Drastyczny spadek frekwencji w pociągach. "Nawet 90 proc. mniej podróżnych" | Gazeta Bałtycka
Opublikowano: 9.11.2020

Drastyczny spadek frekwencji w pociągach. „Nawet 90 proc. mniej podróżnych”

– W okresie kwarantanny wiele połączeń zostało zawieszonych lub skróconych, a spadek frekwencji w pociągach sięgał nawet 93% – ujawnia Katarzyna Grzduk, rzecznik prasowy PKP Intercity.

Jakie straty finansowe notuje PKP Intercity w związku z epidemią?
Wyniki finansowe spółki są w dużym stopniu zależne od zapotrzebowania na podróżowanie. Przypominamy, że w okresie kwarantanny wiele połączeń zostało zawieszonych lub skróconych, a spadek frekwencji w pociągach sięgał nawet 93% (kwiecień). Z każdym kolejnym tygodniem od rozpoczęcia procesu odmrażania gospodarki i życia społecznego liczba pasażerów wybierających pociągi PKP Intercity rosła. Jednak wraz z wprowadzeniem w ostatnim czasie restrykcji, zakazów i nakazów odnotowujemy zmniejszone zainteresowanie podróżami. Szczegółowe wyniki finansowe za dany rok zawierane są w sprawozdaniach rocznych Zarządu Spółki prezentowanych w pierwszej połowie następnego roku.

Czy podróżowanie PKP Intercity w czasie epidemii jest bezpieczne?
PKP Intercity cały czas funkcjonuje w reżimie sanitarnym, dążącym do zapewnienia bezpieczeństwa podróżnym i pracownikom spółki. Każdy skład przewoźnika jest dezynfekowany i czyszczony po zakończeniu przejazdu. Od marca do września 2020 wykonano ponad 225 tysięcy dezynfekcji.

Kierownicy pociągów i konduktorzy są wyposażeni w środki ochrony indywidualnej i utrzymania higieny osobistej – maseczki i rękawiczki ochronne oraz żele do mycia i dezynfekcji rąk. Ich kontakt z podróżnymi podczas kontroli biletów odbywa się z zachowaniem bezpiecznego dystansu dzięki wykorzystaniu nowoczesnych terminali zbliżeniowych. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo – swoje oraz współpasażerów – drużyny konduktorskie w komunikatach wygłaszanych na pokładach pociągów oraz podczas kontroli biletów przypominają o konieczności wypełniania tego obowiązku przez pasażerów podczas trwania całej podróży.

Przewoźnik działa w oparciu o decyzje organów państwowych, które prowadzą i nadzorują działania związane z postępowaniem w trakcie pandemii oraz w ścisłej współpracy z nimi. Ponadto spółka pozostaje w stałym kontakcie z GIS, a także z właściwymi terytorialnie PSSE na terenie kraju. Warto wskazać, że do tej pory nie odnotowano przypadku, w którym zakażenie byłoby następstwem takiej podróży.

Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem Rady Ministrów z 16 października br. obecnie w pociągach PKP Intercity zajętych może być jednocześnie co najwyżej 50 proc. miejsc siedzących. Jednocześnie mogą zajmować dowolne miejsca w obrębie posiadanej klasy wagonu z zachowaniem dystansu od pozostałych podróżnych, bez względu na miejsce wskazane na zakupionym bilecie. W trosce o bezpieczeństwo podróży, nadal konieczny jest ścisły nadzór nad poziomem zajętości miejsc nie tylko w poszczególnych relacjach, ale także na każdym odcinku podróży. Dlatego też cały czas zastosowanie ma wprowadzona w czerwcu obowiązkowa rezerwacja miejsc we wszystkich kategoriach pociągów. PKP Intercity stale obserwuje frekwencję we wszystkich swoich pociągach. Widząc zwiększone zainteresowanie połączeniami, w miarę możliwości podejmuje decyzje o wzmocnieniu ich dodatkowymi wagonami oraz dostosowaniu składów do bieżącego obłożenia w pociągach nie dopuszczając do przekroczenia limitu zajętości 50 proc. miejsc.

Jakie inwestycje i jakie remonty planuje spółka PKP Intercity w 2020-2021 roku?
W ramach realizowanej strategii taborowej – wartej 7 mld zł – pn. PKP Intercity – Kolej Dużych Inwestycji dotychczas Spółka zakontraktowała inwestycje na kwotę ponad 4,5 mld zł brutto. Spośród planowanych 700 wagonów do modernizacji Spółka podpisała umowy na wykonanie prac na blisko 420 wagonach, spośród których zostało już odebrane 297 pojazdów. Trwają także postępowania przetargowe na modernizację blisko 270 wagonów. Ponadto w bieżącym roku zostanie ogłoszone postępowanie na wykonanie naprawy piątego poziomu z modernizacją 15 wagonów pasażerskich z przedziałem bagażowym. Rozwój parku taborowego to także inwestycje w lokomotywy. Spółka zakontraktowała modernizację blisko 190 lokomotyw z 198 planowanych w strategii w tym zawarty został kontrakt z OLKOL Sp. z o.o. na modernizację zwiększająca prędkość do 160 km/h 20 lokomotyw elektrycznych serii /EP07, a do końca bieżącego roku PKP Intercity planuje ogłosić postępowanie przetargowe na zabudowę urządzeń pokładowych systemu ERTMS/ETCS w lokomotywach elektrycznych EU-44 (10 szt.). Przewoźnik inwestuje także w nowe elektrowozy. Dotychczas zostało odebranych 26 z 30 lokomotyw EU160 Griffin oraz trwa m.in. postępowanie przetargowe na zakup 10 (z prawem opcji na kolejne 5 pojazdów) lokomotyw elektrycznych wielosystemowych o prędkości maksymalnej 200 km/h. Pod koniec lipca PKP Intercity ogłosiło dialog techniczny na dostawę 7-wagonowych składów piętrowych typu push-pull wraz z lokomotywami wielosystemowymi, do którego zgłosiło się 9 producentów. Kolejnym etapem będą spotkania z potencjalnymi wykonawcami, na których zostaną omówione produkty z portfolio każdego z producentów, w tym parametry techniczne oferowanych pojazdów. Finalnie zaś do końca roku Spółka planuje ogłosić postępowanie przetargowe na zakup pojazdów push-pull. PKP Intercity jest także obecnie na etapie wyboru wykonawcy i zawarcia umowy na modernizację 125 wagonów osobowych oraz przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania. 16 października ogłoszono wyniki tego postępowania, najkorzystniejszą ofertę w przetargu złożyło konsorcjum PESA Bydgoszcz SA i ZNTK Mińsk Mazowiecki. Wartość kontraktu wyniesie ponad 540 mln zł brutto.

Czy w 2021 roku planujecie Państwo podwyżkę cen biletów?
W tej chwili PKP Intercity nie planuje podwyżek cen biletów.

Czy spółka PKP Intercity zwiększy częstotliwość połączeń?
O rocznych rozkładach jazdy pociągów i ich korektach, a więc o wprowadzanych zmianach, informujemy w okresach bezpośrednio poprzedzających ich wprowadzenie w życie.

Jaki jest obecnie stan infrastruktury spółki PKP Intercity?
W ramach konsekwentnie realizowanego największego programu inwestycyjnego w historii PKP Intercity, tj. wartego 7 mld zł programu „PKP Intercity – Kolej Dużych Inwestycji” prowadzone są także inwestycje infrastrukturalne, obejmujące przebudowę 16 bocznic kolejowych w całej Polsce. Nowoczesne zaplecza techniczne to redukcja negatywnego wpływu na otoczenie poprzez mniejszą emisję spalin, hałasu i substancji szkodliwych. Ponadto, PKP Intercity planuje do pokrycia częściowego zapotrzebowania na energię elektryczną wykorzystać na swoich stacjach postojowych odnawialne źródła energii w postaci paneli fotowoltaicznych. Plan inwestycji infrastrukturalnych PKP Intercity do 2023 roku uwzględnia inwestycje warte ponad 715,5 mln złotych.

Z końcem września br. PKP Intercity zawarło umowę na zaprojektowanie i zbudowanie myjni automatycznej wraz z urządzeniami i towarzyszącą infrastrukturą na terenie bocznicy kolejowej PKP Intercity we Wrocławiu. W sierpniu zeszłego roku PKP Intercity zakończyło modernizację bocznicy kolejowej w Kołobrzegu. Dzięki wartej ponad 10 mln zł inwestycji przewoźnik podniósł poziom utrzymania taboru, co zapewnia wysoki standard podróży dla pasażerów jeżdżących z i do Kołobrzegu. W ubiegłym roku ruszył pierwszy etap inwestycji, dzięki której na bocznicy Warszawa-Grochów uruchomiona zostanie całoroczna myjnia automatyczna spełniająca najwyższe ekologiczne. Wartość umowy wynosi 7,4 mln zł.

Czy PKP Intercity w 2021 roku skorzysta z środków UE w celu zakupu nowego taboru?
PKP Intercity realizuje dwa projekty dofinansowywane ze środków unijnych: „Kolej na dobre połączenia – unowocześnienie wagonów i lokomotyw dla PKP Intercity S.A.” [POIS.05.01.00-00-0022/17-00] oraz „Przyspieszamy komfortowo – unowocześnienie wagonów i zakup lokomotyw dla PKP Intercity S.A.” [POIS.05.01.00-00-0023/17-00]. Są one współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Łącznie ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 PKP Intercity pozyskało 653 730 052,05 zł dotacji. Pozyskane środki inwestowane są w unowocześnienie taboru przewoźnika i modernizacje stacji postojowych.

Rozmawiał: Bronisław Waśniewski-Ciechorski

Autor

- Zastępca Redaktora Naczelnego Gazety Bałtyckiej, dziennikarz śledczy. Specjalizuje się w tematyce społeczno-prawnej. Archiwista II stopnia (kursy archiwalne w Archiwum Państwowym w Gdańsku), Członek stały Stowarzyszenia Archiwistów Polskich (prawo do prowadzenia badań historycznych), miłośnik Gdyni, członek Towarzystwa Miłośników Gdyni. Hobby – prawo. Jest członkiem Związku Harcerstwa Polskiego.Moto Replika