Poczta Polska z planami na kolejny rok | Gazeta Bałtycka
Opublikowano: 25.12.2015

Poczta Polska z planami na kolejny rok

Co nowy rok przyniesie na Pocznie Polskie? O tym specjalnie dla Gazety Bałtyckiej rzecznik prasowy tej instytucji – Zbigniew Baranowski.

poczta_polska

– Czy Poczta Polska będzie rozwijać sieć skrzynek nadawczych?

Sposób rozmieszczenia oraz ilość pocztowych skrzynek nadawczych dostosowywany jest do zapotrzebowania lokalnej społeczności. Jednocześnie informujemy, że przesyłkę można nadać także w każdej placówce pocztowej, a także u listonosza w trakcie jego pracy w rejonie doręczeń.

– Czy poczta planuję nabór nowych pracowników związku z wygranym przetargiem na doręczanie korespondencji sądowej?

Poczta Polska jest gotowa do podpisania umowy na obsługę polskiego wymiaru sprawiedliwości w najszybszym terminie z punktu widzenia Zamawiającego, czyli Centrum Zakupów dla Sądownictwa. Jak wynika z harmonogramu, umowa może zacząć obowiązywać od 1 marca. Tym samym zakończy się ponad dwuletnia obsługa świadczona na rzecz sądów przez InPost i Polską Grupę Pocztową.
Bezpieczeństwo, rzetelność obsługi i zasięg placówek Poczty Polskiej wpłyną na znacznie wyższy standard świadczonych usług dla wymiaru sprawiedliwości i będą korzystne dla obywateli.
Poczta Polska jest organizacyjnie przygotowana do obsługi korespondencji sądowej. Oczywiście, w miarę potrzeb będziemy dostosowywać poziom zatrudnienia przy realizacji tej umowy.

–  Czy Poczta Polska podwyższy ceny za listy zwykłe oraz polecone w 2016?

Metodologia ustalania przez Pocztę Polską cen za powszechne usługi pocztowe oparta jest przede wszystkim na wymogach art. 53 ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe
(Dz. U. z 2012 r., poz. 1529) – dalej „ustawa Prawo pocztowe”.
Zgodnie z przedmiotowym artykułem, zasady ustalania opłat za świadczenie powszechnych usług pocztowych powinny być przejrzyste i niedyskryminujące oraz odzwierciedlające koszty świadczenia tych usług.
Jednocześnie na podstawie art. 22 pkt 1 ustawy Prawo pocztowe Poczta Polska ma możliwość tej opłaty  od rodzaju, masy i terminów doręczania przesyłek.
Propozycje cen usług powszechnych w formie projektu cennika lub projektu zmian cennika, przedstawiane są Prezesowi UKE i przechodzą procedurę wynikającą z art. 57 Prawa pocztowego.
Oprócz ww. ustawowych zobowiązań, ewentualny zmiany w cenniku Poczty Polskiej są podyktowane trendami rynkowymi. O każdej takiej zmianie informujemy naszych klientów z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez dostępne w Poczcie Polskiej kanały komunikacyjne. Cennik usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym publikowany jest na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A. oraz dostępny we wszystkich placówkach pocztowych.

– Jakie są plany Poczty Polskiej na lata 2016-2018? W jakim stopniu jesteście konkurencją dla In Post?

Poczta Polska działa w oparciu o strategię. Zgodnie z nią do 2020 roku chcemy mieć 1 tysiąc urządzeń samoobsługowych i 10 tysięcy zewnętrznych punktów odbioru. Posiadamy 4 200 placówek pocztowych, do których można zamówić przesyłkę i odebrać ją w godzinach ich pracy. Dzięki współpracy z PKN Orlen dodatkowo tysiąc stacji paliw dostępnych jest całodobowo – 7 dni w tygodniu, zatem będących realną alternatywą dla paczkomatów konkurencji. Co więcej stacje Orlen posiadają przewagę dotyczącą bezpieczeństwa odbioru, szczególnie w nocy. Łącznie to ponad 5 tysięcy (Orlen + PP) punktów odbioru w stosunku do 1,35 tys. paczkomatów, wskazuje na realną przewagę Poczty Polskiej w dostępności oraz pokryciu w całej Polsce, a nie tylko w miastach jak w przypadku konkurencji. Poczta Polska testuje urządzenia samoobsługowe. Zarówno listomaty, jak i kioski nadawcze z możliwością wysyłania listów i paczek na cały świat. Takich urządzeń nie posiada nasza konkurencja.

Poczta staje się także coraz bardziej cyfrowa. Dostępna na platformie Envelo  Neopaczka, to usługa, dzięki której, przez można opłacić nadanie paczki i samodzielnie przygotować dokumenty nadawcze. Dla właścicieli sklepów internetowych wysyłających każdego miesiąca kilkadziesiąt lub kilkaset paczek nowa usługa ograniczy do minimum czas przygotowywania przesyłek do wysyłki.

Poczta zmienia się także w aspekcie opracowywania przesyłek w centrach dystrybucyjnych.  Efektem jest zakup i wdrożenie do obsługi maszyn, których producentem i instalatorem jest firma Siemens. Są one przystosowane do rozdziału maszynowego przesyłek standardowych, czyli przysłowiowej przesyłki średniej wielkości. Maszyny sortują listy szybciej i z dokładnością do rejonów doręczeń. Dodatkowo są wyposażone w funkcjonalność dzielenia przesyłek nie tylko na rejony doręczeń, ale również zgodnie z trasą listonosza.

– Czy Poczta Polska ma zamiar zakupić nowe samochody transportowe?

Sukcesywnie od 2012 roku prowadzimy wymianę floty samochodowej. W latach 2013-2015  pozyskaliśmy ponad 2,5 tys. samochodów ciężarowych. W 2016  roku planowane jest pozyskanie w drodze leasingu blisko 230 pojazdów specjalistycznych.

– Jakie Poczta Polska ma usługi dla osób niepełnosprawnych?

Zapewniamy osobom niepełnosprawnym dostęp do świadczonych powszechnych usług pocztowych przez:

 • tworzenie w wybranych placówkach pocztowych odpowiednio oznakowanych stanowisk obsługi osób niepełnosprawnych;
 • umieszczanie nadawczych skrzynek pocztowych w sposób i w miejscu umożliwiającym korzystanie z nich osobie niepełnosprawnej, poruszającej się za pomocą wózka inwalidzkiego, w szczególności nadawczych skrzynek pocztowych instalowanych w placówce operatora lub na użytkowanej przez tę placówkę;
 • przyjmowanie od osoby niepełnosprawnej w miejscu jej zamieszkania prawidłowo opłaconej przesyłki niebędącej przesyłką rejestrowaną;
 • doręczanie osobom z uszkodzeniem narządu ruchu powodującym konieczność korzystania z wózka inwalidzkiego albo niewidomym lub ociemniałym, na ich wniosek i bez pobierania dodatkowych opłat, przesyłek listowych, przesyłek rejestrowanych, w tym przesyłek z zadeklarowaną wartością oraz kwot pieniężnych określonych w przekazach pocztowych, z pominięciem oddawczej skrzynki pocztowej oraz bez konieczności odbierania przesyłki w placówce operatora;
 •  przyjmowanie od osoby niepełnosprawnej w miejscu jej zamieszkania prawidłowo opłacone przesyłki niebędącej przesyłką rejestrowaną.
  Poczta Polska S.A. jako operator wyznaczony, na podstawie §12 Rozporządzenia MAC z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego, zobowiązana jest, do przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek dla ociemniałych, które zwolnione są od opłaty pocztowej. Zwolnienie dotyczy przyjęcia, przemieszczenia i doręczenia przesyłki ekonomicznej. Zwolnienie to nie obejmuje opłaty za potwierdzenie odbioru przesyłki rejestrowanej.

Przesyłka dla ociemniałych jest przesyłką o masie do 7 000 g, zawierającą korespondencję lub druki, w których informacja jest utrwalona pismem wypukłym lub na innym nośniku dostępnym do odczytu przez niewidomych lub ociemniałych, nadaną w sposób umożliwiający sprawdzenie zawartości.
Przesyłki będące przesyłkami dla ociemniałych mogą być nadawane przez:

 • osobę legitymującą się orzeczeniem właściwego organu orzekającego o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z tytułu uszkodzenia narządu wzroku
  i adresowana do biblioteki lub organizacji osób niewidomych lub ociemniałych bądź do organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych,
 • bibliotekę, organizację osób niewidomych lub ociemniałych oraz organizacje, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych i adresowane do osoby niewidomej lub ociemniałej,
 • osobę niewidomą lub ociemniałą bądź skierowaną do tej osoby zawierającą wyłącznie informacje utrwalone pismem wypukłym.

– W jaki sposób Poczta Polska ułatwia korzystanie osobą  niepełnosprawnych z usług Poczty?

Zdecydowanie tak; wszędzie tam gdzie jest to technicznie i administracyjnie możliwe Poczta Polska „usuwa” architektoniczne i dostosowuje swoje placówki do obsługi osób niepełnosprawnych; mamy też w nowym modelu wizualno-funkcjonalnym sieci placówek specjalnie zaprojektowane stanowiska obsługi z obniżoną ladą;  współpracujemy również ze stowarzyszeniem „Integracja” wdrażając wspólnie rozwiązania mające poprawić komfort obsługi osobom poruszającym się na wózkach.
Natomiast jeżeli usunięcie barier architektonicznych nie jest możliwe, osoba niepełnosprawna może przywołać pracownika placówki pocztowej dzięki instalowanym specjalnie w tym celu dzwonkom, lokowanym przy wejściu do placówki.

– Czy Poczta Polska będzie restrukturyzować oddziały?

Poczta Polska w 2016 i 2017 zakłada kontynuację modernizacji swoich oddziałów. sieci sprzedaży to jeden ze strategicznych projektów Poczty Polskiej S.A. na lata 2013-2017. W jego ramach odnawiane są funkcjonujące już placówki, a tam, gdzie to potrzebne, uruchamiane są nowe punkty. Już teraz Poczta Polska ma ponad 350 placówek w nowym modelu.

Placówki w nowej aranżacji, które stopniowo oddajemy do użytku, mają nowoczesny wystrój oraz wydzielone strefy: pocztową (listy, paczki, wpłaty i wypłaty), a w części z nich bankowo-ubezpieczeniową (konta, lokaty, polisy), handlową (np. kartki pocztowe czy prasa) i samoobsługową. Dzięki temu klient może w jednym miejscu i wygodnie skorzystać z pełnej oferty Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej. Każda placówka staje się czymś więcej niż tylko miejscem do wysłania i odbierania listów i przesyłek. Klienci mogą w niej wysłać przelew, otworzyć konto bankowe, kupić polisę ubezpieczeniową, skorzystać z oferowanych, nowoczesnych usług elektronicznych, a także wynająć skrytkę pocztową.

– Czy będą tworzyć  nowe oddziały?

Poczta Polska w miejscach, w których jest to uzasadnione liczbą potencjalnych klientów i potencjałem biznesowym, planuje uruchamianie nowych placówek pocztowych.

Udzielając wywiad odpowiedzi, chciałbym skorzystać z okazji i życzyć Panu i czytelnikom Gazety Bałtyckiej spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęścia w Nadchodzącym Nowym Roku wraz z serdecznymi podziękowaniami za dotychczasową współpracę.

Autor

- dziennikarz śledczy Gazety Bałtyckiej, kierownik redakcji ds. rozwoju. Specjalizuje się w tematyce społeczno-prawnej. Archiwista II stopnia (kursy archiwalne w Archiwum Państwowym w Gdańsku), Członek stały Stowarzyszenia Archiwistów Polskich (prawo do prowadzenia badań historycznych), miłośnik Gdyni, członek Towarzystwa Miłośników Gdyni. Hobby – prawo. Jest członkiem Związku Harcerstwa Polskiego.

Wyświetlono 2 komentarze
Napisano
 1. pracownik pisze:

  A żeby ta firma zarządzana przez nieudaczników poszła na dno.

 2. Tomek pisze:

  Milutko odpoczywam, odczytując Waszego blogaska.

Dodaj komentarz

XHTML: Można użyć znaczników html: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>Moto Replika