Niektórym organizacjom na tym zależy… | Gazeta Bałtycka
Opublikowano: 28.04.2024

Niektórym organizacjom na tym zależy…

Co dalej z losem ustawy o rencie socjalnej? Dziś w Gazecie Bałtyckiej wywiad z Karoliną Kalinowską mamą osoby z niepełnosprawnością.

Jest Pani mamą osoby niepełnosprawnej. jak Pani podchodzi do kolejnego osób niepełnosprawnych który ma się odbyć w dniu 21.05.2024 roku?
Jeśli nie będzie podwyżki renty socjalnej nie ma innego wyjścia.

Jaki jest prawdziwy powód nie uchwalenia ustawy o rencie socjalnej, przez rząd premiera Donalda Tuska?
Moim zdaniem działania organizacji, które już od dłuższego czasu próbują wpływać na politykę i sprawy osób z niepełnosprawnością. Te osoby są w bliskich relacjach z rządzącymi m.in. panem Krasoniem i ministrą Dziemianowicz-Bąk.

Czy według Pani, ustawa o rencie socjalnej dyskryminuje jakiekolwiek środowisko?
Absolutnie, jeśli bierze się pod uwagę dlaczego została wydzielona ta grupa. Niesprawiedliwość wynika z traktowania osób, których niepełnosprawność pojawiła się po 18 roku życia, a te nie wypracowały sobie odpowiedniej liczby lat i zostały bez świadczeń. Ale z podwyżką renty nie ma to nic wspólnego.

Jak Pani myśli, czy Minister Pracy dysponuje opiniami prawnymi, stwierdzającymi, że obywatelski projekt ustawy o rencie socjalnej dyskryminuje jakiekolwiek środowisko?
Nie, to tylko takie nakierowanie przez wspomniane organizacje. Opinia RPO mówi o specjalnym traktowaniu osób niepełnosprawnych od dzieciństwa, a to podstawa do innego finansowania.

Czy według Pani jest szansa, by Ministerstwo znowelizowało ustawę z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym w ten sposób, by decyzje o poziomie wsparcia przy orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności i orzeczeń o grupie inwalidzkiej wydawanych przez orzeczników ZUS na okres stały są wydane na ten sam okres co przedmiotowe orzeczenia wydane przez ZUS o grupie inwalidzkiej?
W przeważającej liczbie te osoby nie powinny być ponownie orzekane, bo ich stan zdrowia nie rokuje poprawy.

Przejdźmy do zagadnień ogólnych. Czym jest niepełnosprawność?
Zaburzeniem normalnego funkcjonowania człowieka.

Czy niepełnosprawność różnicuje się ze względu na położenie geograficzne?
Bardziej geopolityka. Państwa ubogie nie mają systemu wsparcia. W Polsce położenie geograficzne to bardziej demografia. Osoby z terenów wiejskich czy małych miast bez komunikacji mają gorszy dostęp do wszystkiego – leczenia, rehabilitacji, edukacji i aktywizacji zawodowej.

Czy głównym problemem jest znieczulica ludzi, wobec osób niepełnosprawnych?
Nie – głównym problemem jest znieczulica państwa. I brak edukacji i integracji OzN ze społeczeństwem.

Czym według Pani różnią się problemy mężczyzn niepełnosprawnych, od problemów kobiet niepełnosprawnych?
Łatwością nadużyć seksualnych. I wykorzystania seksualnego szczególnie kobiet z NI.

Jak Pani myśli, dlaczego po 1989 roku elity polityczne nie zajęły się problematyką osób niepełnosprawnych ?
Bo to sprawa niszowa.

Jak Pani myśli, dlaczego proeuropejski rząd premiera Donalda Tuska, nic nie zmienił w zakresie praw socjalnych osób niepełnosprawnych ?
Ze względu na złych doradców i kompletne nieprzygotowanie systemu pomocy społecznej bez którego te reformy są niemożliwe.

Dlaczego według Pani rządu premiera Tuska, nie zmieniła sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce?
Bo nie ma lobby postulującego zmiany w systemie.

Jak Pani ocenia politykę PiS, i obecnego rządu w zakresie praw osób niepełnosprawnych?
Ta grupa została uznana za taką na której można oszczędzić – bo to nie wyborcy PiS. Świadczenie wspierające i pozorna reforma, która pogarsza osób z niepełnosprawnością jest przykładem.

Czy Pani zdaniem Jarosław Kaczyński wie jak żyją osoby niepełnosprawne w Polsce?
Pan Kaczyński nie ma pojęcia o życiu żadnego obywatela RP.

Czy Pani zdaniem Kaczyński wie jakie błędy popełnił rząd premiera Tuska w zakresie praw osób niepełnosprawnych?
Absolutnie nie.

Rozmawiał: Bronisław Waśniewski-Ciechorski

Autor

- Zastępca Redaktora Naczelnego Gazety Bałtyckiej, dziennikarz śledczy. Specjalizuje się w tematyce społeczno-prawnej. Archiwista II stopnia (kursy archiwalne w Archiwum Państwowym w Gdańsku), Członek stały Stowarzyszenia Archiwistów Polskich (prawo do prowadzenia badań historycznych), miłośnik Gdyni, członek Towarzystwa Miłośników Gdyni. Hobby – prawo. Jest członkiem Związku Harcerstwa Polskiego.

Dodaj komentarz

XHTML: Można użyć znaczników html: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>Moto Replika