kulturalną, która poza informacjami dystrybuowała idee.

Jak funkcjonuje największy operator Pocztowy w Polsce w 208 roku? O szczegóły pytam Justynę Siwek rzecznika prasowego Poczty Polskiej S.A.

Ilu pracowników obecnie zatrudnia Poczta Polska S.A?

Poczta Polska zatrudnia obecnie ponad 80 tys. pracowników. W bieżącym roku zwiększamy zatrudnienie w grupie listonoszy o 1000 osób, dalszy wzrost zatrudnienia uzależniony będzie od potrzeb związanych z rozwojem głównie rynku paczkowego.

W szczycie przedświątecznym poszukujemy dodatkowych pracowników do sortowni oraz kierowców, szacunkowo potrzebujemy ok. 1600 dodatkowych pracowników.

Jak obecnie wyglądają relacje między związkami zawodowymi a władzami Poczty?

W naszej spółce związki zawodowe odgrywają istotną rolę w dialogu społecznym i w kształtowaniu społecznych oraz prawnych uwarunkowań stosunków pracy. Zarząd Poczty Polskiej przywiązuje dużą wagę do dialogu i budowania trwałych i przejrzystych relacji z partnerami społecznymi. Podczas regularnych spotkań omawiane są aktualne i ważne sprawy, uzgadniane są wewnętrzne akty normatywne obowiązujące w naszej spółce, tj. m.in. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Regulamin Premiowania, Regulamin Pracy.

Jak wyglądają płace w Poczcie Polskiej S.A?

Najniższe wynagrodzenie zasadnicze w Poczcie, w przeliczeniu na pełny etat wynosi obecnie 2500 zł brutto. Do wynagrodzenia zasadniczego należy doliczyć premię – do 273 zł brutto miesięcznie. Po roku pracy pracownik nabywa prawo do tzw. łącznościówki, czyli trzynastej pensji. Jest to średniomiesięczne wynagrodzenie, do którego wlicza się premie, zaś po trzech latach przysługuje tzw. dodatek stażowy. Ten ostatni, w zależności od stażu pracy w firmie, wypłacany jest w wysokości od 3% do 20% wynagrodzenia zasadniczego. Oprócz tego pracownicy firmy mogą liczyć na nagrody jubileuszowe, wypłacane osobom, które pracują w firmie najdłużej.

Pensje pocztowców będą rosły w miarę możliwości finansowych spółki i strategia Zarządu Poczty Polskiej w tym względzie jest konsekwentnie realizowana. Przyszłoroczne podwyżki uzależnione są od wzrostu przychodów firmy.

Jak obecnie wygląda plan modernizacji placówek Poczty?

Poczta inwestuje w nową infrastrukturę, aby sprawniej obsługiwać rynek eCommerce i logistykę międzynarodową oraz dostosowuje siec logistyczną do obsługi nie tylko listów ale także paczek i przesyłek paletowych. Plan rozwoju infrastruktury Poczty Polskiej zakładał utworzenie nowej sortowni centralnej w Łodzi, a także sortowni w Koszalinie i Olsztynie.

Docelowo w ramach nowej architektury logistycznej w kraju mają działać trzy sortownie regionalne i 50 lokalnych punktów przeładunkowych tzw. depotów, które będą skomunikowane z centralnym węzłem logistycznym. Poczta Polska chce zostać jednym z kluczowych liderów na krajowym i międzynarodowym rynku logistyki. Wraz z rozbudową elementów infrastruktury logistycznej pojawią się inwestycje w systemy informatyczne i flotę pojazdów. Poczta sukcesywnie powiększa sieć placówek.

Jak wygląda tabor Poczty?

Flota Poczty Polskiej liczy obecnie ok. 5 tys. pojazdów, oraz ponad 6 tysięcy nadawczych skrzynek pocztowych (16284 szt.).

W jaki sposób zarząd Poczty planuje modernizację Urzędu Poczty Polskiej w Gdyni przy ulicy 10 Lutego 10?

Modernizacje placówek pocztowych zgłaszane są do planu rzeczowo-finansowego Poczty Polskiej. Z budżetu realizowane są najpilniejsze zadania inwestycyjne. Poczta Polska nie planuje w 209 r. modernizacji UP Gdynia 1 przy ul. 10 Lutego 10 z uwagi na fakt, iż teren wokół budynku nie jest własnością Poczty Polskiej, która jest właścicielem budynku.

Czy budynek przy ulicy 0 Lutego 10 w Gdyni jest obiektem w całości należącym do Poczty Polskiej S.A?

Remont placówek pocztowych jest procesem ciągłym, co roku są realizowane prace remontowe i konserwacyjne. Placówki w Gdyni są zgłaszane do naszego planu inwestycyjnego obejmującego obiekty do modernizacji, ale ich realizacja uzależniona jest od wysokości budżetu inwestycyjnego. Budynek UP Gdynia znajduje się w strefie konserwatora, w związku z tym konieczne jest zachowanie dotychczasowej architektury, ponadto są tu niekorzystne uwarunkowania techniczno-budowlane do wykonania podjazdu (mało miejsca, różnica poziomów, mała powierzchnia dwóch przedsionków, ciężkie dwuskrzydłowe zabytkowe drzwi wewnętrzne otwierające się do wewnątrz, które ograniczają swobodne pokonanie barier architektonicznych).

Jaki procent placówek Poczty w Gdyni będzie wyremontowanych?

W przypadku takich nieruchomości, w których wykonanie podjazdu jest niemożliwe ze względów techniczno-budowlanych Poczta Polska stosuje rozwiązania zastępcze (na terenie całego kraju). Są to m.in. dzwonki przywoławcze oraz usługi przyjmowania od osoby niepełnosprawnej w miejscu zamieszkania prawidłowo opłaconej przesyłki pocztowej niebędącej przesyłka rejestrowaną. Oferujemy także doręczanie osobom niewidomym i ociemniałym przesyłek listowych, przesyłek rejestrowanych, w tym przesyłek z zadeklarowaną wartością oraz kwot pieniężnych określonych na przekazie pocztowym, z pominięciem oddawczej skrzynki pocztowej oraz bez konieczności odbierania przesyłki w placówce pocztowej na ich wniosek i bez pobierania dodatkowych opłat.

***

Największym problemem Poczty Polskiej S.A obecnie jest brak wystarczających środków na rozwój i przeprowadzenie systematycznej modernizacji infrastruktury. Należy też wspomnieć o problemach technicznych z tabletami, które służą do kwitowania przesyłek sądowych, problemy są z bateriami oraz z odpornością sprzętu do wysokie temperatury latem i mróz w zimie. Z relacji listonoszy wynika też, że często się zacinają.

Autor

- dziennikarz śledczy Gazety Bałtyckiej, kierownik redakcji ds. rozwoju. Specjalizuje się w tematyce społeczno-prawnej. Archiwista II stopnia (kursy archiwalne w Archiwum Państwowym w Gdańsku), Członek stały Stowarzyszenia Archiwistów Polskich (prawo do prowadzenia badań historycznych), miłośnik Gdyni, członek Towarzystwa Miłośników Gdyni. Hobby – prawo. Jest członkiem Związku Harcerstwa Polskiego.Moto Replika