Niebezpieczeństwa w sieci: cyberpedofilia | Gazeta Bałtycka
Opublikowano: 20.06.2018

Niebezpieczeństwa w sieci: cyberpedofilia

Cyberpedofilia jako współczesna forma potencjalnych zagrożeń w wirtualnej rzeczywistości dla osób poniżej 5 roku życia.

Od dnia 8 czerwca 200 r. w polskim porządku normatywnym funkcjonuje przestępstwo określane potocznie mianem cyberpedofilii. Wskazany czyn zabroniony stypizowano (w rodzimej ustawie karnej) w celu swoistego uaktualnienia polskich przepisów w komparycji do istotnych problemów społecznych ulokowanych w obszarze stricte wirtualnym z możliwym konsekwencjami jednak już w jak najbardziej realnej rzeczywistości. Cyberpedofilia, podobnie jak i szereg innych przestępstw (czy też chociażby zjawisk stanowiących swoiste naruszenie pewnych przyjętych norm netykiety, będącymi jednak trudnymi do udowodnienia i często bezkarnymi R1; jak cybersqatting – zajmowanie domen o brzmieniu identycznym bądź podobnym do nazw konkretnych przedsiębiorstw) popełnianych z wykorzystaniem dobrodziejstw współczesnej cywilizacji i rozwoju technologicznego (różnego rodzaju fałszowanie czy też wyłudzanie danych znane jako – phishing; nieuprawniony dostęp do informacji; oszustwa komputerowe) stanowi jak najbardziej realne dla znacznej części także i polskiego społeczeństwa.

Należy bowiem wskazać, iż zgodnie z dyspozycją art. 200a § k.k. – kto w celu popełnienia przestępstwa określonego w art. 197 § 3 pkt 2 k.k. (czyli kwalifikowanej formy zgwałcenia) lub art. 200 k.k. (czynu lubieżnego, pedofili), jak również produkowania lub utrwalania treści pornograficznych, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub sieci telekomunikacyjnej nawiązuje z małoletnim poniżej lat 5, zmierzając, za pomocą wprowadzenia go w błąd, wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania sytuacji albo przy użyciu groźby bezprawnej, do spotkania z nim, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Ponadto zgodnie z dyspozycją art. 200a § 2 k.k. R1; kto za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub sieci telekomunikacyjnej małoletniemu poniżej lat 15 składa propozycję obcowania płciowego, poddania się lub wykonania innej czynności seksualnej lub udziału w produkowaniu lub utrwalaniu treści pornograficznych, i zmierza do jej realizacji, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.Warto także wskazać, iż w orzecznictwie Sądu Najwyższego zaznacza się, że„wymagane do przypisania sprawcy przestępstwa określonego w art. 200a § 2 k.k. wypełnienie jego zachowaniem znamienia zmierzania do realizacji propozycji seksualnej (…) ma miejsce także wtedy, gdy składający taką propozycję, po jej złożeniu małoletniemu poniżej lat 15, nakłania go następnie, w tym przez ponaglanie, do reakcji na nią, bez względu na to, czy nakłanianie to okaże się skuteczne ani czy nakłaniany w ogóle zareaguje w jakikolwiek sposób na takie nakłanianie” (postanowienie Izby Karnej Sądu Najwyższego z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie o sygn. akt IV KK 380/15). Podobnie w orzeczeniu z dnia 23 listopada 2017 roku Izba Karna Sądu Najwyższego (w sprawie o sygn. akt V KK 227/17) podtrzymała zaprezentowaną uprzednio linię argumentacyjną.

Niezmiernie drastycznym, lecz niestety jak najbardziej autentycznym przypadkiem cyberpedofilii, która w sposób zasadniczy niszczy życie młodego człowieka pozostaje chociażby kazus ze Stanów Zjednoczonych. Mianowicie czternastoletnia dziewczynka otrzymała od rodziców komputer razem z dostępem do Internetu. Po dwóch miesiącach surfowania w Sieci, na jednym z czatów poznała mężczyznę, z którym szybko przerodził się w wymianę mailową między rozmówcami. Rodzice po pewnym czasie zorientowali się, iż ich córka rozmawia z nieznajomym, ograniczyli jej zasadniczo dostęp do komputera i rozpoczęli monitoring poczty elektronicznej. Niestety nie weryfikowali rozmów i sms-ów, do których dochodziło za pomocą telefonu komórkowego. Dziewczynka po pewnym czasie uciekła z domu, funkcjonariusze prowadzący postępowanie odkryli na dysku twardym komputera szereg danych wskazujących na to, iż dziecko padło ofiarą siatki międzykontynentalnych pedofilii. W tym przypadku konkretny przestępca pochodził z Grecji i zwabił do tego kraju zmanipulowane dziecko. Dopiero po pięciu miesiącach dziewczynka wróciła do swoich rodziców. Początkowo twierdziła, iż kochała pedofila i brak kontaktu z nim powodował częste kłótnie z opiekunami, dopiero intensywne leczenie sprawiło, iż dziecko zaczęło przypominać sobie szczegóły z tortur jakie przechodziło. Dziewczynka miała tendencje samobójcze R1; próbowała targnąć się na własne życie, w końcu trafiła do zakładu psychiatrycznego. Dziecko stopniowo odzyskuje świadomość, jednakże negatywne doświadczenie jakie wyniosło z relacji z pedofilem oraz towarzyszący temu strach i trauma – to wszystko będzie niestety tkwiło w jej psychice prawdopodobnie do końca życia.

Powyższe okoliczności stanowią egzemplifikacje tego jak niezwykle groźnym czynem niedozwolonym pozostaje przestępstwo określane mianem cyberpedofilii i jak istotna jest zarówno sama sankcja karna, jak i jej nieuchronność wobec sprawcy.

Autor

- prawnik, doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, pracuje w jednej z warszawskich kancelarii. Autor kanału „Prawo Lektor” na YouTube. Więcej o autorze: http://wpia.uksw.edu.pl/node/7214

Wyświetlono 1 Komentarz
Napisano
  1. Marek pisze:

    Bardzo dobry artykuł. Materiał zwraca uwagę na istotny społecznie problem.

Dodaj komentarz

XHTML: Można użyć znaczników html: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>Moto Replika