Mewia Łacha w niebezpieczeństwie | Gazeta Bałtycka
Opublikowano: 21.06.2013

Mewia Łacha w niebezpieczeństwie

W związku z natężonym ruchem turystycznym w rezerwacie Mewia Łacha w ujściu Wisły, organizacja ekologiczna WWF Polska apeluje do turystów o właściwe zachowanie. Rezerwat Mewia Łacha jest bardzo ważną ostoją rzadkich gatunków rybitw oraz jedynym miejscem w Polsce, w którym regularnie są obserwowane foki.

Rezerwat przyrody Mewia Łacha

Rezerwat przyrody Mewia Łacha (fot. Donmatteo).

W położonym w ujściu Wisły Rezerwacie Mewia Łacha – miejscu odwiedzanym przez tysiące turystów, oddalonym zaledwie o kilkaset metrów od brzegu, znajduje się niezwykle rzadkich ptaków. Piaskowe wyspy są miejscem gniazdowana blisko 1000 par trzech rzadkich gatunków rybitw – rybitwy rzecznej, białoczelnej i czubatej.

W związku z falą upałów oraz zmożonym ruchem turystycznym, WWF Polska apeluje do wszystkich turystów o nie podpływanie, wchodzenie czy plażowanie na wyspach. Warto zwracać uwagę innym turystom jeśli zachowują się w sposób inwazyjny.

Wchodzenie czy podpływanie do wysp może spłoszyć gniazdujące tam ptaki i doprowadzić do zmniejszenia liczby potomstwa, a tym samym narazić niewielkie populacje na znaczące straty w ich liczebności. Wszystkie trzy gatunki rybitw są objęte ochroną i występują w Polsce rzadko – nad Bałtykiem są obserwowane tylko w rezerwacie Mewia Łacha – mówi Katarzyna Pietrasik, koordynatorka Błękitnego Patrolu WWF, którego zadaniem jest ochrona ssaków i ptaków bałtyckich. Dodatkowo, możemy spłoszyć regularnie wypoczywające w tym miejscu foki.

Rezerwat Mewia Łacha został założony w 1991 roku i ponieważ powierzchnia łach corocznie ulega zmianie, jest jedynym w Polsce rezerwatem o nieustabilizowanej wielkości. Mewia Łacha jest miejscem unikalnym pod względem flory i fauny. To właśnie piaszczyste wysepki rezerwatu stały się domem dla jedynej w Polsce kolonii rybitw czubatych. Oprócz nich możemy tu spotkać inne rzadkie gatunki ptaków – m.in. objęte monitoringiem WWF rybitwy rzeczne i białoczelne, sieweczki obrożne i ostrygojady. Rezerwat Mewia Łacha jest jedynym miejscem w Polsce, gdzie regularnie są obserwowane foki.

Projekt „Ochrona siedlisk ssaków i ptaków morskich” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

WWF Polska

Rezerwat przyrody Mewia Łacha – ptasi rezerwat przyrody na Pobrzeżu Gdańskim, utworzony w 1991 r., o powierzchni 150 ha (składa się z dwóch części – gdańskiej na obszarze Wyspy Sobieszewskiej o powierzchni 19 ha i większej o powierzchni 131 ha po wschodniej stronie Przekopu Wisły na obszarze gminy Stegna w sąsiedztwie Mikoszewa) nad Zatoką Gdańską przy ujściu wiślanej odnogi zwanej Przekopem Wisły do Bałtyku.

Autor

- Gazeta Bałtycka

Dodaj komentarz

XHTML: Można użyć znaczników html: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>Moto Replika