Funduszu Solidarności Unii Europejskiej dla terenów poszkodowanych w nawałnicy | Gazeta Bałtycka
Opublikowano: 14.09.2017

Funduszu Solidarności Unii Europejskiej dla terenów poszkodowanych w nawałnicy

Pomorskiego, Mieczysław Struk zwrócił się do wicepremiera Mateusza Morawieckiego w sprawie podjęcia skutecznych działań na rzecz uruchomienia wsparcia z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (FSUE). Środki finansowe miałby trafić na odbudowę zniszczeń, jakie powstały w wyniku przejścia nawałnicy w nocy z 11-12 sierpnia br.

Ogromna skala zniszczeń, jaka dotknęła województwa: kujawsko-pomorskie, pomorskie i wielkopolskie w nocy 11-12 sierpnia br. skłania do szukania pomocy finansowej również w instytucjach unijnych. Ubiegłotygodniowa wizyta przedstawicieli Komisji Europejskiej z jej wiceprzewodniczącą Parlamentu Europejskiego Mairead McGuinness oraz przewodniczącą Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Adina Valean, miała na celu pokazanie ogromu zniszczeń jakie dotknęły m.in. obszar województwa Pomorskiego.

– Uporanie się z bezpośrednimi skutkami tej największej w historii polskich lasów oraz największej w powojennej historii Pomorza klęski żywiołowej zajmie wiele lat, generując konieczność bardzo wysokich nakładów finansowych, w tym inwestycyjnych. Niewątpliwie przekracza to możliwości samorządów terytorialnych, dlatego niezbędne jest wsparcie zewnętrzne. Jedną z możliwych form takiego wsparcia jest Fundusz Solidarności Unii Europejskiej (FSUE). Środki z FSUE mogą być kierowane na usuwanie skutków klęski, w tym m.in. przywrócenie funkcjonowania infrastruktury energetycznej, zapewnienie tymczasowego zakwaterowania i zaspokojenie najpilniejszych potrzeb mieszkańców czy oczyszczanie terenów leśnych – pisze w liście marszałek Mieczysław Struk.

List marszałka województwa pomorskiego do reprezentanta rządu podyktowany jest faktem, że tylko państwo członkowskie (rząd) może wnioskować o udzielenie pomocy
z FSUE.

Autor

- Gazeta Bałtycka

Dodaj komentarz

XHTML: Można użyć znaczników html: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>Moto Replika