Maciej Lisicki - oświadczenie ws. reformy czynszowej | Gazeta Bałtycka
Opublikowano: 24.01.2013

Maciej Lisicki – oświadczenie ws. reformy czynszowej

„W związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 23 stycznia 2013 dotyczącym uchwały czynszowej wyjaśniam:

Maciej Lisicki nie zakwestionował całej uchwały, a co za tym idzie – głównej idei reformy czynszowej związanej z indywidualnym naliczaniem ulg. NSA nie wstrzymuje też wykonania uchwały jako takiej.

wskazał na trzy błędy techniczne w treści uchwały. Dotyczą one: braku obniżek w nowych budynkach, oraz dwóch nieprecyzyjnych zapisów związanych ze stanem technicznym lokalu i stanem technicznym instalacji. Błędy będą skorygowane jak najszybciej, a stosowne poprawki do uchwały zostaną przekazane radnym na lutowej sesji Rady Miasta.

O ile wyżej wspomniane zapisy potraktował literalnie, to w kwestii naliczania obniżek posłużył się interpretacją, z którą nie mogę się zgodzić.

W przypadku uprawomocnienia się wyroku z uchwały zniknąć może zapis uprawniający mieszkańców spoza Strefy Centralnej do 5% obniżki czynszu, co teoretycznie mogłoby skutkować sporą dopłatą dla 98 procent najemców lokali komunalnych za okres od września 2011 roku do chwili obecnej.

Wprowadzenie innych, bardziej szczegółowych, ulg na miejsce tej obecnie obowiązującej sprawi też, że znaczna część osób dziś objętych obniżką – może ją stracić.

W tej chwili czekamy na pisemne uzasadnienie wyroku i jego otrzymaniu i szczegółowej analizie prawdopodobnie będziemy odwoływać się od wyroku do Naczelnego Sądu Administracyjnego”.

Maciej Lisicki
Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
ds. polityki komunalnej

Autor

- Gazeta Bałtycka

Dodaj komentarz

XHTML: Można użyć znaczników html: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>