Niezwykła historia w książce "Żydzi w Gdyni" | Gazeta Bałtycka
Opublikowano: 28.09.2017

Niezwykła historia w książce „Żydzi w Gdyni”

Niezwykła historia napisana w książce Agnieszki Wróbel „Żydzi w Gdyni”. Kim jest autorka? Urodziła się 1980 roku w Bydgoszczy. Jest absolwentką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Wydziału Nauk Historycznych w Toruniu. W 2004 roku obroniła pracę magisterską napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Mieczysława Wojciechowskiego. Specjalizuje się w zakresie mniejszości żydowskiej i historii I połowy XX wieku.

W swej książce w przenikliwy sposób prowadzi czytelnika nieznanej dotąd szerokiej publice historii Żydów, którzy przebywali w Gdyni w latach 1926-1939.

Z tej niezwykle publikacji można się dowiedzieć np., że:

  • W roku 1935 na teranie Gdyni przebywało 3723 Żydów.
  • W roku 1937 na teranie Gdyni przebywało 4897 Żydów.
  • W roku 1939 na teranie Gdyni przebywało ich ok. 700 wedle Samuela Drucka.

Warto wspomnieć, że publikacja Agnieszki Wróbel jest wyjątkowa, gdyż jest to jedyna według mojej wiedzy książka podejmująca tematykę obecności społeczności żydowskiej w Gdyni.

Okazuje się, że społeczność ta była niezwykle aktywna np. w zakresie wydawania prasy. Gazety wydawane w Gdyni przez Żydów to np.:

  • Express Ilustrowany.
  • Świt wydawany w języku Polskim.
  • Przegląd Żydowski.
  • Moment.
  • Hejntige Najes.

Autorska podejmuje również temat, jakim jest antysemityzm…

Według autorki, główną osią nastrojów antysemickich była duża handlowo-usługowa, gdyż trzeba tu przypomnieć, że społeczność żydowska było bardzo sprawnym organizmem, konkurencyjnym wobec polskich handlowców.

Autorka w zakończeniu stwierdza „Należy jedynie ubolewać, iż archiwa nie posiadają wielu podstawowych informacji, które mogłyby odtworzyć pełen obraz życia ludności żydowskiej w Gdyni”.

Czy ktoś jeszcze sobie przypomni o tym, że Polska była wielonarodowościowym i wielokulturowy krajem, a przez to była bogatym w różnorodność?

Obecnie książka jest już dostępna w drugim obiegu.

Autor

- dziennikarz śledczy Gazety Bałtyckiej, kierownik redakcji ds. rozwoju. Specjalizuje się w tematyce społeczno-prawnej. Archiwista II stopnia (kursy archiwalne w Archiwum Państwowym w Gdańsku), Członek stały Stowarzyszenia Archiwistów Polskich (prawo do prowadzenia badań historycznych), miłośnik Gdyni, członek Towarzystwa Miłośników Gdyni. Hobby – prawo. Jest członkiem Związku Harcerstwa Polskiego.