Cza amantadyna leczy COVID-19? | Gazeta Bałtycka
Opublikowano: 15.02.2022

Cza amantadyna leczy COVID-19?

Czy amantadyna jest skutecznym lekiem na COVID-19? W tej sprawie pojawiły się najnowsze polskie badania, nad którymi nie sposób przejść obojętnie. Do jakich wniosków doszła Agencja Badań Medycznych, które badania przeprowadziła?

Agencja Badań Medycznych ukończyła pierwsze oficjalne badanie nad amantadyną. Na jego podstawie dowiadujemy się, że „amantadyna nie ma wpływu na przebieg u umiarkowanie i ciężko chorych”. Badanie leku zostało przeprowadzone na grupie 149 chorych, z których 78 otrzymało amantadynę, a 71 placebo. Wszyscy uczestnicy badania byli umiarkowanie lub ciężko chorzy na COVID-19 i byli leczeni w warunkach szpitalnych. W związku z uzyskanymi wynikami – oficjalnie planuje się zakończyć jakąkolwiek dyskusję na temat leczenia nią w szpitalach.

I w tym miejscu spróbujmy przeanalizować to, czego dokonała Agencja Badań Medycznych. Otóż zbadała wpływ amantadyny na umiarkowany i ciężki przebieg COVID-19, czyli na coś, na co lek z zasady nie może mieć wpływu! Na tej podstawie sformułowano oczywiste, znane wcześniej wnioski i „odkryto” że amantadyna nie ma zastosowania wówczas, gdy choroba jest już w zaawansowanym stadium, lek nie ma wpływu na stan zdrowia pacjentów poważnie chorych, leczonych już w warunkach szpitalnych. Tyle tylko, że – jak już wspomniano – wiedza na ten temat jest powszechna. Powstaje więc pytanie, w jakim celu badać oczywistość?

Poprawnie sformułowane pytanie badawcze, na które powinna odpowiedzieć Agencja Badań Medycznych, brzmi: „Czy amantadyna stosowana w początkowej fazie jest skutecznym lekiem hamującym replikację wirusa?”. Wokół tego zagadnienia należało się skoncentrować, aby przedstawić rzetelne i przydatne naukowe wnioski.

Wiele wskazuje na to, że badaczom celowo nie zależało na tym, aby nie sformułować wnioski, które mogłyby być przydatne w procesie leczenia COVID-19. Prawdopodobnie chodzi o to, aby stworzyć przestrzeń dla innych, znacznie droższych od amantadyny leków (np. Remdesivir, Molnupiravir) których ceny dochodzi do 400 dolarów za kurację, podczas gdy cena amantadyny nie przekracza 100 zł, ponieważ nie jest ona już objęta ochroną patentową.

Czytaj dalej…

Autor

- dziennikarz Gazety Bałtyckiej.Moto Replika