Związek Harcerstwa Polskiego: "Zrzeszamy ponad 110 tys. osób" | Gazeta Bałtycka
Opublikowano: 11.11.2017

Związek Harcerstwa Polskiego: „Zrzeszamy ponad 110 tys. osób”

Pierwszego listopada 2017 Związek Harcerstwa Polskiego rozpoczął obchody stulecia swojego istnienie. Jest to niewątpliwa okazja do zapytania o obecną sytuację ZHP oraz plany na przyszłość tego najstarszego ruchu skautowego w Polsce.  

fot. Piotr Rodzoch

W specjalnym wywiadzie dla Gazety Bałtyckiej hm. Martyna Kowacka – rzecznik prasowy ZHP mówi o związku i jego przyszłości.

Ile jest obecnie harcerzy w ZHP?

Związek Harcerstwa Polskiego jest największą organizacją harcerską w Polsce, która stale się rozwija. W tej chwili zrzeszamy ponad 110 000 zuchów, harcerzy, harcerzy starszych, wędrowników, instruktorów i seniorów. W 1990 roku było 973 699 członków ZHP.

Czy według ZHP zmiana systemu i podwyższenie kwot składek członkowskich nie obniży liczby członków ZHP?

Z całą pewnością, gdyby Związku Harcerstwa Polskiego zakładały, że podwyższenie wysokości składki członkowskiej znacząco wpłynie na zmniejszenie liczby członków, nie zdecydowałyby się na ten krok. W procesie zmiany wysokości i podziału składki członkowskiej bardzo ważnym elementem jest merytoryczne uzasadnienie, zarówno drużynowym, jak i rodzicom naszych podopiecznych, wysokość i podział składki członkowskiej uległ zmianie.

ZHP zdecydował się na wprowadzony systemu, który dzieli harcerzy poprzez nierówną składkę dla wszystkich harcerzy? 

Związku Harcerstwa Polskiego zdecydowały się na wprowadzenie zmienionego systemu ustalania wysokości i podziału składki, aby lepiej odpowiadała ona na potrzeby poszczególnych chorągwi. Różna wysokość składki nie dzieli harcerzy, a odpowiada na realne potrzeby i możliwości środowisk z różnych województw.

Czy harcerze niepełnosprawni są zwolnieni z składek członkowskich lub obniżenie jej kwoty?

Tak, harcerze z niepełnosprawnością nie płacą składki członkowskiej. Z obowiązku składkowego zwolnieni są członkowie podstawowych jednostek organizacyjnych Nieprzetartego Szlaku lub jednostki integracyjnej, którzy spełniają kryteria członkostwa w jednostce Nieprzetartego Szlaku.

Jak wygląda obecnie system prób instruktorskich? 

Stopnie instruktorskie wyznaczają drogę rozwoju instruktorskiego, a ich celem jest kształtowanie instruktorów-wychowawców. Odzwierciedlają wiedzę, dojrzałość społeczną, umiejętności wychowawcze i doświadczenie instruktora zgodnie z ideą stopnia. W systemie zapisane są wymagania na poszczególne stopnie, do których zadania tworzone są indywidualnie przez osobę, która chce zdobyć stopień instruktorski przy wsparciu opiekuna próby.

Czy osoby poruszające się na wózku inwalidzkim mogę zastać instruktorem ZHP?

Oczywiście, że tak.

Czym się rożni proces instruktorski osoby poruszającej się na wózku? 

Zdobywanie stopnia instruktorskiego, bo w taki sposób zostaje się instruktorem ZHP, to proces bardzo zindywidualizowany. Każda osoba, która chce zostać instruktorem ZHP, rozpisuje program swojej próby wraz z opiekunem próby. Wymagania na poszczególne stopnie instruktorskie spisane są w Systemie Stopni Instruktorskich, natomiast zadania, dzięki którym realizowane są wymagania, dostosowane są do potrzeb i możliwości danej osoby.

Ile jest obecnie instruktorów w ZHP? 

W ZHP jest obecnie ponad 12 000 instruktorów.

W dniach 07-10.12.2017 roku odbędzie się 40 Zjazd ZHP. Jakie decyzje zapadną na zjeździe? 

40. Zjazd ZHP podsumuje realizację strategii rozwoju ZHP na lata 2012-2017 oraz mijającą czteroletnią kadencję władz naczelnych. Zjazd ZHP przyjmie strategię rozwoju Związku do roku 2025 oraz wybierze naczelne.

Kto kandyduje na nowego naczelnika ZHP? 

Na funkcję naczelnika ZHP kandyduje hm. Krzysztof Budziński, hm. Jolanta Kreczmańska i hm. Anna Nowosad.

Jakie tematy będą podjęte na 40 Zjeździe ZHP? 

Złożonych zostało wiele uchwał, które będą procedowane na Zjeździe. Dotyczą one m.in. wsparcia drużynowych, hufców, etyki środowiskowej w działaniach ZHP czy wzmocnienia działalności Ruchu Przyjaciół Harcerstwa.

Czy po zjeździe coś się zmieni w strukturze ZHP? 

Nie.

Czy jest szansa, by w szkołach na terenie miast były obecne i zakładane drużyny harcerskie? 

Głównym środowiskiem działania jednostek ZHP są właśnie szkoły. Często jest tak, że nawet jeśli drużyna nie ma zbiórek w budynku szkoły, to ściśle z nią współpracuje – to właśnie w szkołach prowadzony jest nabór do jednostek harcerskich. ZHP stale się rozwija – coraz więcej dzieci i młodzieży zakłada mundur i wstępuje w nasze szeregi, więc z całą pewnością, dalej w całej Polsce będą zakładane nowe jednostki harcerskie.

Czy Kwatera Główna ZHP podejmie działania w celu rozszerzenia składu członków ZHP w szkołach, jeśli tak to jakie?

Główna Kwatera ZHP wspiera i będzie wspierać jednostki harcerskie w podejmowaniu działań, dzięki którym ZHP będzie się rozwijać i zrzeszać coraz to większe rzesz młodych osób. Jednym z działań, jakie podejmuje Główna Kwatera ZHP, jest udostępnianie we wrześniu każdego roku z poziomu centralnego „pakietu naborowego”, z którego korzystać mogą jednostki w całej Polsce.

Jak wygląda współpraca ZHP z MON, proszę o opisanie jak wygląda współpraca?

Ministerstwo Obrony Narodowej aktywnie wspiera ZHP w pracy z dziećmi i młodzieżą. Przykładem współdziałania na rzecz społeczeństwa jest między innymi współpraca podczas usuwania skutków ostatnich nawałnic. Kolejną okazją do współpracy MON i ZHP z całą pewnością jest zbliżająca się 100. rocznica odzyskania niepodległości.

Czy w ZHP jest system wsparcia w życiu codziennym harcerzy niepełnosprawnych – (poruszających się na wózku inwalidzkim)?

W Związku Harcerstwa Polskiego działają jednostki Nieprzetartego Szlaku oraz jednostki integracyjne w których zrzeszone są osoby z niepełnosprawnością. Jednym z głównych założeń tego ruchu jest właśnie zwiększanie samodzielności członków, wdrążanie w miarę ich możliwości do pracy oraz wieloprofilowe wsparcie procesu rewalidacji zapobiegające pogłębianiu się istniejących dysfunkcji rozwojowych.

Jaka jest przyszłość harcerstwa w Polsce? 

Jednym z zadań 40. Zjazdu ZHP jest przyjęcie strategii rozwoju ZHP na lata 2018-2025, więc to właśnie delegaci zdecydują, w którym kierunku ma podążać nasza organizacja oraz jaka ma być jej przyszłość.

Autor

- Zastępca Redaktora Naczelnego Gazety Bałtyckiej, dziennikarz śledczy. Specjalizuje się w tematyce społeczno-prawnej. Archiwista II stopnia (kursy archiwalne w Archiwum Państwowym w Gdańsku), Członek stały Stowarzyszenia Archiwistów Polskich (prawo do prowadzenia badań historycznych), miłośnik Gdyni, członek Towarzystwa Miłośników Gdyni. Hobby – prawo. Jest członkiem Związku Harcerstwa Polskiego.

Dodaj komentarz

XHTML: Można użyć znaczników html: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>