Leroy Merlin jednak wprowadzał klientów w błąd. Decyzja już prawomocna | Gazeta Bałtycka
Opublikowano: 23.01.2013

Leroy Merlin jednak wprowadzał klientów w błąd. Decyzja już prawomocna

Sposób rozpatrywania reklamacji przez Leroy Merlin wprowadzał konsumentów w błąd. Decyzję Prezes potwierdził Sąd Apelacyjny. Utrzymana została również nałożona kara finansowa – ponad 2,5 mln zł

Sieć hipermarketów Leroy Merlin została okarana za niezgodne z przepisami praktyki. (Fot. EstherG)

Sieć hipermarketów Leroy Merlin została okarana za niezgodne z przepisami praktyki. (Fot. EstherG)

dotyczy decyzji z października 2010 r. Zastrzeżenia Urzędu wzbudził sposób rozpatrywania reklamacji przez Leroy Merlin, stosowany do lipca 2010 r.

Spółka zobowiązywała swoich klientów składających reklamację do podpisania oświadczenia, z którego wbrew obowiązującym przepisom wynikało, że nie będą mogli zgłaszać żadnych roszczeń związanych ze sposobem rozpatrzenia reklamacji.

Ponadto, w przypadku uznania reklamacji konsument otrzymywał talony, które mógł wymienić na gotówkę lub wykorzystać przy zakupach. Zastrzeżenia wzbudził krótki termin ważności kuponu – zazwyczaj miesiąc. Klienci mogli tym samym odnieść wrażenie, że po upływie tego czasu tracą możliwość odzyskania pieniędzy, podczas gdy przepisy mówią, że roszczenia konsumenta (np. żądanie zwrotu zapłaconej kwoty) przedawniają się po roku od stwierdzenia niezgodności towaru z umową.

Za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów na Leroy Merlin została nałożona kara w wysokości ponad 2,5 mln zł (2 584 445 zł).

Spółka skorzystała z przysługującego jej prawa i odwołała się od decyzji. Sądy kolejnych instancji potwierdziły decyzję Prezes UOKiK. 24 maja 2012 r. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oddalił w całości Leroy Merlin , a 17 stycznia 2013 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie utrzymał ten wyrok w mocy. W ustnym uzasadnieniu wyroku Sąd Apelacyjny przyznał, że praktyki stosowane przez spółkę były bezprawne i rażąco sprzeczne z dobrymi obyczajami, a nałożona kara finansowa jest adekwatna do stopnia naruszenia przepisów.

Apelacyjnego oznacza, że decyzja jest prawomocna.

Autor

- Gazeta Bałtycka

Wyświetlono 1 Komentarz
Napisano

Dodaj komentarz

XHTML: Można użyć znaczników html: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>Moto Replika