Przywrócić Polakom bierne prawo wyborcze! | Gazeta Bałtycka
Opublikowano: 10.05.2019

Przywrócić Polakom bierne prawo wyborcze!

Jedno z podstawowych praw obywatelskich – gwarantowane przez Konstytucję RP – bierne prawo wyborcze R1; jest drastycznie naruszone przez ustawę Kodeks Wyborczy, który w art. 211 zmusza obywatela do kolektywnego ubiegania się o mandat posła na RP.

Innymi słowy Jan Kowalski nie może sam wystartować w wyborach do Sejmu zmuszany jest do stworzenia kolektywu. Jest to drastyczne pozbawienie nas R1; polskich obywateli – naszych niezbywalnych praw.

Takie rozwiązanie nigdzie nie znajduje podstawy prawnej w Konstytucji R1; stanowi zatem rażące naruszenie prawa przysługującego każdemu z nas. Konstytucja RP nigdzie bowiem nie wymaga, by obywatel mógł korzystać ze swojego biernego prawa wyborczego tylko kolektywnie.

Skierowałem w tej sprawie pismo do Państwowej Komisji Wyborczej, prosząc o wskazanie procedury, w ramach której obywatel może ubiegać się o mandat posła indywidualnie – do czego ma oczywiste prawo.

Apeluję do wszystkich – prawników, nauczycieli akademickich, działaczy społecznych i prostu – obywateli o podjęcie tego niebywale ważnego tematu. Chodzi wszak o nasze podstawowe prawo obywatelskie, którego zostaliśmy pozbawieni bezprawnie.

Piszcie wnioski do Państwowej Komisji Wyborczej, zwracajcie się do Trybunału Konstytucyjnego, do Rzecznika Praw Obywatelskich, a także do dziennikarzy.

Proszę – powiadamiajcie także mnie o Waszych ewentualnych działaniach w tej sprawie.

Nie pozwólmy odbierać sobie naszych fundamentalnych praw obywatelskich!

Autor

- poseł niezrzeszony VIII kadencji, w latach PRL opozycjonista, przywódca Solidarności w Nysie, członek Klubu Służby Niepodległości, internowany i więziony w stanie wojennym. Za działalność na rzecz Niepodległego Państwa Polskiego odznaczony przez Prezydenta Srebrnym Krzyżem Zasługi, oraz Krzyżem Wolności i Solidarności.

Dodaj komentarz

XHTML: Można użyć znaczników html: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>Moto Replika