Wojewoda pomorski: Uwaga na skażony alkohol z Czech. Będzie kontrola pubów, restauracji i targowisk | Gazeta Bałtycka
Opublikowano: 17.09.2012

Wojewoda pomorski: Uwaga na skażony alkohol z Czech. Będzie kontrola pubów, restauracji i targowisk

wystosował pismo do władz samorządowych, w którym zwraca uwagę na zagrożenie wynikające ze spożywania alkoholu niewiadomego pochodzenia.

Uwaga na alkohol czeskiego pochodzenia. Służby mają zwracać szczególną uwagę na miejsca, w których pojawić się może groźny dla życia i zdrowia alkohol metylowy. (Fot. Lynda Gidden)

Służby mają zwracać szczególną uwagę na miejsca, w których pojawić się może groźny dla życia i zdrowia alkohol metylowy.

Kontrolą objęte mają zostać m.in. puby, targowiska i inne miejsca, w których może być on sprzedawany. Jednocześnie apeluje do wszystkich mieszkańców regionu, aby unikali kontaktu z alkoholem, którego pochodzenie może wzbudzać wątpliwości.

W przypadku podejrzenia zatrucia alkoholem metylowym należy udać się do najbliższego szpitala lub wezwać karetkę Pogotowia Ratunkowego. Jedynie podjęcie wczesnego leczenia może uchronić osoby zatrute przed poważnymi konsekwencjami.

Lekarz Koordynator Ratownictwa Medycznego Centrum Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zobligował dyrektorów pomorskich szpitali do informowania o wszystkich przypadkach zatruć alkoholem podejrzanego pochodzenia wśród pacjentów zaopatrywanych w placówkach.

Dodatkowo Wojewódzki Inspektorat Sanitarno – Epidemiologiczny ma przekazywać Wojewodzie Pomorskiemu informacje na temat ilości wycofanego ze sprzedaży alkoholu z terenu województwa pomorskiego.

Działania Wojewody Pomorskiego mają związek z uzyskaniem przez Głównego Inspektora Sanitarnego informacji o wystąpieniu na terytorium Republiki Czeskiej przypadków zagrożenia życia ludzi, spowodowanych wprowadzeniem do obrotu skażonego alkoholu oraz przypadkach śmiertelnych zatruć tymi produktami.

W dniu 16 września Główny Inspektor Sanitarny wydał decyzję administracyjną wstrzymującą wprowadzanie do obrotu na całym terytorium Polski napojów alkoholowych o zawartości powyżej 20 % alkoholu, które zostały wyprodukowane na terenie Republiki Czeskiej.

Wstrzymanie wprowadzenia do obrotu nastąpi na okres 1 miesiąca.

Autor

- dziennikarka Gazety Bałtyckiej.

Dodaj komentarz

XHTML: Można użyć znaczników html: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>