Jak się żyje w Polsce? Pracujemy więcej, zarabiamy mniej, ale jesteśmy bardziej zadowoleni | Gazeta Bałtycka
Opublikowano: 6.11.2013

Jak się żyje w Polsce? Pracujemy więcej, zarabiamy mniej, ale jesteśmy bardziej zadowoleni

Według badań przeprowadzonych przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), której celem jest wspieranie państw członkowskich w osiągnięciu jak najwyższego poziomu wzrostu gospodarczego i stopy życiowej obywateli, Polska ma umiarkowanie dobre wskaźniki, gdy chodzi o ogólną ocenę dobrobytu i zajmuje miejsce wyższe niż średnie w niektórych obszarach dotyczących badania Lepsza Strona Życia.

lista_panstw

Pieniądze, za które szczęścia nie można kupić szczęścia , są jednak ważnym środkiem do osiągnięcia wyższego poziomu życia. W Polsce przeciętne gospodarstwo domowe osiąga netto dochód 15 371 dolarów amerykańskich rocznie, jest on niższy niż średnia OECD, która wynosi 23 047 dolarów rocznie. Ale jest też większa dysproporcja między najbogatszymi i najbiedniejszymi – ponieważ 20 % pracujących zarabia prawie pięć razy więcej niż Polak z najniższą pensją.

Jeśli chodzi o zatrudnienie, to około 60% osób w wieku od 15 do 64 lat, ma Polsce płatną pracę, jest to jednak mniejszy wskaźnik niż średnia OECD, która wynosi 66%. Z tej liczby pracujących 66 % stanowią mężczyźni, podczas gdy kobiet 53 %. Ludzie w Polsce pracują średnio 1 937 godzin rocznie, więcej niż wynosi średnia OECD – 1 776 godzin. Około 7 % pracowników pracuje ponadwymiarowe godziny, nieco mniej niż średnia OECD, która jest na poziomie 9%, w liczbie tej z 11 % mężczyzn pracuje bardzo długie godziny, w porównaniu z zaledwie 3 % w przypadku kobiet .

Istotnym warunkiem znalezienia pracy jest dobre wykształcenie. W Polsce 89% osób dorosłych w wieku 25-64 lat ukończyło szkołę średnią i później wyższą, co jest wyższym wskaźnikiem od średniej OECD -74 %. Dotyczy to również kobiet i mężczyzn. Pod względem jakości systemu edukacyjnego, przeciętny polski uczeń zdobył 501 punktów, biorąc pod uwagę umiejętność czytania , matematyki i nauk przyrodniczych w programie OECD dla Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów ( PISA), a więc więcej niż średnia OECD, która wynosiła 497. Średnio w Polsce dziewczyny uczą się lepiej niż chłopcy, zdobywając 18 punktów więcej niż średnia OECD – 9 punktów .

Biorąc pod uwagę kryteria zdrowotne można stwierdzić, że średnia oczekiwana długość życia w chwili urodzenia w Polsce wynosi 77 lat, a więc o trzy lata poniżej średniej OECD – 80 lat. Średnia długość życia kobiet wynosi 81 lat , w porównaniu z 73 dla mężczyzn. Poziom zanieczyszczenia atmosfery PM10 w Polsce – to 34 mikrogramy na metr sześcienny, znacznie wyżej od średniej OECD -21 mikrogramów na metr sześcienny. Jakość wód w Polsce jest również poniżej średniej OECD: 79% Polaków twierdzi, że są zadowoleni z jakości ich wód , podczas gdy w badaniach średniej OECD 84%.

Generalnie Polacy są bardziej zadowoleni z życia, tak twierdzi 83 % społeczeństwa, mówiąc, że ma więcej pozytywnych doświadczeń (poczucia dobrego odpoczynku, dumy z realizacji marzeń , odczuwania przyjemności, itp.) niż negatywnych (takich jak ból , niepokój , smutek , nuda , itp.) w odróżnieniu od średniej OECD wynoszącej 80 %.

Źródło: OECD Best Life
Opracował: Zenon Lica

Autor

- Gazeta Bałtycka

Dodaj komentarz

XHTML: Można użyć znaczników html: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>Moto Replika