Światowe Dni Młodzieży. "Bezpieczeństwo jest dla nas bardzo ważne" | Gazeta Bałtycka
Opublikowano: 17.04.2016

Światowe Dni Młodzieży. „Bezpieczeństwo jest dla nas bardzo ważne”

W dniach 25-3-07.2016 roku w Polsce odbędą się Światowe Dni Młodzieży z udziałem Papieża Franciszka. Dziś rozmawiam o tych dniach z Anną Chmurą z Biura Prasowego Dni Młodzieży.

sdm

Światowe Dni Młodzieży Kraków 206.

Pani Aniu, jak idą przygotowania do Dni Młodzieży?

Światowe Dni Młodzieży to przedsięwzięcie, do którego przygotowania idą wielotorowo. Musimy zadbać o kwestie logistyczne, duchowe, o przebieg mniejszych i większych wydarzeń, które składają się na całość ŚDM. Przygotowuje się Komitet Organizacyjny, przygotowują się polskie diecezje, poszczególny grupy i przygotowują się także ci, który z różnych krajów świata przyjadą do Krakowa. Spływa do nas bardzo dużo informacji o inicjatywach oddolnych: modlitwach, spotkaniach, happeningach, które rozprzestrzeniają ideę ŚDM zapraszają do udziału i zaangażowania.

Kiedy będzie wiadomo, ilu pielgrzymów przyjedzie do Polski w ramach Dni Młodzieży?

Oficjalny system rejestracji działa do końca czerwca. Ale zarejestrowani pielgrzymi to tylko część osób, które do Krakowa przyjadą. Część osób decyduje się na ostania chwilę, część uczestników to mieszkańcy Krakowa, którzy decydują się na udział np. tylko w jednym z wydarzeń centralnych. Cały czas pojawiają się liczby szacunkowe.

Z moich informacji wynika, że jest problem w Krakowie w zakresie miejsc spotkań młodzieży, czy jest prawdą to, że istnieje duży problem z ustaleniem miejsc spotkań?

Miejsca wydarzeń centralnych są od dawna wybrane. Będą to Błonia i Campus Misericordiae. Katechezy w językach odbywać się będą w kościołach i przestrzeni publicznej. Dla wydarzeń Festiwalu Młodych na ten moment mamy 20 scen, m.in. na Błoniach, Rynku Głównym, Małym Rynku czy Placu Szczepańskim.

Czy miasto Kraków pomaga w organizacji tych dni?

Miasto, region, strona rządowa wypełniają odpowiednie sobie zadania.

Czy organizatorzy Światowych Dni Młodzieży nie obawiają  się, że terroryści wtopią się w pielgrzymów?

Jak cały czas potwierdza Komitet Organizacyjny, wraz z bp. Damianem Muskusem, jest dla nas bardzo ważne. Dbają o to liczne służby w Polsce, z którymi współpracujemy.

Jak organizatorzy zabezpieczą pielgrzymów?

Organizatorzy ze swojej strony dostarczają służbom wszelkich potrzebnych informacji dotyczących miejsc wydarzeń ŚDM. Służby już teraz przygotowują się: http://www.krakow2016.com/swiatowy-areopag-o-sdm-na-panelu-medialnym-w-krakowie

Jakie organizacje biorą udział w przygotowywaniu ŚDM w Krakowie?

Ojciec Święty powierzył rozwijanie i organizację Światowych Dni Młodzieży Papieskiej Radzie do spraw Świeckich. Do jej głównych zadań należy gwarancja wierności początkowemu projektowi ŚDM, zgodnie z zamierzeniami Ojca Świętego. Papieska Rada ds. Świeckich, a szczególnie jej Sekcja Młodzi, koordynuje cały proces przygotowania, dbając o niezbędną więź między Komitetem Organizacyjnym w Kościele lokalnym a Stolicą Świętą.

Organizatorem Światowych Dni Młodzieży 206 w Krakowie jest Archidiecezja Krakowska. Wiele podmiotów w różny sposób włącza się w organizację ŚDM. Partnerów i partnerów instytucjonalnych można znaleźć na naszej stronie: http://www.krakow2016.com/partnerzy-nieinstytucjonalni-2, http://www.krakow2016.com/partnerzy-instytucjonalni-2

Jak Światowe Dni Młodzieży wpłyną na promocję  Polski na 4 kontynentach?

Światowe Dni Młodzieży to wydarzenie na sakle całego świata, już teraz mamy zgłoszenia z 6 kontynentów. Grupy szykujące się do przyjazdu już teraz są zainteresowane naszym krajem, duchowością, kulturą. Pokazują też w swoich środowiskach, że jadą do Polski.

Te osoby które przyjadą na Wydarzenia do Krakowa i na Dni w Diecezjach będą miały liczne wspomnienia, zdjęcia, historie, którymi podzielą się po powrocie.

ŚDM zainteresowane są także media. Poprzednie edycje pokazują, jak wiele dziennikarzy relacjonuje wydarzenia spotkania młodego Kościoła z Ojcem Świętym. Oczy całego świata skierowane będą na Polskę. Już teraz odpowiadamy na pytania dziennikarze z wielu krajów.

Klip Promocyjny ŚDM Kraków 206 otrzymały liczne stacje zagraniczne. O promocję dbają także Narodowe Centrum Kultury, Małopolska Organizacja Turystyczna czy Polska Organizacja Turystyczna. Nasza strona internetowa i media społecznościowe działają w wielu językach.

Jak pani myśli, jakie skutki duchowe będą dla Polski po Światowych Dniach Młodzieży?  

Młodzi z naszego kraju, i nie tylko młodzi, będą mieli okazję spotkać katolików z innych krajów – po pierwsze zobaczą, ze w Kościele nie sa sami, że jest czymś ważnym w kościele na całym świecie. Co więcej, przez z osobami z innych kultur, zobaczą jak można przeżywać swoją wiarę – przez zaangażowanie w kościele, świadomość różnorodnego przeżywania wiary, poczucie wspólnoty.

Młodzi katolicy zobaczą, ze nie są sami. Że Kościół to wielka wspólnota żywego ciała, którego głową jest Jezus.

Przygotowania w polskim Kościele odbywają się w licznych wspólnotach, duszpasterstwach, na parafiach – to budzi do wiary i aktywności młodych, ich rodziny, kapłanów. Liczymy, ze ruch, jaki utworzył się w Polsce, będzie kontynuowany po ŚDM.

Czy wolontariusze biorący udział w ŚDM ponoszą opłatę? Jeśli tak to gdzie wpływają środki z tych opłat?

Wolontariuszy wspomagający organizację ŚDM są przede wszystkim pielgrzymami. Każdy z pielgrzymów ponosi koszty partycypacyjne imprezy. Wolontariusz, jako że wspomagają nas swoją praca i umiejętnościami, ponoszą niższe opłaty.

Wszystkie opłaty partycypacyjne przeznaczone są na organizację imprezy. Więcej szczegółów dot. finansowanie znajduje się w naszym krótkim raporcie R1; http://www.krakow2016.com/media/files/page_attachments/Finansowanie-SDM.pdf

Autor

- Zastępca Redaktora Naczelnego Gazety Bałtyckiej, dziennikarz śledczy. Specjalizuje się w tematyce społeczno-prawnej. Archiwista II stopnia (kursy archiwalne w Archiwum Państwowym w Gdańsku), Członek stały Stowarzyszenia Archiwistów Polskich (prawo do prowadzenia badań historycznych), miłośnik Gdyni, członek Towarzystwa Miłośników Gdyni. Hobby – prawo. Jest członkiem Związku Harcerstwa Polskiego.

Dodaj komentarz

XHTML: Można użyć znaczników html: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>