PKP Intercity i liczne awarie | Gazeta Bałtycka
Opublikowano: 11.09.2015

PKP Intercity i liczne awarie

Urzędu Transportu Kolejowego po informacji spółki PKP Intercity, które przedstawiła i wyjaśniła, że ze względu na liczne awarie, w początkowej eksploatacji pociągów, producent pociągów został niezwłocznie wezwany do usunięcia wady w ramach gwarancji.

PKP-reforma

Po zidentyfikowaniu przyczyn oraz weryfikacji rozwiązania konstrukcyjnego, odpowiednie zmiany zostały zaimplementowane w całej flocie. Proces ten został zakończony na przełomie czerwca i lipca 2015 r. W dalszych wyjaśnieniach spółka poinformowała, że obecnie występujące awarie usuwane są w zdecydowanej większości przypadków na bieżąco, tj. podczas wykonywania czynności obsługowych danego składu odbywających się w Warsztatach Utrzymania Technicznego.

W przypadku wystąpienia poważniejszej awarii platformy lub jej uszkodzenia w trakcie obsługi możne dochodzić do konieczności wymiany pewnych specjalistycznych części, co możne przedłużyć proces naprawy ze względu na konieczność ich zakupu. Jak poinformował przewoźnik, zgodnie z kontraktem z producentem składów ED250, awaria platformy dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej nie jest przesłanką do niezwłocznego wycofania pojazdu z eksploatacji.

Niemniej jednak, mimo braku usankcjonowania tego typu rozwiązania, omawiane platformy są pod szczególną uwagą zarówno służb technicznych Alstom jak i PKP Intercity S.A., dlatego każdorazowo przed wyprawieniem pojazdu ich sprawność poddawana jest weryfikacji poprzez wykonywanie próby rozkładania przez wykwalifikowanych pracowników spółki PKP Intercity. W przypadku odnotowania awarii platformy, awaria ta jest niezwłocznie zgłaszana przez kierownika pociągu do służb technicznych Alstom, tak aby usterka została usunięta przy najbliższych czynnościach obsługowych. Nadzór nad wykonaniem naprawy prowadzą służby techniczne PKP Intercity S.A., weryfikując każdorazowo poprawność działania platform.

Spółka PKP Intercity nadmieniła również, że podejmuje dalsze działania w celu wyeliminowania ewentualnych problemów dot. przedmiotowych platform także w obszarze zapewnienia wykwalifikowanej obsługi. Obecnie przygotowywane jest kolejne drużyn konduktorskich w zakresie obsługi tych urządzeń.

Jak wyjaśnia Magdalena Dydyszko – starszy specjalista Wydział Spraw Skargowych i Interwencji Departament Praw Pasażerów w przypadkach zauważenia nieprawidłowości związanych z PKP Intercity można interweniować: Na infolinii pasażerskiej pod numerem 801044080 lub 224604080 (opłata według taryfy operatora) lub mailem pasazer@utk.gov.pl

Ale czy to wystarczy? W opinii publicznej jest co raz więcej niepokojących sygnałów w kwestii PKP Intercity.

Autor

- dziennikarz śledczy Gazety Bałtyckiej, kierownik redakcji ds. rozwoju. Specjalizuje się w tematyce społeczno-prawnej. Archiwista II stopnia (kursy archiwalne w Archiwum Państwowym w Gdańsku), Członek stały Stowarzyszenia Archiwistów Polskich (prawo do prowadzenia badań historycznych), miłośnik Gdyni, członek Towarzystwa Miłośników Gdyni. Hobby – prawo. Jest członkiem Związku Harcerstwa Polskiego.

Dodaj komentarz

XHTML: Można użyć znaczników html: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>Moto Replika