Oto patologia demokracji. "Polska tak rządzona zginie" | Gazeta Bałtycka
Opublikowano: 5.08.2019

Oto patologia demokracji. „Polska tak rządzona zginie”

Narzekamy na różne dziedziny naszego życia publicznego – służbę zdrowia, szkolnictwo, system podatkowy, emerytalny itd. itp. Piszący te słowa należy akurat do tego pokolenia, które wychowało się wczasach PRL, pamiętającego i epokę Gomułki, Gierka i potem stan wojenny.

Walczyli