Po katastrofie smoleńskiej Macierewicz nie zdał egzaminu z patriotyzmu | Gazeta Bałtycka