Bezwzględne więzienie za złamanie Konstytucji! | Gazeta Bałtycka
Opublikowano: 29.05.2022

Bezwzględne więzienie za złamanie Konstytucji!

Od kilku tygodni różne środowiska związane z tak zwanymi elitami politycznymi mówią o potrzebie dokonania zmian w Konstytucji Rzeczpospolitej. Potrzebę tę wywołała pandemia, teraz „specjalna operacja militarna” (czytaj – wojna) prowadzona przez Rosję na Ukrainie.

Prawdopodobnie prawdziwe przyczyny rozpoczynania kolejnej medialnej akcji propagandowej są nieco inne i związane przede wszystkim z tym, że agresji Rosji możliwe jest wspólne (PiS – PO) przeforsowanie nowych zapisów mających bardziej zniewolić społeczeństwo.

Osobiście nie jestem przekonany, że obecna Konstytucja jest tak skandalicznie zła. Pewnie niektóre zapisy powinny zostać uszczegółowione, jak na przykład ten, który niejednoznacznie sytuuje Prezydenta Rzeczpospolitej i Ministra Obrony Narodowej w zakresie nadzoru nad siłami zbrojnymi czy powoływania w czasie wojny Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych.

Znacznie bardziej niebezpieczne dla Polski jest ewidentne łamanie zapisów Konstytucji przez władze Rzeczpospolitej. Przykłady można mnożyć. Od wprowadzania cenzury prewencyjnej, poprzez nadużywanie aparatu Państwa do celów politycznych aż do wprowadzania nowych podatków pod nazwą opłat.

Ale skoro już mowa o zmianach Konstytucji, dobrze by było, aby Rzeczpospolitej Polskiej zawierała nowe, niżej wskazane zapisy:

  1. Złamanie Konstytucji podlega karze bezwzględnego więzienia na okres od 3 lat do kary najwyższej. Wymiar kary za złamanie Konstytucji określa sąd.
  2. Każdy obywatel ma prawo wnieść do sądu skargę, w której wskaże kto i w jakim zakresie Konstytucję złamał. Sąd ostatecznie rozstrzyga, czy skarga jest zasadna. Jeśli tak, to sąd, w imieniu Narodu – oskarża winnego złamania Konstytucji.
  3. Każdy obywatel, który nie został przez sąd pozbawiony praw publicznych, ma prawo zgłosić swoją kandydaturę w wyborach. Zgłoszenie kandydatury może wymagać wniesienia kaucji, której wysokość nie może być wyższa niż: 2000,- zł w wyborach gminnych, 5000,- zł w wyborach szczebla powiatowego, 10 000,- zł w wyborach szczebla wojewódzkiego i 15 000,- zł w wyborach ogólnopolskich. Kaucja jest zwracana w przypadku, gdy kandydat otrzymał co najmniej: 10 głosów w wyborach szczebla gminnego, 25 głosów w wyborach szczebla powiatowego, 50 głosów w wyborach szczebla wojewódzkiego i 200 głosów w wyborach ogólnopolskich.
  4. Żaden obywatel Rzeczpospolitej znajdujący się na obszarze kraju bądź w placówce (obiekcie) mającej status obszaru Rzeczpospolitej (placówka dyplomatyczna, statek, samolot i t.p.) nie może być wydany, pod żadnym pozorem, innemu krajowi. Obywatel Rzeczpospolitej znajdujący się na obszarze kraju bądź w placówce (obiekcie) mającej status obszaru Rzeczpospolitej (placówka dyplomatyczna, statek, samolot i t.p.) może być sądzony jedynie przez Sąd Rzeczpospolitej i tylko w sytuacji, gdy zarzucany mu czyn jest przestępstwem określonym w Polskim prawie.
  5. Niedopuszczalne jest łączenie jakichkolwiek funkcji pełnionych w ramach władz: ustawodawczej, wykonawczej, sądowniczej.

Powyższe zapisy pozwolą Czytelnikom uzmysłowić sobie, że zmiany w Konstytucji są wskazane, a nawet – konieczne. Zapewne jednak zadbają o to, by żaden z proponowanych zapisów w Konstytucji miejsca nie znalazł. Z drugiej strony dobrze jest pamiętać, że Konstytucja nie jest ustawą, która powinna być zmieniana dwa kilka razy w czasie każdej kadencji Sejmu, jak na przykład ustawa o podatku od towarów i usług. A można odnieść wrażenie, że chyba w tym kierunku zmierzamy.

Autor

- publicysta, komentator i felietonista.

Dodaj komentarz

XHTML: Można użyć znaczników html: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>