Paweł Orłowski w Zarządzie Województwa Pomorskiego | Gazeta Bałtycka
Opublikowano: 12.09.2016

Paweł Orłowski w Zarządzie Województwa Pomorskiego

Podczas dzisiejszej sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego radni podjęli decyzję o powołaniu Pawła Orłowskiego na stanowisko członka Zarządu Województwa Pomorskiego. W tajnym głosowaniu otrzymał on 22 głosów „za”, przy 8 głosach „przeciw”.

orlowski

fot. Facebook

Marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, rekomendując Pawła Orłowskiego do Zarządu Województwa Pomorskiego powiedział: To osoba z dużym doświadczeniem i gotowa na realizację powierzonych nowych zadań, m.in.: ochrony zdrowia i polityki społecznej. Jako Sopotu odpowiadał m.in. za sprawy zdrowia i polityki społecznej, sprawy seniorów, itp. Jako wiceminister rozwoju regionalnego efektywnie zarządzał Europejskim Funduszem Społecznym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, o budżecie w wysokości ponad 11 mld euro, który wspierał, m.in. rynek pracy, integrację społeczną, edukację i ochronę zdrowia. Stworzył wraz z zespołem i brał udział w negocjacjach unijnych Programów Operacyjnych: Wiedza Edukacja Rozwój oraz Cyfrowa 2014-2020, o budżetach w łącznej wysokości ponad 6 mld euro.

orlowski-2– W ostatnich latach dzięki środkom unijnym, budżetowi państwa oraz środkom własnym samorządu regionalnego, nastąpił duży postęp w pomorskiej służbie zdrowia i unowocześnianiu szpitali. Dzięki wielu inwestycjom sukcesywnie zwiększa się dostępność do lepszej jakości świadczeń zdrowotnych. Towarzyszy temu poprawa jakości zarządzania placówkami służby zdrowia i bardziej efektywne wykorzystywanie na rzecz pacjenta pozyskanych pieniędzy, także tych ze źródeł europejskich – mówił przed głosowaniem Paweł Orłowski. – Dlatego, aby zapewnić kompleksową dostępność do  świadczeń zdrowotnych o jak najwyższej jakości chcę kontynuować już rozpoczęte działania samorządu dotyczące kolejnych niezbędnych inwestycji, współfinansowanych przez fundusze unijne. Są to przede wszystkim projekty z zakresu regionalnego systemu ratownictwa medycznego: w Gdańsku, Gdyni i w Wejherowie. Czeka nas także budowa nowych bloków operacyjnych i unowocześnianie aparatury.

– Również polityka społeczna niesie wiele wyzwań. Sytuacja demograficzna na Pomorzu, na tle innych regionów jest dobra, ale już teraz wiemy, że również nas dotknie systematyczny spadek liczby Pomorzan w perspektywie nadchodzących lat i wyzwania związane ze starzeniem się społeczeństwa. Dlatego musimy przeciwdziałać i łagodzić negatywne konsekwencje przemian społeczno-demograficznych m.in. poprzez rozwijanie systemu wsparcia seniorów i inwestycje w srebrną i białą gospodarkę. Musimy także wzmacniać rodziny, wyrównywać szanse osób niepełnosprawnych, a także wspierać rozwój ekonomii społecznej, jako częściowej alternatywy dla mechanizmów rynkowych – powiedział Paweł Orłowski.

W swoim wystąpieniu Paweł Orłowski dodał: Jednocześnie chcę postawić bardzo silny priorytet na jakość usług zdrowotnych i rozwijać usługi lecznicze z zakresu chorób cywilizacyjnych: nowotworowych, układu sercowo-naczyniowego, diabetologicznych, a także chorób wieku podeszłego i zaburzeń psychicznych. Będę się również koncentrował na działaniach związanych z profilaktyką  i programami zdrowotnymi – wciąż, bowiem wiele osób zgłasza się do systemu zdrowia w stanie zaawansowanego stadium choroby. Tymczasem nowoczesny i efektywny ekonomicznie model systemu opieki zdrowotnej powinien opierać się na intensywnych i długofalowych działaniach  profilaktycznych, które Pomorzanom przez wiele długich lat pozwolą zachować zdrowie. W przyszłym roku czeka nas nowe kontraktowanie podmiotów leczniczych. Wspólnie z zarządami szpitali musimy dobrze się do niego przygotować. Pomorski system zdrowia w dużej mierze uzależniony jest od uregulowań centralnych – tak organizacyjnych, jak i finansowych. Nie będziemy jednak mogli zapewnić rozwoju i optymalnej jakości świadczeń zdrowotnych bez dobrej współpracy i dialogu z organami administracji rządowej, Wojewodą, NFZ, czy też przedstawicielami lekarzy i środowiska pielęgniarskiego. Chcę by nasze szpitale i pozostałe jednostki oferowały coraz lepsze świadczenia zdrowotne o wysokiej jakości, prowadząc tym samym do wzrostu bezpieczeństwa i zadowolenia pacjentów.  Inwestycje w aparaturę medyczną i innowacyjne technologie, nowe bloki, inwestycje w kadrę medyczną, realizacja takich projektów jak E-zdrowie, zmiany w zarządzaniu w służbie zdrowia i stymulowanie srebrnej gospodarki nie stanowią celu samego w sobie. W ich centrum jest zawsze obywatel, jego zdrowie i bezpieczeństwo zdrowotne – podkreślił wicemarszałek Paweł Orłowski.

Paweł Orłowski ma 40 lat, jest mieszkańcem Sopotu. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Sopotu w latach 2006-2010, RP w latach 2010-2011, wiceminister w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego/Infrastruktury i Rozwoju w latach 2011-2015, Wiceprezes Zarządu Pomorskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. od 2016. Odznaczony Honorową Odznaką za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego (2015), Medalem Honorowym Związku Miast Polskich (2014), Komandorią z Gwiazdą Królewskiego Norweskiego Orderu Zasługi (Norwegia, 2012). W Zarządzie Województwa Pomorskiego będzie odpowiadał za sprawy z zakresu ochrony zdrowia oraz polityki społecznej.

źródło: UMWP

Autor

- Gazeta Bałtycka

Dodaj komentarz

XHTML: Można użyć znaczników html: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>Moto Replika