Będzie dyskryminacja? Minister wbrew polskiej Konstytucji! | Gazeta Bałtycka
Opublikowano: 12.06.2021

Będzie dyskryminacja? Minister wbrew polskiej Konstytucji!

zdrowia przedstawił kolejne etapy tzw. odmrażania gospodarki i łagodzenia obostrzeń covidowych. Jednocześnie publicznie ogłosił, że Polacy będą podzieleni na co najmniej dwie kategorie – zaszczepionych i niezaszczepionych, co więcej – ta druga grupa ma podlegać oczywistej dyskryminacji. Czy słowa ministra staną się prawem i w efekcie będziemy świadkami pogwałcenia Konstytucji?

fot. Wikipedia

Adam Niedzielski omawiając kolejne kroki na drodze przywracania tzw. normalności, wspominał o zwiększonych limitach osób mogących uczęszczać do kin, kościołów, chodzić na koncerty czy też korzystać z usług hotelowych. Za każdym razem wskazując maksymalną dopuszczalną liczbę osób mogących przebywać w danej przestrzeni zaznaczał, że: „do limitu nie będą wliczane osoby zaszczepione”.

Aktualnie oznacza to „jedynie” gigantyczną kompromitację tego urzędnika, który publicznie głosi tezy sprzeczne z Konstytucją. Natomiast jeśli pojawi się dokument (np. rozporządzenie), który będzie wypowiedzianą zasadę opisywał i lokował w przestrzeni prawnej – będzie to oznaczało, że mamy kolejnego kandydata do postawienia przed Trybunałem Stanu i jednocześnie otwartą drogę dla prawników, którzy w imieniu swoich klientów będą mogli pozywać ministra jako urzędnika, a także jako osobę fizyczną oraz oczywiście państwo polskie i uzyskiwać pewnie spore odszkodowania.

Mamy wszak do czynienia z ewidentną dyskryminacją (w tym wypadku) osób niezaszczepionych.

A oto art. 32 Konstytucji RP:

  1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają do równego traktowania przez władze publiczne.
  2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

Encyklopedia PWN:

dyskryminacja [łac., ‘rozróżnienie’], ograniczenie lub pozbawienie równych praw społecznych, politycznych, ekonomicznych pewnych grup lub całych większych zbiorowości danego społeczeństwa;

prześladowanie ze względu na przynależność rasową, etniczną, wyznaniową i inne czynniki społeczne, np. związane z pochodzeniem społecznym lub płcią; szczególną formą dyskryminacji jest segregacja i apartheid; w swoich ostatecznych konsekwencjach dyskryminacja prowadziła niejednokrotnie do eksterminacji i ludobójstwa; najogólniejsze zasady antydyskryminacyjne sformułowano w Deklaracji praw człowieka (1948); w wielu krajach jest stosowana obecnie polityka, nazywana czasem dyskryminacją pozytywną, polegająca na stwarzaniu rozmaitych ułatwień dla członków grup, które wcześniej podlegały dyskryminacji (np. Murzyni w USA, niedotykalni w Indiach).

(https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/dyskryminacja;3895502.html)

Autor

- dr n. hum., publicysta i komentator. Twórca niezależnych mediów. Autor analiz dotyczących PR, języka polityki i marketingu politycznego.Twitter: @MichalLangeMoto Replika