Nieuczciwe ceny za autostradę - skuteczna interwencja UOKiK | Gazeta Bałtycka
Opublikowano: 13.07.2012

Nieuczciwe ceny za autostradę – skuteczna interwencja UOKiK

Spółka Stalexport Autostrada Małopolska narzucała nieuczciwe ceny za przejazd Autostradą A4. Najwyższy oddalił dziś skargę kasacyjną przedsiębiorcy. Utrzymana została również kara finansowa nałożona na spółkę R1; 1,3 mln zł. W całej sprawie interweniował UKKiK.

Wyrok sądu dotyczy decyzji UOKiK z kwietnia 2008 roku. Urząd uznał wówczas, że spółka Stalexport Autostrada Małopolska nie miała prawa pobierać pełnej opłaty za przejazd autostradą, która nie spełniała w całości standardu tego typu drogi. Trwające od stycznia do września 2007 roku prace remontowe na odcinku jezdni spowodowały znaczne utrudnienia w ruchu.

W szczytowym momencie na blisko /3 długości trasy pomiędzy punktami poboru opłat występował ruch dwukierunkowy na jednej jezdni, a w konsekwencji czas przejazdu znacznie się wydłużył.

Na Stalexport Autostradę Małopolską została nałożona kara finansowa w wysokości ,3 mln zł.

skorzystał z przysługującego mu prawa i odwołał się od decyzji. W maju 200 roku Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a 3 maja 2011 roku Sąd Apelacyjny w całości podzielił argumentację UOKiK podkreślając, że ustalając cenę za przejazd, spółka powinna wziąć pod uwagę trwające wówczas remonty. Dziś Najwyższy oddalił skargę kasacyjną spółki

Stalexport Autostrada Małopolska, utrzymując w mocy dotychczasowe rozstrzygnięcia, a także wysokość nałożonej sankcji pieniężnej. W uzasadnieniu ustnym stwierdził, że argumenty podnoszone przez spółkę nie są zasadne. Stalexport miał możliwość obniżania stawek i korzystał z niej w innych przypadkach niż remonty. Ponadto przyznano, że w sprawie prawidłowo został wyznaczony rynek właściwy – odpłatnego umożliwiania przejazdu odcinkiem autostrady Katowice-Kraków.

Wyrok Sądu Najwyższego ostatecznie potwierdza zasadność decyzji UOKiK w sprawie spółki Stalexport Autostrada Małopolska.

Autor

- dziennikarz Gazety Bałtyckiej.

Dodaj komentarz

XHTML: Można użyć znaczników html: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>Moto Replika