Stan wyjątkowy. Co naprawdę może oznaczać? | Gazeta Bałtycka
Opublikowano: 3.09.2021

Stan wyjątkowy. Co naprawdę może oznaczać?

Prezydent wydał rozporządzenie o wprowadzeniu 30-dniowego stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego i lubelskiego. Co może to oznaczać dla wszystkich Polaków?

2 września 2021 r. Andrzej Duda, na podstawie art. 230 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 3. ustawy o stanie wyjątkowym, na wniosek Rady Ministrów z dnia 2021 r., wydał rozporządzenie o wprowadzeniu 30-dniowego stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego i lubelskiego.

Jak czytamy w prezydenckim uzasadnieniu, decyzja o wprowadzeniu stanu wyjątkowego została podjęta w związku ze szczególnym zagrożeniem bezpieczeństwa obywateli oraz porządku publicznego, związanym z obecną sytuacją na granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi.

Bardzo wątpliwa wydaje się jednak teza o szczególnym zagrożeniu ze strony grupki afgańskich uchodźców, którzy zostali zawiezieni nad polską granicę przez białoruskie służby. Co ważne, obecna władze nie odważyła się na podobne kroki w sytuacji ogólnoświatowej pandemii, gdy zagrożenie o wiele większym wymiarze wydawało się znacznie bardziej uzasadnione.

Jakie nałożone zostały na mieszkańców wschodniej Polski?

  • zawieszenie prawa do organizowania i przeprowadzania, na obszarze objętym stanem wyjątkowym, zgromadzeń w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631);
  • zawieszenie prawa do organizowania i przeprowadzania, na obszarze objętym stanem wyjątkowym, imprez masowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2171) oraz prowadzonych w ramach działalności kulturalnej imprez artystycznych i rozrywkowych, niebędących imprezami masowymi;
  • obowiązek posiadania przy sobie dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość przez osoby, które ukończyły 18 lat, przebywające w miejscach publicznych na obszarze objętym stanem wyjątkowym, a w przypadku osób uczących się, które nie ukończyły 18 lat – legitymacji szkolnej;
  • zakaz przebywania w ustalonym czasie w oznaczonych miejscach, obiektach i obszarach;
  • zakaz utrwalania za pomocą środków technicznych wyglądu lub innych cech określonych miejsc, obiektów lub obszarów;
  • ograniczenie prawa posiadania broni palnej, amunicji i materiałów wybuchowych oraz innych rodzajów broni poprzez wprowadzenie zakazu ich noszenia;
  • ograniczenie dostępu do informacji publicznej dotyczącej czynności prowadzonych na obszarze objętym stanem wyjątkowym w związku z ochroną granicy państwowej oraz zapobieganiem i przeciwdziałaniem nielegalnej migracji.

Jednocześnie Prezydent RP skierował rozporządzenie do Marszałka Sejmu RP w celu jego rozpatrzenia przez Sejm RP.

Coraz częściej mówi się o tym, że wprowadzenie stanu wyjątkowego w dwóch województwach jest swego rodzaju sprawdzeniem reakcji społeczeństwa na tego typu obostrzenia. Jeśli przebiegnie bez zakłóceń będzie to dla władzy jednoznaczny sygnał, że można posunąć się jeszcze dalej i wprowadzić podobne nieuzasadnione na znacznie większą skalę, np. przy okazji protestów społecznych, niezadowolenia wybranych grup zawodowych, albo przy okazji ogłoszenia kolejnej fali pandemii…

Autor

- publicysta Gazety Bałtyckiej.Moto Replika