Powódź w Gdańsku nie może się powtórzyć | Gazeta Bałtycka
Opublikowano: 12.03.2018

Powódź w Gdańsku nie może się powtórzyć

Dziś trzeba robić wszystko, aby w Gdańsku nie powtórzyła się powódź sprzed 17 lat. Przede wszystkim należy racjonalnie gospodarować zasobami wodnymi.

Andrzej Osiński, dyrektor ds. wód opadowych RETENCJAPL Sp. z o.o

Zmienia się klimat, opady obecnie mają inny charakter niż jeszcze kilkanaście lat temu, stąd trzeba inaczej podchodzić do zagadnień związanych z wodami opadowymi. Dodatkowo zmienił się charakter miejskiej zabudowy, co w istotny sposób wpływa na zdolność odprowadzania nadmiaru wody – twierdzą zajmujący się gospodarką wodną.

– Kiedyś wody opadowe traktowano jak ścieki. Dziś jest to zasób. Każdy kto może, powinien tę wodę gromadzić i wykorzystywać np. do celów podlewania zieleni – mówi Andrzej Osiński, dyrektor ds. wód opadowych RETENCJAPL Sp. z o.o.

Czy powódź która miała miejsce w Gdańsku w 2001 roku może się powtórzyć? Takie zagrożenie wciąż istnieje, dlatego trzeba bardzo intensywnie pracować nad prewencją, prowadzić możliwie najskuteczniejszą politykę przeciwdziałania ewentualnym zagrożeniom. Trzeba robić to teraz, a nie wówczas, gdy będzie za późno.

Na temat polityki wodnej i wielu jej aspektów, w dniach 15-16 marca 2018 rozmawiać będą z całego kraju podczas konferencji „Stormwater Poland 2018”, która odbędzie się w II Wojny Światowej.

– Podstawowym walorem cyklu konferencji ma być praktyczne spojrzenie na wody opadowe – mówi Tomasz Grochowski, Prezes RETENCJAPL Sp. z o.o. – Przedmiotem dyskusji nie będą bowiem problemy gospodarki wodami opadowymi w Polsce, lecz prezentacja konkretnych sposobów ich rozwiązywania oraz przedstawienie korzyści wynikających z racjonalnego gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi.

– Nie zabraknie sesji poświęconej retencji wód opadowych. Zobowiązuje nas do tego przede wszystkim realna zachęta do rozwoju retencji zapisana w nowej ustawie Prawo Wodne – mówi Andrzej Osiński, dyrektor ds. wód opadowych RETENCJAPL Sp. z o.o.

Z punktu widzenia mieszkańców, ale także władz choćby takiego miasta jak Gdańsk istotne będą zagadnienia dotyczące miejskich melioracji.

– Mając stały kontakt z praktyką działań związanych z wodami opadowymi w kraju, z niepokojem obserwujemy wyraźnie rysującą się lukę pokoleniową w gronie specjalistów w tym zakresie – mówi Andrzej Osiński. – Korzystając z obecności grona pracowników uczelni wyższych podczas konferencji, będziemy lobbować za jak najszybszym zapełnieniem tej luki i przekazaniem wiedzy doświadczonych specjalistów młodym inżynierom.

Organizatorzy konferencji będą chcieli także zwrócić szczególną uwagę na powiązane ze sobą bloki tematyczne dotyczące: roli Wód Polskich w gospodarce wodami opadowymi i roztopowymi oraz standardów utrzymania i eksploatacji kanalizacji deszczowych.

Autor

- Gazeta Bałtycka

Dodaj komentarz

XHTML: Można użyć znaczników html: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>Moto Replika