Cmentarz Srebrzysko: Ławeczka na środku drogi - tak wygląda samowola na cmentarzu | Gazeta Bałtycka
Opublikowano: 31.10.2012

Ławeczka na środku drogi – tak wygląda samowola na gdańskim cmentarzu

Spore utrudnienia w poruszaniu się po cmentarzu na gdańskim cmentarzu Srebrzysko. Przyczyna? Ławeczki stawiane na środku głównych dróg komunikacyjnych. Po naszej interwencji, administracja zapewniła, że ławeczki zniknął.

Tak ustawione ławeczki znacznie utrudniają poruszanie się po cmentarzu.

Od jakiegoś czasu do naszej redakcji trafiają informacje o sporych utrudnieniach w poruszaniu się po cmentarzu Srebrzysko. Nasi Czytelnicy skarżą się na pojawiające się coraz częściej ławeczki stawiane praktycznie na środku głównych ścieżek przed grobami, co wyjątkowo utrudnia przemieszczanie się zwłaszcza w momencie niesienia np. kwiatów czy zniczy, a mijanie się osób wizytujących groby jest wręcz niemożliwe.

Czytelnicy dziwią się także i pytają dlaczego siedziska nie są stawiane (tak jak do tej pory) z prawej lub lewej strony grobu zamiast przed grobem.

Obecnie ruch na cmentarzach znacznie się zwiększa i problem jest naprawdę poważny.

W związku ze skargami Czytelników, o sprawie poinformowaliśmy firmę zajmującą się zarządzaniem cmentarzem.

– Uprzejmie informujemy, że każdy taki przypadek powinien zainteresowany zgłosić w biurze administracji cmentarza – informuje Beata Bukowska z firmy Zieleń sp. z o.o. – My, jako administrator cmentarza reagujemy na każdą skargę, która wpłynie. Zdjęcia, które od Państwa otrzymaliśmy wskazują dwa przypadki, lecz tylko jeden możemy zlokalizować w terenie, ponieważ można z niego odczytać imię i nazwisko zmarłej osoby. Dzięki temu możemy sprawdzić w księgach lokalizację grobu. W drugim przypadku jest to niemożliwe.

Jak informuje nas administracja cmentarza – ławeczka, którą zlokalizowaliśmy zostanie niezwłocznie usunięta.

– Proszę również zrozumieć fakt, że nie w każdym przypadku jesteśmy w stanie sami podjąć interwencję, czy dana ławka przeszkadza czy też nie, gdyż cmentarz Srebrzysko ma ok. 30 ha – twierdzi Beata Bukowska – Najlepiej wiedzą o tym opiekunowie sąsiednich grobów i powinni takie sprawy zgłaszać w biurze cmentarza a my będziemy reagować.

Oto fragment regulaminu cmentarzy komunalnych Zarządu Dróg i Zieleni, który te sprawy reguluje dosyć precyzyjnie.

7. Na terenie cmentarzy komunalnych zabrania się w szczególności:

 • zakłócania ciszy i porządku, w tym używania radioodbiorników,
 • wprowadzania psów i innych zwierząt,
 • przebywania w stanie nietrzeźwym,
 • wysypywania śmieci z porządkowanych grobów, poza przeznaczonymi do tego pojemnikami,
 • żebractwa,
 • umieszczania reklam i ogłoszeń,
 • sadzenia drzew i krzewów lub ich usuwania, bez zgody administracji cmentarza,
 • palenia otwartego ognia,
 • tarasowania dróg i przejść na kwatery grzebalne oraz ścieżek międzyrzędowych i międzymogiłowych,
 • zbierania wszelkiego rodzaju roślin, kwiatów, nasion i zniczy
 • zagospodarowania otoczenia grobów i stawiania ławek bez uzgodnienia z administracją cmentarzy.
 • mycia pojazdów i urządzeń na terenie cmentarzy
 • jazdy na rowerze, deskorolkach itp.

8. Przy zgłoszeniu administratorowi cmentarza chęci ustawienia ławki przy grobie lub zagospodarowania jego otoczenia, dysponent grobu zobowiązany jest do złożenia u administratora cmentarza oświadczenia o usunięciu ww. elementów na własny koszt, w przypadku wystąpienia kolizji utrudniających korzystanie z części cmentarza przeznaczonych do wspólnego użytku, tj. ścieżek międzymogiłowych i międzyrzędowych.

9. W przypadku stwierdzenia ustawienia ławki lub wykonania zagospodarowania otoczenia grobu bez uzgodnienia z administratorem cmentarza, w sposób ograniczający lub utrudniający sprawowanie opieki nad sąsiednimi grobami, dysponenci grobów są zobowiązani do usunięcia ww. elementów w terminie wskazanym przez administratora cmentarza. Wymiary nagrobków nie mogą przekraczać granic powierzchni grobu.

10. W razie nie usunięcia przez opiekunów grobów ławek oraz zagospodarowania otoczenia grobów, określonych w ust. 8 i 9, w terminie wskazanym przez administratora cmentarza, elementy te zostaną usunięte przez administratora cmentarza i zdeponowane na zapleczu gospodarczym cmentarza przez okres 6 miesięcy, celem umożliwienia odebrania ich przez opiekunów grobów. Po upływie ww. terminu ww. przedmioty będą wywożone na wysypisko miejskie.

Autor

- dziennikarz, fotoreporter, podróżnik.

Dodaj komentarz

XHTML: Można użyć znaczników html: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>Moto Replika