Katarzyna Gruszecka-Spychała: Jak najlepiej pracować na rzecz Gdyni | Gazeta Bałtycka
Opublikowano: 4.02.2019

Katarzyna Gruszecka-Spychała: Jak najlepiej pracować na rzecz Gdyni

Katarzyna Gruszecka-Spychała – Wiceprezydent Miasta Gdyni w wywiadzie dla Gazety Bałtyckiej o mieście a także o rozwój komunikacji miejskiej.

10. lutego 2019 roku Gdynia będzie obchodzić 93 urodziny, warto więc zapytać o to, jak Gdynia będzie się rozwijać. Zatem jakie są plany rozwoju Gdyni?

Kierunki rozwoju i cele strategiczne zawarte są w dokumencie „Strategia Rozwoju miasta Gdyni 2030”. Przygotowany on został z udziałem mieszkańców i zatwierdzony przez radnych 26 kwietnia 2017 roku. W całości dostępny jest na stronie gdynia.pl w zakładce „Dla mieszkańców” (https://www.gdynia.pl/mieszkaniec/strategia-rozwoju-gdyni-2030,6477/folder-strategia-rozwoju-miasta-gdyni-2030-zapraszamy-do-lektury,496125)

Gdynia będzie się rozwijać i rozbudowywać. Jak według Pani połączyć rozbudowywanie się naszego miasta z zachowaniem morskiego charakteru Gdyni?

Branża morska jest najważniejszym sektorem rozwoju miasta i nic tego zmienić nie może. To budowie portu miasto zawdzięcza swoje istnienie i Gdynia o tym nie zapomina. Czy to wspierając budowę nowych technologii, czy organizując wydarzenia kulturalne lub sportowe, czy planując nowe przestrzenie w mieście – zawsze patrzymy w stronę morza. Kontynuujemy politykę założycieli miasta, wybitnych umysłów, jakie pracowały tu i tworzyły na początku ubiegłego wieku. Staramy się stać przodem do morza, a za plecami – jako oparcie – mieć najnowsze zdobycze techniki.

Na jakim obecnie etapie jest budowa Międzytorza?

Dla obszaru Międzytorza uchwalony został już plan zagospodarowania przestrzennego. Ma tu powstać zabudowa mieszkaniowa połączona z szerokim wachlarzem usług śródmiejskich. W sąsiedztwie dworca PKP przewidywana jest lokalizacja zespołu handlowo–usługowego wraz z dużym parkingiem, który będzie stanowił część węzła integracyjnego projektowanego w rejonie dworca. Inwestycję na tym terenie planuje Semeko Grupa Inwestycyjna SA we współpracy ze spółką Xcity Investment należącą do grupy PKP SA. Zakończenie inwestycji inwestor planuje na 2026 rok.

Jak budowa Międzytorza zmieni Gdynię?

Budowa Morskiego Śródmieścia Gdyni, którego częścią jest teren umownie nazywany Międzytorzem to jeden z najważniejszych i najbardziej prestiżowych celów jakie obecnie realizuje miasto. To ogromny powód do dumy, że możemy uczestniczyć w powstawaniu nowej dzielnicy. Taki moment zdarza się tylko kilka razy w historii miasta. Możemy śledzić powstawanie nie tylko nowych budynków, ale zabudowy całych kwartałów ulic. Uznane pracownie architektoniczne stworzyły projekty, które w niczym nie odbiegają od tych realizowanych obecnie na świecie.

Czy będzie mieć wpływ na inne dzielnice Gdyni?

Wszyscy zyskamy nowy teren do spacerów, wypoczynku, relaksu, ale także rozrywki, zabawy i biznesu. Jestem przekonana, że mieszkańcy i turyści pokochają to miejsce, które stopi się z obecnym centrum Gdyni. Bo miasto to przede wszystkim jego mieszkańcy i poszczególne jego tereny rozwijają się tylko wtedy, kiedy mieszkańcy chcą tam przebywać, inwestować i pracować.

Jaki wpływ na gospodarkę Gdyni będzie miało Międzytorze?

Śródmieście Morskie, w tym także to obszar terenów postindustrialnych poddawany obecnie procesowi rewitalizacji. Jest to jeden z głównych celów strategicznych miasta, które chce zapewnić wszechstronny i harmonijny rozwój tych terenów, przywracając im funkcje miejskie. Efektem wspólnych działań, zarówno miasta, jak i inwestorów biznesowych, będzie powstanie nowoczesnej i prestiżowej dzielnicy Gdyni łączącej funkcje mieszkalne, biznesowe i usługowe.

Jak będzie wyglądać śródmieście morskie Gdyni?

Sea City będzie nowoczesną dzielnicą Gdyni, w której zlokalizowane zostaną funkcje mieszkaniowe, usługowe oraz biznesowe. Mieszkańcy zyskają miejsce do spacerów i wypoczynku, a turyści doskonałe plenery widokowe oferujące również strefę kulturalno-rozrywkową.

Czy dzięki rozbudowie Gdyni miasto uzyska naturalną starówkę?

Gdynia ma naturalną „starówkę”. To obszar Pomnika Historii, który obejmuje historyczne Śródmieście Gdyni, uznawane za perłę modernizmu.

Jaka byłaby rola Starówki?

Podobna jak w innych miastach, to centrum historyczne, chętnie odwiedzane przez turystów, podkreślające tożsamość miasta.

Na jakim etapie jest obecnie budowa na obszarze dawnego Dalmoru?

Obecnie Polski Holding rozpoczął poszukiwania generalnego wykonawcy kompleksu biurowego Marina Office, który powstanie przy ulicy Hryniewickiego 10 w Gdyni. Nowoczesny kompleks biurowy stanie w sąsiedztwie Zatoki Gdańskiej z widokiem na Skwer Kościuszki, obok flagowej inwestycji Grupy Kapitałowej PHN – Yacht Park. Tu prace już trwają. Powstaje 6 budynków mieszkalnych i marina na 120 jachtów. Całość ma być gotowa w przyszłym roku.

Czy rybacy będą mieć swój port w Gdyni?

Rybacy w Gdyni mają obecnie trzy nowoczesne przystanie i w pełni zaspokaja to potrzeby w tej dziedzinie.

Jak Gdynia będzie wyglądała w 2030 roku?

Możemy jedynie mówić o tym jak chcielibyśmy, żeby wyglądała i dążyć do tego. Nasze cele opisane są bardzo wyraźnie we wspomnianej już „Strategii Rozwoju Miasta Gdyni 2030”.

Czy Gdynia ma obecnie inwestycję na miarę Portu 1926 roku?

Tak. To budowa Śródmieścia Morskiego Gdyni.

Sercem każdego miasta jest jego sprawna komunikacja. Czy jest Pani za modelem komunikacji od punktu A do punktu B, czy raczej jest Pani bliższy model, który jest oparty na częstotliwości z koniecznością przesiadkową?

Od lat staramy się zapewnić na najistotniejszych trasach połączenia bezpośrednie i nie są planowane w tym zakresie zmiany.

Jakie zalety i wady z punktu widzenia mieszkańców mają te dwa modele komunikacji?

Wysoka częstotliwość przy mniejszej liczbie linii oznacza wyższą punktualność i niższe koszty obsługi komunikacyjnej, natomiast model połączeń bezpośrednich niweluje uciążliwość przesiadania się, ale jest też znacznie droższy.

Czy jest możliwość połączenia tych dwóch modeli?

Tak, w warunkach możliwości zapewnienia wysokiej punktualności kursowania pojazdów komunikacji miejskiej, czyli np. przy długich ciągach buspasów, obejmujących całe trasy poszczególnych linii. Wówczas kilka linii o relatywnie niskich częstotliwościach, wzajemnie skoordynowanych rozkładowo, zapewnia wysoką częstotliwość kursów na wspólnie obsługiwanych trasach lub relacjach.

Nie ukrywam, że jestem za modelem komunikacji od punktu A do punktu B. Jak Pani by mnie przekonała do modelu, który jest oparty na częstotliwości z koniecznością przesiadkową?

Nie chcę Pana przekonywać, oba rozwiązania mają plusy i minusy, choć w przypadku Gdyni korzystniejsze są rozwiązania z koniecznością przesiadania się

Czy władzę miasta planują likwidację linii R i S lub zmianę ich funkcjonowania?   

Nie ma obecnie takich planów.

Jakie dokładnie są plany miasta dotyczące zmian komunikacji miejskiej?

Racjonalne planowanie oferty przewozowej, w możliwie jak największym stopniu spełniające oczekiwania pasażerów, czyli najważniejsze przewozowe wyrażane przez mieszkańców w reprezentatywnych badaniach marketingowych, prowadzonych w gospodarstwach domowych. Dopóki w tych badaniach postulat bezpośredniości będzie miał wysoką rangę, zmiany systemowe nie będą planowane.

Czy będą szerokie konsultacje społeczne przed wprowadzeniem zmian w komunikacji miejskiej?

Nie są obecnie planowane żadne zmiany w tak dużym zakresie, aby niezbędne były szerokie konsultacje. Zmiany doraźne są konsultowane z zainteresowanymi – np. przy planowanych przesunięciach kursów o kilka minut ich użytkownicy są pytani o stosunek do takiego rozwiązania. Taka praktyka będzie kontynuowana.

Czy jest możliwość zorganizowania referendum w Gdyni w sprawie zmian w komunikacji miejskiej?

Referendum jest formą głosowania co do zasady o znaczeniu powszechnym. Referendum lokalne może zostać przeprowadzone na obszarze gminy, powiatu bądź województwa – ale wyłącznie w sprawie samoopodatkowania się mieszkańców bądź wcześniejszego odwołania organu stanowiącego (rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa), bądź organu wykonawczego gminy (wójtów, burmistrzów, prezydentów miast). Referendum lokalne może odbyć się z inicjatywy organu stanowiącego lub na wniosek mieszkańców uprawnionych do głosowania w liczbie 10% mieszkańców gminy. Planowanie szczegółów zmian w ofercie przewozowej komunikacji miejskiej nie jest więc zagadnieniem, które spełnia przewidziane prawem kryterium zorganizowania referendum.

Jaki jest plan władz Gdyni dotyczący rozwiązania problemu węzła komunikacyjnego między ulicami 10 Lutego, Morską i Śląską?

Rozwiązania komunikacyjne wpisane są w zadania p. Marka Łucyka, wiceprezydenta ds. rozwoju, nie chciałabym tu wchodzić w nieswoje kompetencje.

Czy Gdynia rozważała wykorzystanie Parku Krajobrazowego do celów wydarzeń sportowych?

Również wydarzenia sportowe znajdują się w kompetencjach wiceprezydenta Marka Łucyka.

Zatem doprecyzujmy, jakie ma Pani zadania jako wiceprezydent? No i jakie plany na najbliższe lata?

Jestem wiceprezydentem ds. gospodarki, w zakresie moich obowiązków jest nadzorowanie i nadawanie kierunku działaniom wydziałów takich jak: Polityki Gospodarczej, Strategii, Nadzoru Właścicielskiego, Komunikacji Społecznej i Informacji, Budynków, Spraw Społecznych oraz jednostek takich jak: Biuro Planowania Przestrzennego, Zarząd Komunikacji Miejskiej, Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, Centrum Nauki Experyment, oraz Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych. Mój plan na najbliższe lata? Jak najlepiej pracować na rzecz Gdyni.

Dziękuję za wywiad.

Autor

- Zastępca Redaktora Naczelnego Gazety Bałtyckiej, dziennikarz śledczy. Specjalizuje się w tematyce społeczno-prawnej. Archiwista II stopnia (kursy archiwalne w Archiwum Państwowym w Gdańsku), Członek stały Stowarzyszenia Archiwistów Polskich (prawo do prowadzenia badań historycznych), miłośnik Gdyni, członek Towarzystwa Miłośników Gdyni. Hobby – prawo. Jest członkiem Związku Harcerstwa Polskiego.

Wyświetlono 3 komentarze
Napisano
 1. Imię... pisze:

  Chciałbym się zapytać gdzie w Gdyni są trzy nowoczesne przystanie rybackie. Jeżeli przystań w której rezydował Dalmor już nie istnieje z różnych przyczyn to gdzie są te trzy nowoczesne przystanie wyłączając Orłowo,Obłuże i Oksywie bo tam nawet nie ma pomostu na kutry tylko lądujemy na brzegu jak w czasach Wikingów. Pytam bo jeżeli ktoś przeczyta ten teks to może później chciec podzielić sie wiedza jak to w Gdyni są trzy nowoczesne przystanie rybackie a jak ktos w Gdyni nie był 20 lat to wogóle może tego tekstu nie zrozumieć.

 2. Janusz pisze:

  No tak… jeden niewyraźny i podejrzany został jednym wiceprezydentem, a druga pani wiceprezydent rozwija miraże Gdyni dla milionerów. Tradycyjni mieszkańcy mają zostać zepchnięci na dalekie przedmieścia, a kiedyś tam załatwi się komunikację.
  Taki rozwój Gdyni to pójście w ślady śp. prezydenta Adamowicza, czyli raj deweloperów i apartamenty za miliony.
  Czy nadal apartamenty na terenach Dalmoru będą sprzedawane z miejscem na jacht?
  A Nowa Marina ma się dobrze? Czy to tylko taki mały przekręcik.

  Pozdrowienia dla pani szefa szefów – Jurasa Zająca.

 3. Stefan pisze:

  Jakim to cudem taki szkaradek jak Akwarium Gdyńskie i Róża Wiatrów wpisano na listę zabytków? Co jest zabytkowe? To morze płyty uszczelnionej smołą? Jeden z najbardziej obrzydliwych widoków w Gdyni. No i fontanna miejsca – koszmar.

Dodaj komentarz

XHTML: Można użyć znaczników html: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>