Krytycznie o prywatyzacji. Wsparcie dla reindustrializacji | Gazeta Bałtycka
Opublikowano: 28.10.2016

Krytycznie o prywatyzacji. Wsparcie dla reindustrializacji

W dniu 25 października w Warszawie odbyła się konferencja poświęcona prywatyzacji i reindustrializacji polskiej gospodarki oraz jej skutków społeczno-politycznych. Organizatorem konferencji był Ruch Odrodzenia Gospodarczego im. Edwarda Gierka. W konferencji wzięli udział przedstawiciele różnych nurtów i ugrupowań polskiej lewicy.

bozek

Od lewej: Bogdan Gorski – Przewodniczący PPS, Andrzej Ziemski – Red. Naczelny „Przeglądu Socjalistycznego”, Zbigniew Sowa – Sekretarz Generalny ROG, prof. Paweł Bożyk – Przewodniczący ROG, Włodzimierz Czarzasty- Przewodniczący SLD, Marek Poniatowski – V-ce Przewodniczący UP, prof. Andrzej Karpiński, Maciej Gadaczek – Przewodniczący Społecznego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia im Edwarda Gierka.

Uczestników konferencji powitał Prof. Paweł Bożyk, przewodniczący Ruchu Odrodzenia Gospodarczego im. Edwarda Gierka.

Jako pierwszy głos zabrał Włodzimierz Czarzasty, przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Poinformował o przygotowaniach do Kongresu Polskiej Lewicy oraz zaapelował o współdziałanie na rzecz upowszechniania w społeczeństwie polskim wartości lewicowych.

Andrzej Ziemski, wydawca Przeglądu Socjalistycznego podzielił się przemyśleniami dotyczącymi przebiegu oraz skutków społeczno-politycznych prywatyzacji, jaka się dokonała po 1989 roku. Za spustoszenie w polskiej gospodarce odpowiada tak samo prawa jak i lewa strona sceny politycznej.

Przykłady niechlubnej prywatyzacji podał Eugeniusz Wypijewski, wiceprzewodniczący ROG. W jego ocenie pospiesznej i niszczącej wyprzedaży polskiego majątku narodowego dokonano ze względów politycznych.

Prof. Paweł Soroka przedstawił krajobraz po bitwie, czyli co zostało po prywatyzacji w Polsce. Proces, który się dokonał i nadal się dokonuje pozbawił polską gospodarkę konkurencyjności i otworzył ją na katastrofalną penetrację obcego kapitału. Wyraził bardzo krytyczny stosunek do prywatyzacji majątku narodowego.

Prof. Paweł Bożyk omówił założenia i cele tzw. „planu Morawieckiego”. Podkreślił niespójny i mało konkretny charakter tego programu, wypunktował jego słabości, ale także pewne pozytywne cechy dotąd nie uwzględniane w programach gospodarczych poszczególnych rządów. Krytycznie odniósł się do rządów polskiej lewicy, która nie stanęła na wysokości zadania w obronie polskich przedsiębiorstw. Wyraził również pogląd, że pomimo wielu wysiłków, w tym Ruchu Odrodzenia Gospodarczego, ze strony lewicy nie było propozycji reindustrializacji polskiej gospodarki. Musiał to zrobić, reprezentujący Rząd prawicowy, V-ce Premier Mateusz Morawiecki.

Prof. Andrzej Karpiński poddał analizie cele strategiczne polskiej reindustrializacji. W jego ocenie daleko posunięta dewastacja polskiego przemysłu nie rokuje większych nadziei na jego szybką odbudowę i sprostanie wymogom rozwojowym światowej gospodarki. Polska nie posiada jasno sprecyzowanej nadrzędnej strategii rozwoju, przedstawia często różne niespójne krótkookresowe rozwiązania.

W trakcie dyskusji Andrzej Ziemski zaapelował o inicjatywę złożenia „do grobu” polskiego neoliberalizmu, Marek Poniatowski z Unii Pracy mówił o trudnych aspektach współpracy różnych nurtów polskiej lewicy, Jerzy Stefański z PPS upomniał się o socjalistyczne wartości w polskim ruchu lewicowym, Bolesław Borysiuk zwrócił uwagę na nieobecność problemów polskiej wsi w debacie publicznej, Maciej Gadaczek, przewodniczący Stowarzyszenia im. Edwarda Gierka zwrócił uwagę na wagę problemów świadczących o trudnej kondycji polskiej gospodarki i polskiego społeczeństwa. Janusz Bandurski podkreślił znaczenie pracy intelektualnej jaka jest udziałem grona członków Instytutu Badań nad Społeczną Gospodarką Rynkową im. M. Keynesa. Zbigniew Sowa zwrócił uwagę na potrzebę konsolidacji polskich sił lewicowych. Konsolidacja tak, ale nie na tym etapie, nie zjednoczenie. Konsolidacja z poszanowaniem podmiotowości poszczególnych partii, związków i stowarzyszeń. Partnerska współpraca kompetentnych i odpowiedzialnych liderów tych sił. Zaproponował, by nadrzędnym celem gospodarki Polski była ochrona środowiska i gospodarka wodna.

W trakcie konferencji, z okazji 10 rocznicy powołania Instytutu oraz 5-lecia istnienia kwartalnika „Nowe Perspektywy”, wręczono dyplomy jego uczestnikom. Minutą ciszy uczczono pamięć Iwony Kozłowskiej, zasłużonej działaczki ruchu gierkowskiego oraz polskiej lewicy. Zgłoszono też rezolucję z powołaniem się na treść dokumentu przyjętego podczas sierpniowego zjazdu ROG.

     Rezolucja

  1. Ruch Odrodzenia Gospodarczego będąc partią lewicową, ma charakter opozycyjno-konstruktywny.
  2. Krytycznie oceniamy cały transformacji, a w szczególności bezmyślną i niejednokrotnie przestępczą prywatyzację i reprywatyzację. Negatywnie oceniamy udział w niej rządów polskiej lewicy, które nie zapobiegły tym patologiom, a często wręcz przyspieszały te negatywne tendencje.
  3. Wypowiadamy się zdecydowanie za programem reindustrializacji polskiego przemysłu, modernizacji i innowacyjności całej polskiej gospodarki.
  4. Wypowiadamy się za takim rozwojem gospodarki a zwłaszcza przemysłu, który pozwoli Polsce na zajęcie znaczącego miejsca w świecie.

Mieczysław Kozłowski, Zbigniew Sowa

Autor

- Gazeta Bałtycka

Dodaj komentarz

XHTML: Można użyć znaczników html: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>Moto Replika