Protest lekarzy. Pomorski NFZ zapowiada konsekwencje | Gazeta Bałtycka
Opublikowano: 2.07.2012

Lekarze protestują, pomorski NFZ zapowiada konsekwencje

Rozpoczął się strajk lekarzy tymczasem pomorski oddział NFZ zapowiada, że będzie wyciągał konsekwencje w stosunku do lekarzy, którzy złamią podpisane wcześniej podpisanych umów.

Lekarze protestują, pomorski NFZ zapowiada konsekwencje wobec tych, którzy złamią postanowienia podpisanych wcześniej umów.

Jedną z form protestu przewidzianego przez lekarzy będzie używanie wszędzie tam, gdzie tylko jest możliwe, nazw międzynarodowych leków zgodnie z przepisami ustawy, wypisywanie leków spoza listy leków refundowanych oraz nie wpisywanie kodu NFZ na normalnych obowiązujących dzisiaj wzorach recept.

W odpowiedzi na protest, pomorski NFZ, w komunikacie przypomina i przestrzega.

W związku z zapowiadaną przez część środowiska lekarskiego akcją protestacyjną polegającą na wykorzystywaniu wzorów recept niezgodnych z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich, Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku przypomina wszystkim placówkom ochrony zdrowia, które wiąże podpisana z POW NFZ umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, że zatrudnieni w nich lekarze są obowiązani przestrzegać praw pacjenta do świadczeń gwarantowanych, w tym do leków refundowanych.

Pacjent ma do recepty na leki refundowane wystawionej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Każdy przypadek ograniczenia praw pacjenta będzie konsekwentnie traktowany jako odstępstwo od zapisów umowy pomiędzy POW NFZ a świadczeniodawcą, ze wszystkimi konsekwencjami przewidzianymi w przepisach prawa oraz postanowieniach umownych.

Pomorski NFZ przypomina też lekarzom pracującym w placówce leczniczej, która zawarła umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ, że mają oni i obowiązek wystawiać pacjentom recepty na refundowane leki i wyroby medyczne w ramach tejże umowy. W takich przypadkach niepotrzebne jest posiadanie odrębnej umowy upoważniającej jedynie do wystawiania recept na leki.

Oszuści powinni być karani, ale czemu służą kary? – pytał na konferencji prasowej Krzysztof Bukiel, przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy (OZZL). – Kary dla lekarzy są tak sformułowane, że nawet najuczciwszy zapłaci. Każdy lekarz, chcąc nie chcąc, popełni pomyłkę wypisując refundowany lek.

Medycy twierdzą także, że są zastraszani. – Lekarze się boją, więc nie wypisują leków refundowanych, by uniknąć kary. Niech pan premier odpowie polskiemu pacjentowi, czemu służą kary: czy ściganiu oszustów czy zastraszaniu lekarz – mówił Bukiel.

Autor

- dziennikarz Gazety Bałtyckiej.

Dodaj komentarz

XHTML: Można użyć znaczników html: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>Moto Replika