Poczta Polska: Zatrudniamy prawie 24 tysiące listonoszy | Gazeta Bałtycka
Opublikowano: 8.11.2016

Poczta Polska: Zatrudniamy prawie 24 tysiące listonoszy

Wywiad z Zbigniewem Baranowskim – rzecznikiem Poczty Polskiej S.A.

 • Ile osób liczy załoga Poczty Polskiej S.A.?

Odpowiadając na Pana zapytanie, informuję, że 30 września br. Poczta Polska zatrudniała prawie 24 tysiące listonoszy, zaś sprzedaży obsługujące klientów detalicznych liczyły prawie 19 tys. osób.

rzecznik-poczta

Zbigniew Baranowski – rzecznik prasowy Poczty Polskiej.

 •  Jakie są warunki finansowe, które oferuje pracownikom Poczta Polska S.A.?

Nowo zatrudnianym proponujemy pensje w wysokości od 2050 zł do 2150 zł w zależności warunków lokalnego rynku. Oferowane umowy o pracę dają możliwość korzystania z płatnych urlopów czy funduszu socjalnego.

 • Jakie stanowiska są najbardziej preferowane przez Pocztę w procesie rekrutacji? 

Najwięcej rekrutacji prowadzimy na stanowiska listonoszy i pracowników obsługi klienta. Mamy też rekrutacje na stanowiska kwalifikowanych pracowników ochrony, kierowców, informatyków, a także pracowników sortowni – także sezonowych w przypadku konieczności obsługi szczytu przedświątecznego. W tym okresie zatrudniamy na stałe także kierowców.

 • Jaka jest różnica między Urzędem Pocztowym a Agencją Pocztową  i jakie są plany rozwoju sieci placówek?

Usługi świadczymy w ponad 7,2 tys. placówek pocztowych. Dysponujemy placówkami własnymi Poczty Polskiej (w tym filiami) oraz agencjami pocztowymi, które funkcjonują na podstawie umów cywilno-prawnych. Rozwój sieci placówek jest procesem, który realizujemy uwzględniając potrzeby poszczególnych obszarów. Sieć dostosowujemy do sytuacji na rynku, popytu na usługi i do wymogów regulacyjnych. Rozwijamy także sieć zewnętrznych punktów odbioru przesyłek. Umożliwiamy odbiór paczek w miejscu i o czasie najbardziej dogodnym dla klientów. Obecnie nasi klienci mają do dyspozycji blisko 7 tys. takich lokalizacji.

 • Ile wynosi flota Poczty i czy się zwiększy?

Nasza flota liczy ok. 4,5 tys. pojazdów. W 2017 roku planujemy wymianę ok 10%.

 • Czy w 2017 roku Poczta Polska S.A. planuje rozwój usług dla osób niepełnosprawnych, czy jest możliwość, żeby Poczta obniżyła opłaty za usługi dla osób niepełnosprawnych na podstawie legitymacji o niepełnosprawności o 50 %?

Jako operator wyznaczony spełniamy warunki określone w art. 62 ustawy z 23 listopada 2012 roku w zakresie zapewnienia osobom niepełnosprawnym, poruszającym się za pomocą wózka inwalidzkiego, dostępu do usług pocztowych we wszystkich placówkach pocztowych poprzez stosowanie m.in takich rozwiązań jak:

– wejścia do placówek pocztowych równe z poziomem chodnika, tj. bez progów, krawędzi, itp.,
– podjazdy dla niepełnosprawnych,
– instalacje podnośników automatycznych,
– instalacje tzw. schodołazów,
– instalacje dzwonków elektrycznych przed wejściem do placówek, za pomocą których klienci mają możliwość przywołania pracownika placówki,
– łatwo otwierające się drzwi do placówki, w tym np. drzwi otwierające się automatycznie, z uchwytami/klamkami na wysokości umożliwiającej ich otwarcie osobom niepełnosprawnym,
– obniżane wysokości stanowisk/okienek dedykowanych do obsługi osób niepełnosprawnych,
– oznakowanie odpowiednim znakiem graficznym (piktogramem) stanowisk dedykowanych do obsługi osób niepełnosprawnych,
– zamieszczanie w placówce pocztowej odpowiednich informacji o usługach,
– instalacja na odpowiedniej wysokości nadawczych skrzynek pocztowych, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach powszechnych.

Powyższe rozwiązania mają ułatwić dostęp do naszych placówek zarówno osobom niepełnosprawnym poruszającym się za pomocą wózków inwalidzkich jak i osobom starszym.

Oferujemy ponadto osobom niepełnosprawnym możliwość telefonicznego zgłoszenia zapotrzebowania na realizację usług pocztowych. Ułatwiamy osobom niepełnosprawnym, w tym osobom z uszkodzeniem narządu ruchu – korzystającym z wózków inwalidzkich, osobom niewidomym lub ociemniałym odbiór przesyłek pocztowych lub kwot pieniężnych w przekazach pocztowych. Doręczają je listonosze do miejsc zamieszkania. Pozwala to pominąć oddawcze skrzynki pocztowe oraz uniknąć odbierania przesyłek w placówkach pocztowych.

Doręczamy na wniosek osoby niepełnosprawnej, bez pobierania dodatkowych opłat. Wnioski osób niepełnosprawnych są zbierane w placówkach pocztowych. Te prowadzą oraz aktualizują wykazy osób niepełnosprawnych zamieszkujących w poszczególnych rejonach doręczeń.

 • Jakie usługi świadczy Poczta Polska S.A oprócz tych, które znamy?

Nasza firma wspiera też osoby niedosłyszące w wypełnianiu wniosku o przyznanie świadczenia w ramach Programu 500+. Zapewniamy im połączenia online z tłumaczem języka migowego za pośrednictwem strony pocztapolskarodzina.pl.

W ramach usług skierowanych dla osób niepełnosprawnych oferujemy bezpłatne przesyłki dla osób niewidomych.

 • Czy w 2017 roku Poczta Polska S.A. planuje remont placówek pocztowych w celu ujednolicenia wizerunku placówek?

Poczta Polska rewitalizuje placówki pocztowe i unowocześnia swoją sieć. Oprócz podnoszenia jakości usług przystosowuje placówki także do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz starszych.

Cała sieć naszych placówek spełnia wymagania ustawowe dotyczące dostosowania do obsługi osób niepełnosprawnych, jednakże Poczta Polska stale podwyższa swoje standardy. Działania te doceniła Fundacja Integracja – jedna z największych organizacji w Polsce, zajmująca się osobami z niepełnosprawnością. Na podstawie przeprowadzonych audytów architektonicznych Integracji przyznali naszym placówkom 47 certyfikatów „Obiekt bez barier”, które świadczą o dostosowaniu obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych. Placówki, z certyfikatami zlokalizowane są m.in. w ośrodkach uzdrowiskowych i rehabilitacyjnych, dzielnicach mieszkaniowych zamieszkałych przez osoby starsze oraz centrach miast.

 • Jakie są plany Poczty w Gdyni?

Remonty i modernizacje naszych placówek realizowane są na bieżąco. Wynikają z potrzeb funkcjonalnych i usługowych. Dotyczy to także działań inwestycyjnych na terenie Gdyni.

W tym momencie kończymy pracę nad nową strategią Poczty Polskiej. O jej założeniach będziemy informować w chwili uzyskania niezbędnych zgód korporacyjnych i właścicielskich. Pewne jest, że w swej działalności będziemy chcieli koncentrować się na kluczowych dla nas obszarach – obsłudze rynku e-commerce (zamierzamy rozwijać usługi kurierskie, paczkowe i logistyczne w kraju i na rynkach zagranicznych) oraz usługach e-administracji.Poczta Polska ma stać się filarem budowy e-państwa. Dokładniejsze założenia strategiczne zakomunikujemy w 4 kwartale br. Będziemy także rozwijali usługi finansowe w oparciu o spółki z Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej.

Autor

- dziennikarz śledczy Gazety Bałtyckiej, kierownik redakcji ds. rozwoju. Specjalizuje się w tematyce społeczno-prawnej. Archiwista II stopnia (kursy archiwalne w Archiwum Państwowym w Gdańsku), Członek stały Stowarzyszenia Archiwistów Polskich (prawo do prowadzenia badań historycznych), miłośnik Gdyni, członek Towarzystwa Miłośników Gdyni. Hobby – prawo. Jest członkiem Związku Harcerstwa Polskiego.

Wyświetlono 1 Komentarz
Napisano
 1. Marek pisze:

  Ten sam artykuł z drobnymi przeróbkami zamieścił Pan pod innym tytułem http://allomi.pl/?p=572

Dodaj komentarz

XHTML: Można użyć znaczników html: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>Moto Replika