Akcjonariusze Grupy LOTOS: Nie wypłacamy dywidendy | Gazeta Bałtycka
Opublikowano: 29.06.2012

Akcjonariusze Grupy LOTOS: Nie wypłacamy dywidendy

28 czerwca br. w Gdańsku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy W trakcie obrad Walne zatwierdziło m.in. spółki za 2011 r. oraz zdecydowało o niewypłaceniu dywidendy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy S.A. (Fot. Marcin Zachowicz, rzecznik prasowy Grupy LOTOS S.A)

Zgodnie z decyzją Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (WZA) zysk netto za 2011 rok przeznaczono na kapitał zapasowy spółki oraz fundusz celowy, który finansuje przedsięwzięcia społeczne.

Ponadto WZA zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności spółki oraz udzieliło absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Grupy S.A. za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2011.

Grupa

Grupa jest grupą kapitałową, w skład której oprócz Grupy LOTOS S.A. (spółka matka), LOTOS Czechowic, LOTOS Jasła i LOTOS Petrobaltic (prowadzi poszukiwania oraz wydobycie ropy naftowej i gazu na Morzu Bałtyckim) wchodzi kilkanaście spółek córek spod znaku LOTOS. Przychody ze sprzedaży LOTOSU, w I kw. 2012 r., osiągnęły poziom ponad 7,8 mld zł. W tym samym czasie spółka wypracowała zysk operacyjny na poziomie 419 mln zł oraz zysk netto w wysokości blisko 600 mln zł, co oznacza siedmiokrotny wzrost w stosunku do wyniku netto z IV kw. 2011 r.

Udział LOTOSU w sprzedaży ogólnej paliw uplasował się na koniec lutego br. na poziomie 35,1%, co oznacza wzrost o 1.6 p.p. w stosunku do danych z końca ub.r. Z kolei sieć stacji posiada 8,2-procentowy udział w rynku detalicznym (dane na koniec lutego br.)

Poprzez spółki Petrobaltic i LOTOS Norge koncern obecny jest również na polskim i norweskim szelfie kontynentalnym, gdzie prowadzi prace poszukiwawczo-wydobywcze w zakresie eksploatacji złóż ropy naftowej. Dzięki przejęciu 100% udziałów w spółce LOTOS Geonafta koncern zyskał również dostęp do lądowych złóż ropy naftowej, zlokalizowanych na terytorium Litwy. Zgodnie z zapisami strategii na lata 2011-2015 LOTOS planuje wydobywać 1,2 mln ton ropy naftowej rocznie do 2015 r.

Autor

- dziennikarz Gazety Bałtyckiej.

Dodaj komentarz

XHTML: Można użyć znaczników html: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>Moto Replika