30 lat po wyborach... | Gazeta Bałtycka
Opublikowano: 4.06.2019

30 lat po wyborach…

Sukces Polski, ale bez fajerwerków. 30 lat Wolnej Polski to przestrzeń wielkich sukcesów i sporych porażek, a dziś są to także nowe zagrożenia. W trakcie ostatnich trzech dekad w Polsce nastąpiły zmiany, które są dla nas znaczące.

Największymi sukcesami Polski po 1989 roku to:

  1. Polityka zagraniczna, która zaprowadziła nas w 1999 roku do wstąpienia Polski do struktur NATO, a w 2004 do Unii Europejskiej.
  2. Uchwalenie Konstytucji RP w 1997 roku.
  3. Utworzenie Samorządu Terytorialnego.

Największymi porażkami po 1989 roku są:

  1. Brak utworzenia sprawnej administracji publicznej, co w efekcie doprowadziło do katastrofy smoleńskiej w 2010 roku.
  2. Brak utworzenia sprawnego systemu edukacji.
  3. Brak utworzenia sprawnego systemu ochrony zdrowia.

Trzydzieści lat po, można by powiedzieć, że w Polsce nastąpiły fundamentalne zmiany społeczne i kulturalne. Trzeba stwierdzić jednoznacznie, że wszyscy, którzy tworzyli Okrągły Stół, osiągnęli sukcesy, które miały realny wpływ na losy polityczne Polski. Często ludzie, którzy teraz są krytykami Okręgowego Stołu, zapominają, że obie jego strony są beneficjentami tamtych ustaleń, gdyż niewątpliwie przedstawiciele Solidarności jak i ludzie władzy PRL współtworzyli rządy III RP – przykładem jest np. Aleksander Kwaśniewski, wówczas przedstawiciel władz PRL, który w 1995 roku został Prezydentem III RP. Kolejny przykład to Prezydent Lech Kaczyński – wówczas reprezentujący obóz Solidarności – w 2005 roku został Prezydentem III RP.

Polityka zagraniczna, która po 1989 roku połączyła polskie elity polityczne wokół wstąpienia Polski do NATO w 1999 roku i 2004 roku do Unii Europejskiej, to niewątpliwy sukces Polski. Było to możliwe między innymi dzięki uchwaleniu Konstytucji RP w 1997 roku, która okazała się jednym z filarów III RP. Szczególnie było to widoczne w 2010 roku, po katastrofie prezydenckiego samolotu, w której zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński wraz z urzędnikami, politykami, duchowieństwem sprawującymi najwyższe urzędy w Państwie.

Samorząd terytorialny to z kolei sukces nie tylko jego twórców, ale przede wszystkim sukces obywateli, którzy są sercem idei samorządności. Dzięki postawieniu na samorząd terytorialny, polskie przemiany społeczno-polityczne przyniosły realne owoce w kraju i w codziennym życiu, a także wpłynęły na rozwój miast i wsi.

Natomiast analizując porażki po 1989 roku, należy stwierdzić, że największą z nich jest brak utworzenia sprawnej administracji państwowej, z wyłączeniem administracji terytorialnej.

Autor

- dziennikarz śledczy Gazety Bałtyckiej, kierownik redakcji ds. rozwoju. Specjalizuje się w tematyce społeczno-prawnej. Archiwista II stopnia (kursy archiwalne w Archiwum Państwowym w Gdańsku), Członek stały Stowarzyszenia Archiwistów Polskich (prawo do prowadzenia badań historycznych), miłośnik Gdyni, członek Towarzystwa Miłośników Gdyni. Hobby – prawo. Jest członkiem Związku Harcerstwa Polskiego.

Dodaj komentarz

XHTML: Można użyć znaczników html: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>Moto Replika