W Sejmie jest już projekt zmiany Konstytucji | Gazeta Bałtycka
Opublikowano: 10.01.2016

W Sejmie jest już projekt zmiany Konstytucji

Do laski marszałkowskiej wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie Konstytucji RP. Wpłynął 17 grudnia 2015 roku.

Kontytucja_RP

Zgodnie z Konstytucją, pierwsze czytanie projektu ustawy zmieniającej Konstytucję przeprowadzone może być najwcześniej w trzydziestym dniu od dnia przedłożenia Sejmowi projektu ustawy (mówi o tym Konstytucja w ust. 3 art. 235). Stąd tak ważna jest wspomniana wyżej data.

W mojej ocenie przedłożony projekt ma umożliwić przede wszystkim sensowne zakończenie sporu powstałego w wyniku chyba nie do końca przemyślanych działań wokół Trybunału Konstytucyjnego, realizowanych tak przez Sejm VII jak i VIII kadencji.

Proponowane zmiany Konstytucji doprowadzić mają do tego, aby w przyszłości zagadnienia zgodności z Konstytucją zmian ustaw regulujących organizację pracy Trybunału Konstytucyjnego rozpatrywał Sąd Najwyższy. Ponadto liczba sędziów Trybunału zwiększona ma być do osiemnastu osób.

Przyjęcie zaproponowanych zmian pozwoliłoby na pewne załagodzenie trwającego przez cały czas sporu dotyczącego zgodności z Konstytucją wyboru dotychczas wybranych sędziów (z których od trzech, przypominam, Prezydent nie przyjął ślubowania, a Sejm VIII kadencji podjął uchwałę o tym, że uchwały Sejmu o wyborze pięciu sędziów, podjęte pod koniec VII kadencji, nie mają mocy prawnej).

Wydaje się, że w trakcie rozmów Prezydenta Rzeczpospolitej z Prezesem Trybunału Konstytucyjnego doszło do jakiegoś porozumienia. Być może obaj panowie przyczynią się do tego, że zmiany w Konstytucji zostaną przyjęte, a do tego, jak wiadomo, potrzebna jest dwóch trzecich przy obecności co najmniej połowy posłów.

Dobrze byłoby, gdyby tak się stało. Moim zdaniem dość niebezpieczny jest inny fakt. Otóż w tym wypadku Konstytucji ma być wprowadzona w efekcie działań, jakie już zrealizowano, w wyniku zdarzeń, które już nastąpiły. A więc zmiana Konstytucji będzie jak gdyby następstwem poczynań polityków. Wydaje się, że powinno być dokładnie odwrotnie. To działania organów władzy Rzeczpospolitej mają być zgodne z Konstytucją, mieścić się w jej ramach. Ewentualne zmiany w ustawie zasadniczej mają przyczyniać się do poprawiania państwa. W Rzeczpospolitej obecnie mamy sytuację dokładnie odwrotną, Zaczynamy Konstytucję dostosowywać do tego, co zrobiły organy Państwa. To nie jest dobra sytuacja.

Mam także nadzieję, że informacje na temat (proponowanej) zmiany Konstytucji zostaną rozpropagowane w społeczeństwie, że Polacy będą mieli możliwość zapoznania się z proponowanymi zapisami, ich powodami i przewidywanymi skutkami. Ufam także, że głosowanie nad zmianą Konstytucji nie będzie prowadzone niespodziewanie, w środku nocy, jak miało to miejsce w trakcie poprzedniej kadencji, gdy koalicja rządząca PO – PSL usiłowała, „w celu poprawy zwiększenia ochrony lasów państwowych” przed możliwością ich wyprzedaży, dokonać nocnej zmiany Konstytucji. (https://gazetabaltycka.pl/promowane/nocna-proba-zmiany-konstytucji-rzeczpospolitej-polskiej-po-psl-sld-i-tr-glosowaly-za).

Autor

- publicysta, komentator i felietonista.

Dodaj komentarz

XHTML: Można użyć znaczników html: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>Moto Replika